© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010

I

Gh. Buzatu, Valeriu Florin Dobrinescu, Horia Dumitrescu, eds., Diplomaţie şi diplomaţi români, I, Muzeul Vrancei, Focşani, Editura DM Press, 2001, 451 p.

Sorin Iftimi, Ghidul turistic al Regiunii Nord-Est, editat de Infoturism-Iaşi, 2001, 150 p.

II

Gh. Buzatu, Călăi şi victime/Victime şi călăi, în Omagiu istoricului Dan Berindei, Focşani, 2001, p. 577-593 (în colaborare cu Ion Pătroiu, Eftimie Ardeleanu).

Gh. Buzatu, Diplomaţia „aurului negru” (1940-1944), în Gândirea economică românească despre industrializare 1859-1900, Bucureşti, 2001, p. 149-172.

Gh. Buzatu, Mircea Eliade în Anglia (1940-1941), în Istoria – o meditaţie asupra trecutului. Profesorului Vasile Cristian la a 65-a aniversare, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 2001, p. 419-426.

Gh. Buzatu, Mareşalul Ioan Antonescu în faţa morţii: „Dacă mor este pentru Bucovina şi Basarabia. De-ar fi să reîncep aş face la fel”, în Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru, Constanţa, 2001, p. 326-333.

Gh. Buzatu, Mihai Viteazul şi Ion Antonescu, în România în ecuaţia păcii şi dictatului, coordonator Gh. Nicolescu, Piteşti, Editura Paralela 45, 2001, p. 21-28.

Gh. Buzatu, Nicolae Iorga şi contemporanii săi. Documente inedite, în volumul Nicolae Iorga 1871-1940, editor Constantin Buşe, Bucureşti, 2001, p. 93-96.

Stela Cheptea, Raportul domnie – oraşe în Moldova medievală, în Omagiul istoricului Dan Berindei, Focşani, 2001, p. 8-19.

Daniel Ciobanu, Din epoca Kominformului, în volumul Omagiu istoricului Dan Berindei, Focşani, 2001, p. 550-568.

Valeriu Florin Dobrinescu, Generalul Alexandru Glatz şi relaţiile româno-turce în primii ani de după marea unire din 1918, în Diplomaţie şi diplomaţi români, I, Focşani, Editura DM Press, 2001, p. 171-181.

Sorin Iftimi, Cheile oraşului Iaşi sau cheile Ţării Moldove?, în vol. Istoria – o meditaţie asupra trecutului, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 2001, p. 139-145.

Sorin Iftimi, Roabele orientale de la Curtea Doamnelor Moldovei şi Ţării Româneşti (sec. XVI-XVIII), în Omagiu istoricului Dan Berindei, Focşani, 2001, p. 20-35.

Daniel Onişor, Corneliu Ciucanu, Alegerile din 20 decembrie 1937 în Iaşi, în Omagiu istoricului Dan Berindei, Focşani, 2001, p. 356-363.

Daniel Onişor, Corneliu Ciucanu, Deteriorarea raporturilor româno-iugoslave. Un raport al Serviciilor Secrete româneşti din 25 iunie 1949, în Omagiu istoricului Dan Berindei, Focşani, 2001, p. 525-549.

Daniel Onişor, România şi Tratatul de Pace de la Paris – 10 februarie 1947 – implicaţii politice interne, în Istoria – o meditaţie asupra trecutului, Iaşi, 2001, p. 455-462.

III

Gh. Buzatu, Regele Mihai şi Mareşalul Antonescu, în „Studii şi articole de istoria artei”, Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti, 2001, p. 303-312.

Stela Cheptea, Comunitatea catolică din Hârlăul medieval, în „Buletin istoric”, Episcopia Romano-Catolică, Iaşi, I, 2001, p. 83-94.

Sorin Iftimi, Izvoade de ceremonie de la începutul veacului XIX, în „Cercetări istorice”, Iaşi, XVIII-XX, 1999-2001, p. 283-300.

Sorin Iftimi, Moaştele Cuvioasei Parascheva şi rolul lor în istoria Bisericii din Moldova, în „Teologia şi viaţa”, Revista Mitropoliei Moldovei, Iaşi, XI (LXXVII), 2001, nr. 8-12, p. 39-50.

Sorin Iftimi, O „formă fără fond”? Biserica Rotundă de la Leţcani (jud. Iaşi), în „Monumentul. Tradiţie şi viitor”, Iaşi, Editura Junimea, 2001, p. 73-78.

Sorin Iftimi, Ţinutul Iaşilor în Evul Mediu (II). Indice de localităţi, în „Ioan Neculce” Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei (s.n.), Iaşi, IV-VII, 1998-2001, p. 77-105.

Sorin Iftimi, Un cântar „pe oci” cu stema oraşului Iaşi din veacul XIX, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, Iaşi, I, 2001, p. 283-287.

IV

Gh. Buzatu, „Cazul Antonescu”, în revista „Mareşalul Ion Antonescu”, Bucureşti, I, 2001, nr. 1, p. 14-20.

Gh. Buzatu, Gloria sau decăderea Arhivelor?, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, VI, 2001, nr. 4, p. 28.

Gh. Buzatu, Ofensa supremă, în revista „Mareşalul Ion Antonescu”, Bucureşti, I, 2001, nr. 2, p. 6-11, p. 14-20.

Gh. Buzatu, Mareşalul Ion Antonescu şi Războiul din Est, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, VI, 2001, nr. 7, p. 45-47.

Gh. Buzatu, Mareşalul Ion Antonescu şi Tezaurul nostru, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, VI, 2001, nr. 6, p. 24-27.

Gh. Buzatu, Războiul Sfânt al României (1941-1944), în Revista „Mareşalul Ion Antonescu”, Bucureşti, I, 2001, nr. 3, p. 13-18.

V

Marian C. Popescu, Relaţiile militare româno-polone în perioada interbelică (1918-1939), cu un Argument de Gh. Buzatu, Bucureşti, Editura Sigma, 2001, 176 p.

Gh. Crişan, Piramida puterii. Oameni politici şi de stat din România (23 august 1944 – 22 decembrie 1989), cu un Argument de Gh. Buzatu, Bucureşti, Editura Evenimentul Românesc, 2001, 318 p.

Carmen Atanasiu, Mariana Cojoc, Andreea Atanasiu, Navigaţie şi … politică, cu un Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, Constanţa, Editura Muntenia & Leda, 2001, 224 p.

Ion Ionescu, Georgeta Boranda, Marian Moşneagu, Noi contribuţii la istoria marinei militare române, cu o Prefaţă de Gh. Buzatu, Constanţa, Editura Muntenia & Leda, 2001, 240 p.