© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010

I

Gh. Buzatu, Românii în arhivele Americii, I, Comunismul trece Nistrul (1944-1947), studii şi documente, cu colaborarea lui Ion Constantin, Iaşi, Editura Moldova, 1992, XVIII – 182 p.

Vasile Diacon, Reîntregirea. Basarabia, Bucovina şi Insula Şerpilor în dezbateri ale Parlamentului României, ediţia I, Iaşi, Editura Unirea, 1992, 253 + 4 p.

Valeriu Florin Dobrinescu, Ion Pătroiu, Ultimele luni de pace. Martie – august 1939, Iaşi, Editura Institutului European, 1992, 168 p.

Valeriu Florin Dobrinescu, Ion Pătroiu, Anglia şi România între anii 1939 şi 1947, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1992, 312 p.

II

Ion Antonescu, Un ABC al anticomunismului românesc, I, texte selectate, comentarii, studiu şi note de Gh. Buzatu, cu un studiu special de Barbu B. Berceanu, Iaşi, Editura Moldova, 1992, 317 p.

Gh. Barbul, Memorial Antonescu. Al treilea om al Axei, ediţie îngrijită de Valeriu Florin Dobrinescu, Iaşi, Editura Institutul European, 1992.

Mihai I al României, Cuvinte către români. Proclamaţii, interviuri, declaraţii, selectate, comentate şi editate de Gh. Buzatu, Iaşi, Editura Glasul Bucovinei, 1992, XVII – 134 p.

III

Gh. Buzatu, The Imbalance of Powers: The USA, the Great Powers and Romania (1944- 1947), în „Romanian Civilization”, I, 1992, nr. 1, p. 77-83.

Gh. Buzatu, I. Saizu, Iorga despre relaţia lui Eminescu cu istoria, în „Academica”, Bucureşti, 1992, 2, nr. 2, p. 4, 27.

Stela Cheptea, Anmerkungen zu einer Inschrift aus Baia, în „Romanian Civilisation”, I, 1992, nr. 1, p. 28-36 (în colaborare cu Vasile Neamţu).

Valeriu Florin Dobrinescu, Nicolae Titulescu – A Genuine Comprehension of International Issues, în „Romanian Reviw”, Bucureşti, 1992, nr. 4-5, p. 29-35.

Valeriu Florin Dobrinescu, Problema Basarabiei în contextul raporturilor româno-sovietice (1922-1940), în „Revista de istorie militară”, nr. 1 şi 2 /1992.

Valeriu Florin Dobrinescu, Politica externă a României în contextul încheierii pactului sovieto-german (23 august 1939), în „Anuarul Fundaţiei Academice Petru Andrei”, Iaşi, II, 1992, p. 154-162.

Valeriu Florin Dobrinescu, 1940 România între forţa dreptului şi dreptul forţei, în „Revista de istorie militară”, 1992, nr. 3, p. 18-20; nr. 5, p. 18-19; nr. 6, p. 24-25.

Emil I. Emandi, Viaţa cotidiană la Suceava lui Ştefan, în „Academica”, Bucureşti, II, 1992, nr. 3-5, p. 16-17, 21.

I. Saizu, Cu privire la stabilirea unui model de dezvoltare economică a României în perioada interbelică, în Probleme actuale ale istoriei naţionale şi universale, Chişinău, 1992, p. 256-279 (în colaborare cu Al. Tacu).

I. Saizu, Funcţia culturii în civilizaţia economică (Perioada interbelică), în „Acta Moldaviae Meridionalis”, Muzeul Judeţean Vaslui, XII-XIV, 1990-1992, p. 233-243.

I. Saizu, Eminescu despre primul congres economic din România (Iaşi, 1882), în „Anuarul Centrului de Cercetări Economice Gh. Zane”, Iaşi, 1992, 2, p. 19-24 (în colaborare cu Al. Tacu).

IV

Gh. Buzatu, În umbra Mareşalului, în „Ateneu”, 29, 1992, nr. 1, p. 2.

Emil I. Emandi, Contribuţii de geografie istorică cu privire specială la ocolul Câmpulungului Moldovenesc, în revista „Terra”, Bucureşti, XXIV, 1992, nr. 3-4, p. 62-75.