© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010

I

Gh. Buzatu, Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, II, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995, 476 p.

Gh. Buzatu, România şi războiul mondial din 1939-1945, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, Iaşi, 1995, 476 p.

Gh. Buzatu, Aşa a început holocaustul împotriva poporului român, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1995, 60 p.

Valeriu Florin Dobrinescu, Ion Constantin, Basarabia în anii celui de-al doilea război mondial, Iaşi, Institutul European, 1995, 375 p.

Valeriu Florin Dobrinescu, Plata şi răsplata istoriei: Titulescu, Antonescu şi relaţiile anglo-române din anii ’20, Focşani, Editura Neuron, 1995, 153 p.

Valeriu Florin Dobrinescu, România şi Sistemul Tratatelor de Pace de la Paris. 1919-1923, Iaşi, Editura Institutul European, 1995, 124 p.

II

D. G. Danielopol, Jurnal londonez. Documente confidenţiale, ediţie îngrijită de Valeriu Florin Dobrinescu şi Valeria Dumistrăcel, Iaşi, Institutul European, 1995, 304 p.

D. G. Danielopol, Jurnal parizian. Documente confidenţiale, ediţie îngrijită de Valeriu Florin Dobrinescu şi Niculae Niculescu, Iaşi, Institutul European, 1995, 206 p.

Al. Cretzianu, Ocazia pierdută, ediţie îngrijită de Valeriu Florin Dobrinescu Iaşi, Institutul European, 1995.

Constantin Kiriţescu, România în al doilea război mondial, vol. I-II, ediţie îngrijită de Gh. Buzatu, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1995, 360 p.

III

Gh. Buzatu, O „provocare” a lui Onisifor Ghibu: chemarea la judecata istoriei, în Onisifor Ghibu, unitatea românească şi chestiunea Basarabiei, ediţie D. Preda, Bucureşti – Chişinău, Editura Fiat Lux, 1995, p. 239-246.

IV

Gh. Buzatu, Romania’s Options in June 1940, în „Novelles Études d’Histoire”, IX, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1995, p. 109-126.

Gh. Buzatu, România şi „războiul undelor” (1943-1944), în „Europa XXI”, III-IV, 1994-1995, p. 226-233.

Gh. Buzatu, Noi informaţii privind viaţa şi opera lui Sabin Manuilă, în Sabin Manuilă. Istorie şi demografie, volum editat de Sorina şi Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 1995, p. 41-55.

Gh. Buzatu, Basarabia şi iar Basarabia, I-II, în „Revista militară”, Bucureşti, 1995, nr. 4-5, 6.

Stela Cheptea, Biserica romano-catolică Adormirea Maicii Domnului din Iaşi, în „Europa XXI”, Iaşi, III-IV, 1994-1995, p. 277-288.

Stela Cheptea, Cercetări arheologice, în „Europa XXI”, III-IV, 1994-1995, p. 289-292.

Stela Cheptea, Săpături arheologice la Baia în anul 1994, în „Cronica cercetărilor arheologice”, Campania 1994, Cluj-Napoca, 1995.

Stela Cheptea, Săpăturile arheologice de la Tg. Frumos în anul 1994, în „Cronica cercetărilor arheologice”, 1995.

Valeriu Florin Dobrinescu, The Problem of the Eastern Frontier in Unofficial Romanian Documents (the Peace Conference in Paris), în „Nouvelle Études Histoire”, Bucureşti, 1995, p. 127-130.

Valeriu Florin Dobrinescu, Romania in the Summer of 1940. The Evacuation of Bassarabie and Northen Bucovina (June 1940), în „Revue Roumaine d’Histoire”, Bucureşti, XXXIV, 1995, nr. 3-4, p. 271-314.

Valeriu Florin Dobrinescu, Istorie românească în arhivele nord-americane, în „Revista de istorie militară”, Bucureşti, 1995, nr. 3, p. 8-12.

Valeriu Florin Dobrinescu, Problema Transilvaniei în Convenţia de Armistiţiu de la Moscova (12-13 septembrie 1944), în „Europa XXI”, Iaşi, III-IV, 1994-1995, p. 187-190.

Emil I. Emandi, Nicolae Ceredarec, Imaginea Bucovinei şi a spaţiului său geografic reflectată în jurnalele de călătorie a „despoţilor luminaţi” din Imperiul Habsburgic (I), în „Europa XXI”, Iaşi, III-IV, 1994-1995, p. 194-217.

Emil I. Emandi, V. Cucu, Fazele de urbanizare şi evoluţie spaţială a oraşului Rădăuţi (sec. XV-XX), în „Terra”, Bucureşti, 1994-1995, 26-27, p. 13-21.

I. Saizu, Criza din anii 1929-1933, placă turnantă spre alte modele economice, în „Europa XXI”, III-IV, 1994-1995, p. 150-177.

I. Saizu, Meditaţii geopolitice eminesciene, în „Academica”, Bucureşti, V, 1995, nr. 9, p. 8-10.

Al. Tacu, I. Saizu, Europa între criza economică (1929-1933) şi marea conflagraţie (1939-1945), în „Anuarul Centrului de Cercetări Gh. Zane”, Iaşi, IV, 1995, p. 29-38.

Cristian Sandache, Ţărănismul, variantă a stângii, în „Ioan Neculce”, Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei, Iaşi, I, 1995, p. 51-56.