© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010

I

Valeriu Florin Dobrinescu, Diplomaţia României de la garanţii la neutralitate, Focşani, Editura Vrantop, 1997, 236 p. (în colaborare cu Ionel Sîrbu).

Valeriu Florin Dobrinescu, Plata şi răsplata istoriei: Ion Antonescu şi Războiul de Reîntregire a neamului, Focşani, Editura Vrantop, 1997, 259 p. (în colaborare cu Horia Dumitrescu).

Valeriu Florin Dobrinescu, România şi Anglia în anii’30, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1997, 304 p. (în colaborare cu Ion Pătroiu).

Valeriu Florin Dobrinescu, Horia Dumitrescu, eds., 1917 pe Frontul de Est, Muzeul Vrancei, Focşani, Editura Vrantop, 1997, p. 304 p.

Vasile Neamţu, Istoria oraşului medieval Baia (Civitas Moldaviensis), Iaşi, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, 1997, 218 p. + 31 ilustraţii.

I. Saizu, Europa economică interbelică, Iaşi, Editura Institutului European, 1997, 255 p. (în colaborare cu Al. Tacu).

Cristian Sandache, Doctrina naţional-creştină în România, Bucureşti, Editura Paideia, 1997, 150 p. II

Horia Sima, Mişcarea Legionară şi Monarhia, ediţie îngrijită de Gh. Buzatu, Iaşi, Editura Agora, 1997, 93 p.

Jurnal de front, text îngrijit de Valeriu Florin Dobrinescu, Horia Dumitrescu, în „Vrancea. Studii şi comunicări”, Focşani, XII, 1997, p. 97-107.

III

Gh. Buzatu, Diplomaţi români în acţiune pentru asigurarea spaţiului geopolitic românesc, în Naţional şi social în istoria românilor, Iaşi, 1996-1997, p. 437-448.

Gh. Buzatu, România în faţa prăbuşirii graniţelor în 1940: izolare şi autoizolare. Un studiu de caz, în Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale, coordonator Mihai Timofte, Iaşi, Editura Ankarom, 1997, p. 80-88.

Sorin Damean, Carol I şi politica externă a României (1866-1875), în Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale, coordonator Mihai Timofte, Iaşi, Editura Ankarom, 1997, p. 104-112.

Sorin Damean, Regele Ferdinand I al României şi războiul pentru reîntregirea naţională (1916-1918), în volumul 1917 pe Frontul de Est, Muzeul Vrancei, Focşani, Editura Vrantop, 1997, p. 239-246.

Valeriu Florin Dobrinescu, Diplomaţia românească la cele două Conferinţe de Pace de la Paris, 1919-1920, 1946-1947, în Romania and Western Civilisation – România şi civilizaţia occidentală, Iaşi, 1997, p. 353-382.

Valeriu Florin Dobrinescu, Problema optanţilor şi raporturile româno-ungare în anii’20, în Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale, Iaşi, Editura Ankarom, 1997, p. 134-138.

Valeriu Florin Dobrinescu, Ion Antonescu şi Basarabia, în 1917 pe Frontul de Est, Focşani, 1997, p. 299-304 (în colaborare cu Doru Tompea).

Valeriu Florin Dobrinescu, România şi Italia în 1916-1917. Percepţii reciproce, în 1917 pe Frontul de Est, Focşani, 1997, p. 267-274 (în colaborare cu Ion Pătroiu).

Silviu B. Moldovan, Noul naţionalism cultural, componentă esenţială a relaţiilor internaţionale, în Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale, I, Iaşi, Editura Ankarom, 1997, p. 170-180.

I. Saizu, Prezenţe româneşti în peisajul tehnico-ştiinţific european (perioada interbelică), în Romania and Western Civilisation/ România şi civilizaţia occidentală, Iaşi, 1997, p. 169-194.

I. Saizu, Repere noi în relaţiile româno-cehe: octombrie 1917. T. G. Masaryk la Mărăşeşti, în 1917 pe Frontul de Est, Focşani, 1997, p. 275-292.

Cristian Sandache, Pentru o reconsiderare a cercetării politicii externe a României în perioada interbelică, în volumul Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale, I, coordonator Mihai Timofte, Iaşi, Editura Ankarom, 1997, p. 127-134.

IV

Gh. Buzatu, Le Movement Légionnaire – histoire et historiographie, în „Arhivele Totalitarismului/Totalitarianism Archives”, Bucureşti, IV-V, 1996-1997, nr. 13-14, p. 41-80.

Gh. Buzatu, Nicolae IorgaApostol al unirii tuturor românilor, în „Destin Românesc”, Revistă de istorie şi cultură, Bucureşti-Chişinău, IV, 1997, nr. 4, 19-38.

Gh. Buzatu, Reabilitarea ori dilemele Mareşalului Antonescu, în „Colocviul Naţional de Istorie, Cotroceni, 20-22 iunie 1996”, Bucureşti, V, 1997, p. 241-253.

Gh. Buzatu, Geopolitica Kominternului, în „Euxin”, Revistă de Sociologie, Geopolitică şi Geoistorie, Bucureşti, 1997, 1-2, p. 149-158.

Gh. Buzatu, Mircea Chiriţoiu, Istoriografia Războiului Rece, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, II, 1997, nr. 11, p. 48-53.

Stela Cheptea, Din nou despre începuturile oraşului Iaşi, în „Historia Urbana”, Sibiu, V, 1997, nr. 2, p. 157-165.

Sorin Damean, Carol I şi stratagema abdicării în anii 1870-1871, în volumul Colocviul Naţional de istorie. 20-22 iunie 1996, Muzeul Naţional Cotroceni, V, 1997, Bucureşti, p. 119-130.

Valeriu Florin Dobrinescu, Familia regală şi „politica de rezistenţă” a României la Conferinţa de Pace de la Paris 1919, în „Revista de istorie militară”, Bucureşti, 1997, nr. 5-6, p. 6-14.

Valeriu Florin Dobrinescu, Ion I. C. Brătianu, diplomatul Unirii, în „Revista de istorie militară”, Bucureşti, 1997, nr. 1, p. 36-39. nr. 2, p. 42-44. nr. 3, p. 42-44. nr. 4, p. 38-40.

Valeriu Florin Dobrinescu, Gh. Niculescu, Misiunea generalului francez Armengaud la Bucureşti, în „Revista de istorie militară”, Bucureşti, 1997, nr. 2, p. 31-33.

Cristian Sandache, Guvernul Goga-Cuza – Percepţii internaţionale şi reacţii interne, în „Europa XXI”, Iaşi, V-VI, 1996-1997, p. 163-169.

Cristian Sandache, Autoritate şi spiritualitate în tipologia regimului carlist, în volumul Colocviul Naţional de istorie. 20-22 iunie 1996, Muzeul Naţional Cotroceni, V, 1997, Bucureşti, p. 234-241.

V

Gh. Buzatu, În culisele Conferinţei de Pace de la Paris, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, II, 1997, nr. 2, p. 22-26.

Gh. Buzatu, În culisele loviturii de stat de la 30 decembrie 1947, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, II, 1997, nr. 11, p. 24-31.

Gh. Buzatu, Ana Pauker: portret şi autoportret, în „Dosarele istoriei”, II, 1997, nr. 8, p. 9-14.

Gh. Buzatu, Iuliu Maniu. Apărător al democraţiei şi independenţei româneşti, în „Dosarele istoriei”, II, 1997, nr. 9, p. 42-49.

Cristian Sandache, Colonia sfidează metropola, în „Dosarele istoriei”, II, 1997, p. 27-29.

VI

Ion I. Nistor, Problema ucraineană în lumina istoriei, cu un Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, Rădăuţi, Editura Septentrion, 1997, 300 p.