© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010

I

Gh. Buzatu, O istorie a petrolului românesc, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998, 572 p.

Gh. Buzatu, ed., România cu şi fără Antonescu. Documente, studii, relatări şi comentarii, ediţia a II-a, Iaşi, Editura Moldova, 1998, 389 p.

Gh. Buzatu, Faust Brădescu. Viaţa şi opera, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1998, 205 p. (cu o bibliografie a Donaţiei Dr. Faust Brădescu, întocmită de Sorin Damean, Silviu B. Moldovan şi Cristian Sandache, p. 113-204).

Valeriu Florin Dobrinescu, Lenuţa Niculescu, Gh. Niculescu, Relaţii militare româno-engleze (1918-1947), Piteşti, Editura Cultura, 1998, p. 232.

Cristian Sandache, Viaţa publică şi intimă a lui Carol al II-lea, Bucureşti, Editura Paideia, 1998, 147 p.

II

Gh. Buzatu, Valeriu Florin Dobrinescu, Horia Dumitrescu, eds., România şi primul război mondial, Muzeul Vrancei, Focşani, Editura Empro, 1998, 506 p.

Gh. Buzatu, Mircea Chiriţoiu, eds., Agresiunea comunismului în România. Documente din arhivele secrete (1944-1989), I-II, Bucureşti, Editura Paideia, 1998, 250 p. – 193 p.

Gh. Buzatu, Radu-Dan Vlad, eds., Evenimentele din ianuarie 1941 în arhivele germane şi române, I, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1998, 176 p.

Silviu B. Moldovan, ed., Problema iugoslavă. Studii şi marginalii, Timişoara, Editura Meridian 21 Delta, 1998, 280 p.

III

Gh. Buzatu, Cel dintâi „bilanţ” al participării României la Conferinţa Păcii din 1946, în Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale, II, coordonator Mihai Timofte, Iaşi, Editura Antheros, 1998, p. 497-506.

Gh. Buzatu, Yalta and the Romanians. Myths and Realities, in The Lessons of Yalta, Edited by Pompiliu Teodor, Cluj-Napoca, Cluj University Press/ European Studies Foundation Publishing House, 1998, p. 190-205.

Gh. Buzatu, W.S. Churchill şi problema României 1944-1945, în Timpul istoriei, II, Profesorului Dinu C. Giurescu, editor Ioan Scurtu, Bucureşti, 1998, p. 310-319.

Sorin Damean, Carol I şi stratagema abdicării, în anii 1870-1871, în Timpul istoriei, II, Profesorului Dinu C. Giurescu, editor Ioan Scurtu, Bucureşti, 1998, p. 228-241.

Sorin Damean, România şi criza orientală (1875-1877). Opţiuni şi priorităţi, în volumul Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale, II, coordonator Mihai Timofte, Iaşi, Editura Antheos, 1998, p. 234-242.

Sorin Damean, Tentative de bolşevizare a României în anii 1917-1918, în volumul România şi primul război mondial, coordonatori Gh. Buzatu, Valeriu Florin Dobrinescu şi Horia Dumitrescu, Focşani, Editura Empro, 1998, p. 234-242.

Valeriu Florin Dobrinescu, O iniţiativă americană pentru pacea Europei (aprilie 1939), în Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale, II, Iaşi, Editura Ankarom, 1998, p. 406-409 (în colaborare cu Ion Pătroiu).

Valeriu Florin Dobrinescu, Un ministru român de externe la Berlin (18-20 aprilie 1939), în Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale, II, coordonator Mihai Timofte, Iaşi, Editura Antheros, 1998, p. 401-405.

Silviu B. Moldovan, Cuvânt împotriva indiferenţei, în volumul Problema iugoslavă. Studii şi marginalii, Timişoara, Editura Meridian 21 Delta, 1998, p. 265-266.

Silviu B. Moldovan, Spre o nouă înţelegere a „naţionalismului”, în volumul Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale, II, Iaşi, Editura Antheros, 1998, p. 523-540.

Silviu B. Moldovan, Relaţii româno-iugoslave în urma destrămării Imperiului Austro-Ungar, în România şi primul război mondial, coordonatori Gh. Buzatu, Valeriu Florin Dobrinescu şi Horia Dumitrescu, Focşani, Editura Empro, 1998, p. 488-505.

I. Saizu, Ion Antonescu despre relaţiile economice româno-germane (1940-1944), în Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale, II, Iaşi, Editura Antheros, 1998, p. 410-429.

Cristian Sandache, Complexul sârb, în volumul Problema iugoslavă. Studii şi marginalii, Timişoara, Editura Meridian 21 Delta, 1998, p. 201-203.

Cristian Sandache, Regimul carlist şi sprijinirea culturii naţionale. Câteva secvenţe, în Timpul istoriei, II, Profesorului Dinu C. Giurescu, editor Ioan Scurtu, Bucureşti, 1998, p. 299-309.

Cristian Sandache, România şi Bulgaria în preajma primului război mondial, în România şi primul război mondial, Focşani, 1998, p. 31-38.

Cristian Sandache, Societatea Naţiunilor şi Europa. Cu privire la raporturile dintre principiile naţionale şi principiile wilsoniene, în Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale, II, Iaşi, Editura Antheros, 1998, p. 294-299.

IV

Gh. Buzatu, Comuniştii din România în slujba organismelor secrete sovietice, în „Revista de istorie militară”, Bucureşti, 1998, nr. 1, p. 24-29.

Gh. Buzatu, Marea Unire a Românilor reflectată în istoriografia străină, în „Academica”, Bucureşti, IX, 1998, nr. 1-2, p. 42-44.

Gh. Buzatu, Aliaţii şi petrolul. Un obiectiv prioritar – Ploieştii, în „Document”. Buletinul Arhivelor Militare Române, Bucureşti, I, 1998, nr. 2, p. 2-7.

Gh. Buzatu, Din „raiul” lui Stalin în buna Românie, în „Document”. Buletinul Arhivelor Militare Române, Bucureşti, I, 1998, nr. 4, p. 35-36.

Sorin Damean, Rezistenţa la sovietizarea societăţii româneşti: manifestaţia pro-monarhică din 8 noiembrie 1945, în Colocviul de istorie şi istoria artei decorative, secţiunea Istorie, 24-25 septembrie 1997, Bucureşti, Muzeul Naţional Cotroceni, VI, 1998, p. 173-179.

Valeriu Florin Dobrinescu, Instaurarea guvernului dr. Petru Groza şi prezenţa Armatei Roşii în România, în „Revista de istorie militară”, Bucureşti, 1998, nr. 2, p. 36-39, nr. 3, p. 42-45 (în colaborare cu Constantin Hlihor).

Valeriu Florin Dobrinescu, Înainte de furtună. Regele Carol II în Polonia, în „Document”, Buletinul Arhivelor Militare Române, Bucureşti, I, 1998, nr. 2-3, p. 8-13.

Valeriu Florin Dobrinescu, Moruzov şi tentaţia puterii, în „Document” Buletinul Arhivelor Militare Române, Bucureşti, I, 1998, nr. 1, p. 8-9.

Silviu B. Moldovan, Iugoslavia titoistă şi memorialistica gulagului românesc, în „Dosarele istoriei”, III, 1998, nr. 3, p. 51-53.

I. Saizu, Funcţia modernizatoare a culturii în perioada interbelică, în „Anuarul Institutului A.D. Xenopol”, XXXV, Iaşi, 1998, p. 217-232.

Cristian Sandache, România şi Bulgaria în preajma şi în anii primului război mondial, în volumul România şi primul război mondial, coordonatori Gh. Buzatu, Valeriu Florin Dobrinescu şi Horia Dumitrescu, Focşani, Editura Empro, 1998, p. 31-38.

Cristian Sandache, Dreapta radicală europeană şi legionarismul românesc. Cu privire la elementele unei tipologii, în Colocviul de istorie şi istoria artei decorative, secţiunea Istorie, 24-25 septembrie 1997, Bucureşti, Muzeul Naţional Cotroceni, VI, 1998, p. 131-137.

V

Gh. Buzatu, Bătălia spionilor şi petrolul românesc (1939-1940), în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, III, 1998, nr. 1, p. 25-30.

Gh. Buzatu, Comintern – „Stalintern” – Cominform, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, III, 1998, nr. 10, p. 58-61.

Sorin Damean, Regele Ferdinand în viziunea contemporanilor, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, III, 1998, nr. 12, p. 13-15.