© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010

I

Gh. Buzatu,Românii în arhivele Kremlinului, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1996, 393 p.

Gh. Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian Sandache, Radiografia dreptei româneşti (1927-1941), Bucureşti, Editura F. F. Press, 1996, 426 p.

Valeriu Florin Dobrinescu, The Diplomatic Struggle over Bessarabia, Iaşi, Center for Romanian Studies, 1996, 244 p.

Valeriu Florin Dobrinescu, România şi Ungaria de la Trianon la Paris (1920-1947). Bătălia diplomatică pentru Transilvania, Bucureşti, Editura Viitorul Românesc, 1996, 304 p.

Valeriu Florin Dobrinescu, România la cele două Conferinţe de Pace de la Paris (1919-1920, 1946-1947). Un studiu comparativ, Focşani, Editura Neuron, 1996, 205 p. (în colaborare cu Doru Tompea).

Emil I. Emandi, Habitatul urban şi cultura spaţiului. (Studiu de geografie istorică. Suceava în secolele XIV-XX), Iaşi, Editura Glasul Bucovinei, 1996, 584 p.

II

Petre Andrei, Discursuri parlamentare (1928-1933), ediţie îngrijită de Valeriu Florin Dobrinescu şi Doru Tompea, 1996, 632 p.

Faust Brădescu, Scurtă analiză spectrală a Mişcării legionare, volum îngrijit de Gh. Buzatu, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1996, 152 p.

N. Iorga, Istoria Românilor, IV, Cavalerii, volum îngrijit de Stela Cheptea şi Vasile Neamţu Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996, 373 p.

N. C. Paulescu, Francmasoneria, volum îngrijit de Gh. Buzatu, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1996, 104 p.

III

Gh. Buzatu, România şi prăbuşirea hotarelor în 1940, în Sovietizarea nord-vestului României (1944-1950), Satu-Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 1996, p. 5-13; „Revue Roumaine d’Histoire”, 1995, nr. 3-4, p. 253-270.

Gh. Buzatu, Românii pe Frontul de Est (1941). Dimensiuni religioase, în Armata şi Biserica, Bucureşti, Colecţia „Revista de Istorie Militară”, 1996, p. 210-220.

Valeriu Florin Dobrinescu, Frontiera de vest a României în politica Marilor Puteri (12/13 septembrie 1944 – 10 februarie 1947), în Itinerarii istoriografice. Profesorului Leonid Boicu la împlinirea vârstei de 65 de ani, coordonator Gabriel Bădărău, Iaşi, 1996, p. 273-305.

I. Saizu, Europa economică în faţa marii conflagraţii, în România şi cel de-al doilea război mondial, Iaşi, 1996, p. 173-205.

I. Saizu, România şi modelul interbelic de colaborare economică în spaţiul geopolitic regional, în Itinerarii istoriografice. Profesorului Leonid Boicu la împlinirea vârstei de 65 de ani, coodonator Gabriel Bădărău, Iaşi, 1996, p. 237-258.

Cristian Sandache, Unele consideraţii privind temele discursului oficial în regimul antonescian, în România şi cel de-al doilea război mondial, Iaşi, Centrul de Studii Româneşti, 1996, p. 207-219.

Cristian Sandache, Armata şi Biserica în doctrinele partidelor politice interbelice: Partidul Socialist şi Partidul Naţional Creştin, în Armata şi Biserica, 1996, p. 161-172.

IV

Gh. Buzatu, Behind the Scenes of the Peace Conferince, în „Transylvanian Review”, Cluj-Napoca, VI, 1996, nr. 4, p. 3-12.

Gh. Buzatu, România 1944: război, politică, spionaj, în „Destin românesc”, Bucureşti-Chişinău, III, 1996, nr. 1, p. 108-120.

Gh. Buzatu, Mareşalul Antonescu „Cer să fiu condamnat la moarte”, în „Revista de istorie militară”, Bucureşti, 1996, nr. 3-4, p. 58-59.

Gh. Buzatu, România 1944: război, politică, spionaj, în „Destin Românesc”, Revistă de istorie şi cultură, Bucureşti-Chişinău, III, 1996, nr. 1, p. 108-120.

Gh. Buzatu, România sub cizma sovietică, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, I, 1996, nr. 3, p. 4-11.

Valeriu Florin Dobrinescu, The Commision for the Problems of the Romania, în „Transylvanian Review”, Cluj-Napoca, VI, 1996, nr. 4, p. 13-16.

Valeriu Florin Dobrinescu, „Compania Rothermare” şi relaţiile româno-ungare din anii ’20, în „Anuar” Ştiinţe Socio-Umane, VI, Iaşi, 1996, p. 177-183.

Valeriu Florin Dobrinescu, Documente militare româneşti despre începuturile activităţii „Misiunii Berthelot” şi relaţiile sale cu Stavka, în „Revista de istorie militară”, 1996, nr. 6, p. 23-25 (în colaborare cu Gh. Nicolescu).

Valeriu Florin Dobrinescu, Poziţia Marilor Puteri faţă de ajutorarea Poloniei în contextul de neutralitate a României, în „Analele Universităţii Craiova”, Istorie, I, 1996, nr. 1, p. 141-149.

Valeriu Florin Dobrinescu, Relaţiile româno-ungare de la notele ultimative sovietice la Dictatul de la Viena (iunie-august 1940), în „Sargeţia”, Muzeul Judeţean Deva, XXVI, 1995-1996, nr. 2, p. 507-513.

Valeriu Florin Dobrinescu, Românii americani şi Dictatul de la Viena, în „Acta Musei Porolissensis”, XX, Zalău, 1996, p. 447-450.

Valeriu Florin Dobrinescu, Unele consideraţii cu privire la Tratatul de Pace de la Bucureşti din mai 1918, în „Anuarul Fundaţiei Academice Petre Andrei”, IV, 1996, p. 174-178.

Silviu B. Moldovan, „Scânteia” şi problema „Sumanelor Negre”, în „Analele Sighet”, 1996, nr. 3, p. 377-383.

I. Saizu, Criterii moderne de sporire a învăţământului tehnic superior, în „Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol”, Iaşi, XXXIII, 1996, 217-223 (în colaborare cu Al. Tacu).

I. Saizu, Modernisation in Interwar Romanian Society, în „Romanian Civilisation”, Iaşi, Romanian Cultural Foundation, V, 1996, nr. 1, p. 53-68.