© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010

I

Gh. Buzatu, Ioan Scurtu, Istoria Românilor în secolul XX: 1918-1948, Bucureşti, Editura Paideia, 1999, 685 p. (reeditare – 2002).

Sorin Damean, Carol I al României, I (1866-1881), Bucureşti, Editura Paideia, 1999, 276 p.

Valeriu Florin Dobrinescu, Relaţii politico-diplomatice şi militare româno-italiene (1914-1917), Craiova, Editura Intact, 1999, 448 p. (în colaborare cu Ion Pătroiu şi Gh. Niculescu).

I. Saizu, Reflecţii şi însemnări la trecerea prin timp, Iaşi, Editura Nöel, 1999, 151 p.

II

Mareşalul Ion Antonescu, Un ABC al anticomunismului românesc, II, ediţie Gh. Buzatu, Horia Dumitrescu şi colaboratori, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1999, p. 226.

Gh. Buzatu, Petre Mâlcomete, eds., N. Iorga. Omul şi opera, vol. III, Iaşi, Editura Fundaţiei Academice Gheorghe Zane, 1999, 442 p.

Gh. Buzatu, Radu-Dan Vlad, eds., Evenimentele din ianuarie 1941 în arhivele germane şi române, II, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1999, 250 p.

Gh. Buzatu, Mircea Chiriţoiu, eds., I.V. Stalin cenzurat / necenzurat, studiu introductiv, text adnotat şi anexe documentare, Bucureşti, Editura Ion Cristoiu, 1999, 333 p.

Stela Cheptea, ed., Horia Sima în faţa istoriei, Iaşi, Editura Dosoftei, 1999, 276 p.

III

Gh. Buzatu, Perspective comunitare europene în domeniul istoriei: restituirea ori rescrierea trecutului, în Interferenţe Geopolitică-Istorie. Historia Quo Vadis?, Bucureşti, 1999, p. 120-144.

Stela Cheptea, Despre întemeierea curţilor domneşti din Moldova, în Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu, Focşani, 1999, p. 90-105.

Sorin Damean, Carol I al României. Profilul omului de stat, în Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu, Focşani, 1999, p. 172-193.

Silviu Moldovan, Conflictul sovieto-iugoslav: poziţia oficială a României (1948-1949), în Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu, Focşani, 1999, p. 868-878.

I. Saizu, Conduita României faţă de capitalul străin între cele două războaie mondiale, în Romanian the Word War I Era, I, Iaşi – Oxford, 1999, p. 243-262.

Cristian Sandache, Cu privire la politica externă a Italiei fasciste, în Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu, Focşani, 1999, p. 608-616.

Cristian Sandache, URSS şi Europa în perioada interbelică. Unele consideraţii, în Interferenţe Geopolitică-Istorie. Historia, Quo Vadis?, Bucureşti, 1999, p. 189-200.

IV

Gh. Buzatu, Sistemele totalitare: modele de export / import, în „Arhivele Totalitarismului”, Bucureşti, VII, 1999, nr. 1-2, p. 8-11.

Gh. Buzatu, Evenimentele din decembrie 1989 în context internaţional, în „Anuarul Muzeului Marinei”, Constanţa, II, 1999, p. 11-19.

Gh. Buzatu, Adevăr şi mistificare în istoria mişcării legionare (I), în „Europa XXI”, Iaşi, VII-VIII, 1998-1999, p. 229-254.

Gh. Buzatu, Reabilitarea ori dilemele mareşalului Antonescu?, în „Argesis”, Studii şi comunicări, Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti, VIII, 1999, p. 319-332.

Gh. Buzatu, Procesul „titoiştilor”, în „Document”. Buletinul Arhivelor Militare Române, Bucureşti, II, 1999, nr. 1, p. 48-49.

Gh. Buzatu, Marele război al marilor spioni, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, IV, 1999, nr. 4, p. 53-55.

Gh. Buzatu, Mareşalul Ion Antonescu şi Războiul din Est, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, IV, 1999, nr. 7, p. 53-55.

Gh. Buzatu, Petrolul băncilor ori băncile petrolului?, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, IV, 1999, nr. 10, p. 44-47.

Stela Cheptea, Cercetări arheologice ieşene, în „Europa XXI”, VII-VIII, 1998-1999, p. 63-66.

Corneliu Ciucanu, Alegerile parlamentare din 1937, în Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu, Focşani, 1999, p. 517-531.

Daniel Ciobanu, Alogeni în Moldova medievală: armenii romaşcani, în „Europa XXI”, VII-VIII, 1998-1999, p. 67-77.

Sorin Liviu Damean, Alegerea unui prinţ străin pe tronul Principatelor Unite. Premisele unei opţiuni, în „Europa XXI”, Iaşi, VII-VIII, 1998-1999, p. 79-89.

Silviu B. Moldovan, Trepte către o bibliografie N. Iorga, în „Europa XXI”, Iaşi, VII-VIII, 1998-1999, p. 155-167.

Silviu B. Moldovan, Despre metoda „evazionistă” în politică şi istoriografie, în „Xenopoliana”, Iaşi, VII, 1999, nr. 1-2, p. 131-133.

Cristian Sandache, Activişti şi intelectuali comunişti în România anilor 1944-1946, în „Europa XXI”, Iaşi, VII-VIII, 1998-1999, p. 129-135.

V

Gh. Buzatu, Despre război, altfel..., în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, IV, 1999, nr. 2, p. 38-41.

Gh. Buzatu, Nae Ionescu, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, IV, 1999, nr. 2, p. 38-41 (în colaborare).

Gh. Buzatu, Un „23 august” în decembrie’89?, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, IV, 1999, nr. 12, p. 46-50.

Cristian Sandache, Războiul din Etiopia [1896], în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, IV, 1999, nr. 2, p. 31-32.

VI

Adelina Busuiocescu-Călin, Vai, celui întemniţat, cu un Argument de Gh. Buzatu, Sibiu, Editura Constant, 1999, 227 p.

Centrul de Analiză şi Documentare al Fundaţiei Naţionale pentru Românii de Pretutindeni, Război în Balcani: Iugoslavia, primăvară sângeroasă la sfârşit de secol în Balcani, cu un Argument de Gh. Buzatu, Bucureşti, Aldo Press, 1999, 649 p.