© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010

I

Valeriu Florin Dobrinescu, România şi Sistemul Tratatelor de Pace de la Paris (1919-1923), Iaşi, Editura Institutului European, 1993, 124 p.

Valeriu Florin Dobrinescu, Emigraţia română în lumea anglo-saxonă. 1939-1945, Iaşi, Editura Institutului European, 1993, 160 p.

II

Nae Tudorică, Mărturisiri în duhul adevărului. Mişcarea Legionară şi Căpitanul aşa cum au fost, ediţie îngrijită de Gh. Buzatu, Bacău, Editura Plumb, 1993, 300 p.

Petre Andrei, Jurnal, memorialistică, corespondenţă, ediţie îngrijită de Petre P. Andrei şi Valeriu Florin Dobrinescu, Iaşi, Editura Graphix, 1993, 172 p.

Frederic C. Nanu, Politica externă a României. 1918-1933, ediţie îngrijită de Valeriu Florin Dobrinescu şi Ion Pătroiu, Iaşi, Editura Institutului European, 1993, 168 p.

III

Gh. Buzatu, România şi Marile Puteri, 1944-1953, în România şi politica de alianţe. Istorie şi actualitate, Bucureşti, Institutul Român de Studii Internaţionale, 1993, p. 167-174.

Gh. Buzatu, Unele documente inedite din arhivele străine privind trecutul Hohenzollernilor, în volumul Colocviul româno-american „Cotrocenii în istorie”, Bucureşti, Muzeul Cotroceni, 1993, p. 137-140.

Valeriu Florin Dobrinescu, Les neutralités de la Roumanie de 1914-1916 à 1939-1940. Une étude comparative, în Neutrality in History, Edited by Jukka Nevakivi, SHS/FHS, 1993, Helsinki, p. 99-105.

Valeriu Florin Dobrinescu, Politica Statelor Unite ale Americii faţă de sistemul alianţelor politice ale României (1939-1947), în România şi politica de alianţe. Istorie şi actualitate, Bucureşti, Institutul Român de Studii Internaţionale, 1993, p. 157-173.

Valeriu Florin Dobrinescu, Sensul neutralităţii României (Cotroceni, septembrie 1939), în vol. Colocviul româno-american „Cotrocenii în istorie”, (15-18 iulie 1992), Bucureşti, Muzeul Cotroceni, 1993, p. 97-105.

IV

Gh. Buzatu, Actul de la 23 august 1944 – aşa cum a fost: Desfăşurări interne şi implicaţii internaţionale, în Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române”, seria IV, tom XV, 1990, Bucureşti, Editura Academiei, apărut în 1993, p. 133-138.

Gh. Buzatu, The Diktat of Vienna in Contemporary Historiography, în „Transylvanian Review”, Cluj-Napoca, II, 1993, nr. 1, p. 66-75.

Gh. Buzatu, Problema opţiunilor României în iunie 1940 reflectată în memorialistica unor mari actori ai evenimentelor, în „Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie ale Academiei Române”, seria IV, t. XVIII, 1993, p. 71-88.

Gh. Buzatu, Regele Mihai şi Mareşalul Antonescu, în „Colocviul Naţional de Istorie, Cotroceni”, II, Bucureşti, 1993, p. 124-136.

Gh. Buzatu, România şi Marile Puteri în prima etapă postbelică, în „Europa XXI”, Iaşi, I-II, 1992-1993, p. 143-154.

Stela Cheptea, Despre începuturile vieţii urbane medievale (Hârlău), în „Europa XXI”, Iaşi, I-II, 1992-1993, p. 65-76.

Valeriu Florin Dobrinescu, The Allied Control Commision and the Enforcement of the Armistice. 1944-1946, în „Romanian Civilization”, Iaşi, Romanian Cultural Fondation, II, 1993, nr. 1, p. 34-41.

Valeriu Florin Dobrinescu, Politica Statelor Unite ale Americii faţă de sistemul alianţelor politice ale României (1938-1947), în „Europa XXI”, Iaşi, I-II, 1992-1993, p. 120-127.

Valeriu Florin Dobrinescu, România şi armistiţiul din 12 septembrie 1944, în „Revista de istorie militară”, Bucureşti, 1993, nr. 4-5, p. 71.

Valeriu Florin Dobrinescu, Romania's Diplomacy and the Great Union of 1918, în „Transylvanian Review”, Cluj-Napoca, II, 1993, nr. 3, p. 55-62.

Valeriu Florin Dobrinescu, 1940. România între forţa dreptului şi dreptul forţei, în „Revista de istorie militară”, Bucureşti, 1993, nr. 1 p. 22-23, 57.

Emil I. Emandi, Aspecte din evoluţia economico-socială şi urbană a oraşului Suceava, II, Perioada 1786-1815, în „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, Iaşi, XXIX, 1993, p. 119-134 (în colaborare cu Mihai Şt. Ceauşu).

Emil I. Emandi, Imaginea prin călători a capitalei Moldovei – Suceava, în „Europa XXI”, Iaşi, I-II, 1992-1993, p. 77-88.

Emil I. Emandi, Ion. I. Nistor. Bibliografie selectivă, în „Europa XXI”, Iaşi, I-II, 1992-1993, p. 155-165.

Emil I. Emandi, Premisele dezvoltării agriculturii moderne în Bucovina între anii 1775 şi 1918. Contribuţii privind producţia animalieră, în „Revista Bistriţei”, Muzeul Judeţean Bistriţa-Năsăud, VII, 1993, p. 203-215.

Emil I. Emandi, Urbanism şi demografie istorică (Suceava în secolele XV-XIX), în „Hierasus”, Muzeul Judeţean Botoşani, IX, 1993, p. 81-115.

I. Saizu, Cu privire la stabilirea unui model de dezvoltare economică a României în perioada interbelică, în „Anuarul Centrului de Cercetări Economice Gh. Zane”, Iaşi, II, 1993, p. 21-39 (în colaborare cu Al. Tacu).

I. Saizu, Europa interbelică pe coordonatele modernizării, în „Europa XXI”, Iaşi, I-II, 1992-1993, p. 102-119 (în colaborare cu Al. Tacu).

I. Saizu, The Idea of Economic Progress in the Writings of Eminescu, în „Romanian Civilization”, Romanian Cultural Fundation, Iaşi, 1993, 2, nr. 1, p. 76-93.

I. Saizu, Ştiinţa politică în luarea deciziilor economice (Perioada interbelică), în „Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova”, Chişinău, II, 13-21 (în colaborare cu Al. Tacu).

V

Gh. Buzatu, Generalul Iacobici împotriva mareşalului Antonescu, în „Magazin istoric”, Bucureşti, 1993, nr. 7, p. 38-39.

Gh. Buzatu, O farsă stalinistă: „Procesul” Antonescu, în „Magazin istoric”, Bucureşti, 1993, nr. 8, p. 19-24.

Gh. Buzatu, Documente ale exilului românesc: Sabin Manuilă, în „Magazin istoric”, Bucureşti, 1993, nr. 11, p. 19.

I. Saizu, România pe drumul modernizării. Poziţia partidelor, în „Moldova”, Iaşi, 1993, 4, nr. 1, p. 25-29.