© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010

I

Gh. Buzatu, Valeriu Florin Dobrinescu, Horia Dumitrescu, eds., România şi al doilea război mondial, Focşani, Editura DM Press, 2000, 526 p.

Stela Cheptea, Un oraş medieval, Hârlău, Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, 2000, p. 290 p.

Nicolae Dascălu, Sorin Iftimi, Pelerin în Iaşi, Ghid istorico-turistic, Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, Editura Trinitas, 2000, 130 p. Editat şi în limba engleză: Pilgrim in Iasi (visiting guide), Iaşi, Trinitas Publishing House, 2000, 80 p.

II

Gh. Buzatu, Evenimentele din România (1940-1941) în context internaţional, în Structuri politice în secolul XX, Bucureşti, 2000, p. 327-353.

Gh. Buzatu, Civilizaţie românească în Suedia, în Omagiu istoricului Ioan Scurtu, Focşani, 2000, p. 763-803.

Gh. Buzatu, Ion Pătroiu, Romania and the Beginning of the Cold War, în România şi al doilea război mondial, Focşani, 2000, p. 479-501.

Gh. Buzatu, Cezar Mâţă, Complotiştii de la 23 august 1944. Câteva biografii paralele, în România şi al doilea război mondial, Focşani, 2000, p. 297-337.

III

Gh. Buzatu, Diplomaţi români împotriva cedărilor teritoriale, înMemoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice a Academiei Române”, XXV, Bucureşti, 2000, p. 17-27.

Gh. Buzatu, Petre Pandrea: valahul din epoca „celeilalte” modernizări, în „Anuarul Muzeului Marinei Militare Române”, III, Constanţa, 2000, nr. 1, p. 19-31.

Gh. Buzatu, România în ajunul şi în timpul evenimentelor din decembrie 1989, în „Arhivele Prahovei”, Ploieşti, V, 2000, p. 270-277.

Gh. Buzatu, România între 1939-1945: reflexe istoriografice. Redescoperirea Mareşalului Antonescu, în „Revista de istorie militară”, Bucureşti, 2000, nr. 4, p. 10-16.

Gh. Buzatu, Ioan Pătroiu, Romania and the Great Powers (1944-1947), în „Nouvelles Études d’Histoire”, Bucureşti, X, 2000, p. 171-186.

Stela Cheptea, Herrschaft und Städte der Moldau zur Zeit des mittelalters, în „Historia Urbana”, Sibiu, VIII, 2000, 1-2, p. 5-13.

Stela Cheptea, Un palat în stil Renaştere la Hârlău, în Omagiu istoricului Ioan Scurtu, Focşani, 2000, p. 72-83.

IV

Gh. Buzatu, România în ianuarie 1940. Rebeliune? Lovitură de stat? Război civil? Diversiune a serviciilor secrete?, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, V, 2000, nr. 3, p. 28-32.

Gh. Buzatu, Război, diplomaţie, revoluţii. „Cortina de Fier” cade între Marile Puteri, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, V, 2000, nr. 4, p. 34-38.

Gh. Buzatu, Carol al II-lea şi Garda de Fier, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, V, 2000, nr. 5, p. 47-50.

Gh. Buzatu, România între dictat şi tratat, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, V, 2000, nr. 6, p. 61-64.

Gh. Buzatu, Serviciile secrete ale celui de-al Treilea Reich, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, V, 2000, nr. 7, p. 15-20.

Gh. Buzatu, Capitulare totală şi necondiţionată, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, V, 2000, nr. 7, p. 27-32.

Gh. Buzatu, „Mariajul” imposibil: Antonescu-Sima, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, V, 2000, nr. 9, p. 13-17.

Gh. Buzatu, Mareşalul Ion Antonescu în faţa eternităţii, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, V, 2000, nr. 12, p. 32-36 (în colaborare cu Cezar Mâţă).

Gh. Buzatu, Pământul nostru: Basarabia şi Nordul Bucovinei. O realitate istorică peste care nu se poate trece, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, V, 2000, nr. 10, p. 31-35.

Sorin Iftimi, A poruncit să i se radă barba…, în „Magazin istoric”, Bucureşti, 2000, nr. 7, p. 66-70.

V

Dosar Horia Sima (1940-1946), ediţie de Dana Beldiman, studiu introductiv de Gh. Buzatu, Bucureşti, Editura Evenimentul Românesc, 2000.