© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


Academia Română - Filiala Iași

Centrul de Istorie și Civilizație Europeană

Adresa:Iași, Aleea M. Sadoveanu, nr. 3, parter, cod poştal 700490.

Tel./Fax:0232.212441

e-mail: stela_cheptea@yahoo.com