© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010

I

GH. Buzatu, coordonator, Mareşalul Ion Antonescu la judecata istoriei. Contribuţii, mărturii, documente, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2002, 463 p.

Gh. Buzatu, Valeriu Florin Dobrinescu, Horia Dumitrescu, eds., Diplomaţie şi diplomaţi români, II, Muzeul Vrancei, Focşani, Editura DM Press-Palas, 2002, 562 p.

Gh. Buzatu, Dana Beldiman, Eftimie Ardeleanu, eds., Mareşalul Antonescu în faţa istoriei, Craiova, Editura Helios, 2002, 380 p.

Vasile Diacon, Etnografie şi folclor pe Suha Bucovineană, cu o Prefaţă de Vasile Adăscăliţei, Iaşi, Editura Unirea, 2002, 496 p.

II

N. Iorga, Istoria Românilor, vol. VII. Reformatorii, volum îngrijit de Sorin Iftimi, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002, 312 p.

III

Gh. Buzatu, Acţiunea diplomatică a României în perioada neutralităţii (1939-1940), în Diplomaţie şi diplomaţi români, II, Focşani, 2002, p. 353-457.

Gh. Buzatu, Diplomaţie şi propagandă, în Diplomaţie şi diplomaţi români, II, Focşani, 2002, p. 329-345 (în colaborare cu Elena Istrăţescu).

Gh. Buzatu, HOLOCAUST şi holocaust, în Mareşalul Ion Antonescu la judecata istoriei, Bucureşti, 2002, p. 193-200.

Gh. Buzatu, Războiul din Răsărit: cauze, desfăşurări, faze, în Mareşalul Antonescu la judecata istoriei, Bucureşti, 2002, p. 128-137 (în colaborare cu Horia Dumitrescu).

Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Şi a fost 23 august, în Mareşalul Antonescu la judecata istoriei, Bucureşti, 2002, p. 267-288.

Gh. Buzatu, 22 iunie 1941: Clipa astrală a istoriei naţionale, in Mareşalul Ion Antonescu la judecata istoriei, Bucureşti, 2002, p. 125-127.

Sorin Iftimi, Biserica Doamnei de la Curtea din Iaşi şi slujitorii acestui altar (sec. XVI-XVIII), în volumul In honorem Ioan Caproşu, Iaşi, Editura Polirom, 2002, p. 175-203.

Sorin Iftimi, Influenţa lui Petru Movilă, mitropolitul Kievului, asupra heraldicii eclesiastice din Ţările Române, în volumul Sinodul de la Iaşi şi Sf. Petru Movilă. 1642-2002, Iaşi, Editura Trinitas, 2002, p. 190-199.

Maria Magdalena Székely, Un document de la Ieremia Movilă, în volumul In honorem Ioan Caproşu, Iaşi, Editura Polirom, 2002, p. 221-226.

Maria Magdalena Székely, Un manifest de putere la mănăstirea Probota?, în Omagiu lui Virgil Cândea la 75 de ani, coordonator Paul H. Stahl, vol. II, Bucureşti, 2002, p. 297-312.

IV

Gh. Buzatu, Lupta pentru putere la nivelul puterii comuniste 1945-1952 (aspecte inedite), în „Anuarul Muzeului Marinei Militare Române”, Constanţa, V, 2002, p. 21-41; „Analele Universităţii Craiova”, seria Istorie, VIII, nr. 8, 2003, p. 199-228.

Gh. Buzatu, Ion Antonescu, istoric al primului război mondial, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, VII, 2002, nr. 6, p. 14-15.

Sorin Iftimi, Ipostaze feminine între medieval şi modern, în „Revista istorie socială”, Iaşi, IV-VII, 1999-2002, p. 37-51.

Sorin Iftimi, Vechi turnuri ale Iaşilor, în „Monumentul”, Iaşi, 2002, p. 179-193.

V

Dana Beldiman, Armata şi Mişcarea Legionară. 1927-1947, cu un Argument de Gh. Buzatu, Bucureşti, Editura INST, 2002, 272 p.<

Ilie Gherheş, Maramureşul între Dictatul de la Viena şi Conferinţa de Pace de la Paris (30 august 1940 – 10 februarie 1947), cu un Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, Baia Mare, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, 2002, 210 p.

Ion Ionescu, Politica navală a României între anii 1919 şi 1941, cu o Prefaţă de Gh. Buzatu, Constanţa, Editura Companiei Naţionale pentru Administraţia Porturilor Maritime, 2002, 239 p.

Ticu Isari, Ultimele ştiri, cu un Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, Iaşi, Tipo Moldova, 2002, 410 p.