© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010

I

Gh. Buzatu, C. Gh. Marinescu, eds., N. Iorga – omul şi opera, II, Bacău, Editura Plumb, 1994, 294 p.

Gh. Buzatu, Kurt Treptow, „Procesul” lui Corneliu Zelea Codreanu (mai 1938), studiu şi documente, Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, 1994, LXII – 253 p.

Stela Cheptea, I. Kara, eds., Inscripţii medievale şi din epoca modernă a României. Oraşul Iaşi, fascicula I, Inscripţii ebraice, cuvânt înainte de Gh. Buzatu, Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, 1994, 137 p. Volum distins cu Premiul Academiei Române.

Valeriu Florin Dobrinescu, Plata şi răsplata istoriei: Ion Antonescu militar şi diplomat (1914-1940), Iaşi, Editura Institutului European, 1994, 192 p.

Emil I. Emandi, Habitatul sucevean în Evul Mediu (secolele XVI-XVIII), Iaşi, Editura Glasul Bucovinei, 1994, 306 p.

Emil I. Emandi, Gh. Buzatu, Vasile S. Cucu, eds., Geopolitica, I, Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, Editura Glasul Bucovinei, 1994, 572 p.

II

Gh. Buzatu, N. Iorga şi Marea Unire a Românilor, în N. Iorga – omul şi opera, II, coordonatori Gh. Buzatu, C. Gh. Marinescu, Bacău, Editura Plumb, 1994, p. 15-43.

Gh. Buzatu, Rolul factorului geopolitic în determinarea opţiunii României privind evacuarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord în 1940, în Geopolitica, I, Iaşi, Editura Glasul Bucovinei, 1994, p. 482-504.

Stela Cheptea, N. Iorga despre unele probleme ale Evului Mediu românesc, în N. Iorga – omul şi opera, II, Bacău, Editura Plumb, 1994, p. 144-150 (în colaborare cu Vasile Neamţu).

Valeriu Florin Dobrinescu, Documente despre N. Iorga în arhivele militare româneşti, în N. Iorga – omul şi opera, II, Bacău, Editura Plumb, 1994, p. 206-217.

Valeriu Florin Dobrinescu, Probleme ale politicii externe a României interbelice reflectate în „memoriile” lui N. Iorga, în N. Iorga – omul şi opera, II, Bacău, Editura Plumb, 1994, p. 124-132.

Emil I. Emandi, Noul spaţiu statal-teritorial al Europei la începuturile evului mediu: posibile semnificaţii geopolitice, în Geopolitica, vol. I, Iaşi, Editura Glasul Bucovinei, p. 1994, p. 505-541.

Emil I. Emandi, Noul spaţiu statal-teritorial al Europei la începuturile Evului Mediu: posibile semnificaţii geopolitice (I), în Geopolitica, I, Iaşi, Editura Glasul Bucovinei, 1994, p. 505-540.

Emil I. Emandi, Originea şi evoluţia teritorială a oraşului Suceava: fenomenul urban şi concentrarea urbană, în Evul Mediu timpuriu în Moldova, Chişinău, 1994, p. 126-151.

I. Saizu, Context geopolitic european la finele primei conflagraţii mondiale, în Geopolitica, I, Iaşi, Editura Glasul Bucovinei, 1994, p. 548-556 (în colaborare cu Al. Tacu).

I. Saizu, N. Iorga despre relaţiile lui M. Eminescu cu Istoria, în N. Iorga – omul şi opera, II, Bacău, Editura Plumb, 1994, p. 150-165.

III

Gh. Buzatu, Mareşalul Ion Antonescu şi problema evreiască, în „Revista de istorie militară”, Bucureşti, 1994, nr. 6, p. 22-27.

Gh. Buzatu, Romania’s Options in June 1940, în „Romanian Civilisation”, Romanian Cultural Fondation, Iaşi, III, 1994, nr. 1, p. 63-87.

Valeriu Florin Dobrinescu, Diplomaţia românească în Japonia, în „Revista de istorie militară”, Bucureşti, 1994, nr. 3, p. 10-14. nr. 4, p. 12-14.

Valeriu Florin Dobrinescu, Ion Antonescu. Romania in World War (I), în „Romanian Civilisation”, Iaşi, III, 1, 1994, p. 43-62.

Valeriu Florin Dobrinescu, Societate şi armată în secolul XX, în „Revista de istorie militară”, Bucureşti, 1994, nr. 3, p. 100-104.

Valeriu Florin Dobrinescu, Un document englez despre M.M. Moroşan, în „Studii şi Cercetări de Istorie Veche”, Bucureşti, XLV, 1994, nr. 5, p. 225-229.

Emil I. Emandi, A avut mitropolitul Iosif un palat, în Suceava, în secolul XV?, în „Revista Monumentelor Istorice”, LXII-LXIII, 1993, 1-2, 1994, 1-2, p. 102-107 (în colaborare cu Mircea D. Matei şi Gh. Sion).

Emil I. Emandi, Bucovina şi spaţiul demografic românesc. Studiu geopolitic şi statistic (1775-1940), în „Hierasus”, Anuarul Muzeului Judeţean Botoşani”, IX, 1994, p. 397-455 (în colaborare cu Louis Roman).

Emil I. Emandi, Civilizaţia medievală urbană. Un depozit de marfă din vremea lui Ştefan cel Mare, descoperit la Suceava, în „Hierasus”, Muzeul Judeţean Botoşani, IX, 1994, p. 235-291.

Emil I. Emandi, Urbanism şi demografie istorică (Suceava în secolele XVI-XIX), în „Hierasus”, Muzeul Judeţean Botoşani, IX, 1994, p. 313-362.

I. Saizu, Contextul geopolitic european la finele primei conflagraţii mondiale, în „Hierasus”, Anuarul Muzeului Judeţean Botoşani, 1994, IX, p. 463-471 (în colaborare cu Al. Tacu).

I. Saizu, Europa interbelică în faţa modelelor economice, în „Anuarul Centrului de Cercetări Gh. Zane”, Iaşi, III, 1994, p. 25-36 (în colaborare cu Al. Tacu).

¬ I. Saizu, Scurt istoric al oraşului Iaşi, în „Lingvo kaj kihernetika”, Praha, 1994, p. 11-17 (în limba cehă).

IV

Gh. Buzatu, Cotitura României alarmează Londra, în „Magazin istoric”, Bucureşti, 1994, nr. 8, p. 36-38.

Gh. Buzatu, Căderea României în Comunism. Cominterniştii români se pregătesc, în „Magazin istoric”, Bucureşti, 1994, nr. 2, p. 36-42.

Gh. Buzatu, Cotitura României alarmează Londra, în „Magazin istoric”, Bucureşti, 1994, nr. 8, p. 36-38.