© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010

I

Academia Română, coordonator Ioan Scurtu, Istoria Românilor, vol. VIII, România Întregită (1918-1940), Bucureşti, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003.

Colaborări Gh. Buzatu: Cap. I, p. XV-XXXII, Istoriografia şi izvoarele; Cap. XIII, p. 507-538: Politica de acomodare la noile realităţi internaţionale; Cap. XIV, p. 539-364: Politica externă a României în perioada neutralităţii (septembrie 1939 – iunie 1940); Cap. XV, p. 565-598: Triumful dreptului asupra forţei dreptului. Sfărâmarea integrităţii teritoriale a României.

Gh. Buzatu, România şi Marile Puteri (1939-1947), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, 637 p.

Gh. Buzatu, Dana Beldiman, 23 august 1939-1944. România şi proba bumerangului, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2003, 382 p.

Ştefan S. Gorovei, Între istoria reală şi imaginar. Acţiuni politice şi culturale în veacul XVIII, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2003, 242 p. + ilustraţii color.

Ştefan Sorin Gorovei, Maria Magdalena Székely, coordonatori, Ştefan cel Mare şi Sfânt. Portret în istorie, cu un Cuvânt înainte de Înalt Prea Sfinţitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Sfânta Mănăstire Putna, 2003, 617 p.

Carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului P. S. Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor.

Daniel Hrenciuc, România şi Polonia – 1918-1931. Relaţii diplomatice şi militare, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2003, 254 p.

Donald M. Nicol, Împăratul fără moarte. Viaţa şi legenda lui Constantin Paleologul, ultimul împărat al romanilor, traducere şi ediţie îngrijită de Ştefan S. Gorovei şi Maria Magdalena Székely, Iaşi, Editura Polirom, 2003, 166 p.

II

Gh. Buzatu, România între Ultimatum şi Dictat (1940), în Identitate naţională şi spirit european. Academicianul Dan Berindei la 80 de ani, coordonatori Ştefan Ştefănescu, Florin Constantiniu, Dorina Rusu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, 738 p.

Gh. Buzatu, Antoneştii n-au respins armistiţiul cu Naţiunile Unite, în Omagiu istoricului Florin Constantiniu, coordonator Horia Dumitrescu, Focşani, Editura Pallas, 2003, p. 507-520.

Gh. Buzatu, Corpul generalilor români în zodia Holocaustului roşu, în Omagiu istoricului Florin Constantiniu, coordonator Horia Dumitrescu, Focşani, Editura Pallas, 2003, p. 631-669.

Gh. Buzatu, Situaţia economică a României în 1914, în viziunea SSI, în Omagiu istoricului Florin Constantiniu, Focşani, 2003, p. 374-388 (în colaborare cu Alexandru-Alin Spânu).

Gh. Buzatu, Politica externă a României în ajunul conflagraţiei mondiale din 1939-1945, în Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu, coordonator Horia Dumitrescu, Focşani, Editura Pallas, 2003, p. 406-454.

Gh. Buzatu, Constantin Argetoianu: noi însemnări inedite, în Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu, coordonator Horia Dumitrescu, Focşani, Editura Pallas, 2003, p. 482-501 (în colaborare cu Elena Istrăţescu).

Gh. Buzatu, Pamfil Şeicaru şi lumea prin care a trecut, în Omagiu istoricului Stelian Neagoe, Bucureşti, 2003, p. 19-33.

Gh. Buzatu, Petrolul românesc şi războiul mondial (Noi aspecte), în Festung Ploieşti, I, coordonatori Gavriil Preda, Eugen Stănescu, Ploieşti, Editura Printeuro, 2003, p. 55-65.

Gh. Buzatu, Război şi diplomaţie petrolieră 1939-1945, în vol. Un destin şi o viaţă. Omagiu Profesorului Radu Ciuceanu la 75 de ani, Bucureşti, Institutul Naţional de Istorie a Totalitarismului, 2003, p. 177-202.

Gh. Buzatu, România între Ultimatum şi Dictat (1940), în Identitate naţională şi spirit european. Academicianul Dan Berindei la 80 de ani, coordonatori Ştefan Ştefănescu, Dorina Rusu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 441-452.

Gh. Buzatu, Schimbări geopolitice postbelice (1945-1947) în spaţiul european, în România-NATO, vol. I, Preaderarea, coordonator Ilie Manole, Bucureşti, Editura UCM, 2003, p. 39-47.

Stela Cheptea, Relaţia dintre centru şi mahalalele oraşelor medievale, în Omagiul istoricului Valeriu Florin Dobrinescu, coordonator Horia Dumitrescu, Muzeul Vrancei, Focşani, 2003, p. 20-29.

Daniel Ciobanu, Comunizarea armatei române (1945-1950), în Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu, coordonator Horia Dumitrescu, Muzeul Vrancei, Focşani, 2003, p. 666-676.

Ştefan S. Gorovei, Cantemireştii. Eseu genealogic, în Dimitrie Cantemir (1673-1723), principe român şi cărturar european, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, Editura Trinitas, 2003, p. 19-53.

Ştefan S. Gorovei, Mucenicia Sfântului Ioan cel Nou. Noi puncte de vedere, în Închinare lui Petre Ş. Năsturel la 80 de ani, volum îngrijit de Ionel Cândea, Paul Cernovodeanu, Gh. Lazăr, Brăila, Editura Istros, 2003, p. 555-572.

Ştefan S. Gorovei, Pacea moldo-otomană din 1486. Observaţii pe marginea unor texte, în Ştefan cel Mare şi Sfânt. Portret în istorie, Sfânta Mănăstire Putna, 2003, p. 496-515.

Ştefan S. Gorovei, Ştefan cel Mare, în Ştefan cel Mare şi Sfânt. Portret în istorie, Sfânta Mănăstire Putna, 2003, p. 555-558.

Ştefan S. Gorovei, 1473: Ştefan, Moldova şi lumea catolică, în Ştefan cel Mare şi Sfânt. Portret în istorie, Sfânta Mănăstire Putna, 2003, p. 394-404.

Ştefan S. Gorovei, 1473 – un an-cheie al domniei lui Ştefan cel Mare, în Ştefan cel Mare şi Sfânt. Portret în istorie, Sfânta Mănăstire Putna, 2003, p. 388-393.

Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, „Semne şi minuni” pentru Ştefan voievod. Note de mentalitate medievală, în Ştefan cel Mare. 1504-2004. Portret în istorie, Sfânta Mănăstire Putna, 2003, p. 67-85.

Sorin Iftimi, Doamna Smaragda Mavroyeni, soţia lui Scarlat Callimachi Vodă (c. 1773-1837), în Interferenţe româno-elene (secolele XV-XX), Iaşi, 2003, p. 87-97.

Sorin Iftimi, Ştefan cel Mare şi Borzeştii. Dincolo de legendă, în volumul Ştefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa, coordonatori Petronel Zahariuc şi Silviu Văcaru, Iaşi, Editura Alfa, 2003, p. 21-38.

Sorin Iftimi, Un episod necunoscut din istoria cetăţii Neamţului (1674-1681), în vol. Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu, Focşani, Muzeul Vrancei, Editura Pallas, 2003, p. 30-40.

Daniel Onişor, Atitudinea guvernului american faţă de frământările din exilul românesc. Un document din 10 iunie 1948, în Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu, coordonator Horia Dumitrescu, Focşani, Editura Pallas, 2003, p. 650-665.

Maria Magdalena Székely, „Dixit waywoda”, în Ştefan cel Mare. 1504-2004. Portret în istorie, Sfânta Mănăstire Putna, 2003, p. 104-116.

Maria Magdalena Székely, „Vino să-ţi arăt mireasa, femeia mielului!”. Cădelniţa domnească de la Putna şi semnificaţia ei, în Închinare lui Petre Ş. Năsturel la 80 de ani, volum îngrijit de Ionel Cândea, Paul Cernovodeanu, Gh. Lazăr, Brăila, Editura Istros, 2003, p. 421-432.

III

Gh. Buzatu, Alexandru Vaida-Voievod şi problema minorităţilor (1939), în „Revista Arhivelor”, Bucureşti, LXV, 2003, nr. 1-2, p. 57-75 (în colaborare cu Elena Istrăţescu).

Gh. Buzatu, Comuniştii de la Bucureşti la „judecata” Moscovei (1953), în „Zargidava” Revistă de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice din România Filiala Bacău, II, Bacău, 2003, p. 91-100.

Gh. Buzatu, The Evolution of the International Question of Oil (1857-1918), în „Anuarul Muzeului Marinei Militare Române”, VI, 2003, Constanţa, p. 15-35.

Gh. Buzatu, Din istoria relaţiilor anglo-române (1920-1941), în „Europa XXI”, XI-XII, 2002-2003, p. 249-265 (în colaborare cu Marusia Cîrstea).

Gh. Buzatu, Lupta pentru putere la nivelul conducerii comuniste, 1945-1952 (Aspecte inedite), în „Analele Universităţii din Craiova” – volum omagial Dinu C. Giurescu, VIII, 2003, p. 199-228.

Gh. Buzatu, Ultimatumul Molotov şi destinul Basarabiei (1940), în „Mousaios”, Muzeul Judeţean Bacău, VIII, 2003, p. 353-359.

Stela Cheptea, Sondajul arheologic de la Biserica Sf. Nicolae-Aroneanu, 2001, în „Monumentul. Cercetare – Proiectare – Conservare – Restaurare”, Lucrările Simpozionului Naţional „Monumentul – Tradiţie şi Viitor”, ediţia a IV-a, Iaşi, septembrie 2002, Editura Trinitas, 2003, p. 29-34.

Stela Cheptea, Iţic Şvarţ-Kara (1906-2001), în „Europa XXI”, Iaşi, XI-XII, 2002-2003, p. 309-310.

Stela Cheptea, Profesorul Vasile Neamţu la 80 de ani, în „Europa XXI”, Iaşi, XI-XII, 2002-2003, p. 5-6.

Stela Cheptea, Un tezaur descoperit la Cotnari, în „Europa XXI”, Iaşi, XI-XII, 2002-2003, p. 299-306.

Daniel Ciobanu, Congresul al V-lea al PCdR de la Gorkovo (decembrie 1931), în „Europa XXI”, Iaşi, XI-XII, 2002-2003, p. 181-191.

Ştefan S. Gorovei, Baia, 1467, în „Europa XXI”, Iaşi, XI-XII, 2002-2003, p. 41-56.

Ştefan S. Gorovei, Un ctitor uitat la Putna şi asocierea la atributele puterii suverane”, în „Studii şi Cercetări de Istorie Medie”, Bucureşti, XXI, 2003, p. 257-270.

Sorin Liviu Damean, Aspecte privind relaţiile româno-germane la începutul domniei lui Carol I (1866-1881), în „Europa XXI”, Iaşi, XI-XII, 2002-2003, p. 119-138.

Sorin Iftimi, Doamnele şi Puterea. Statutul Doamnei în Ţările Române, în „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, Iaşi, XXXIX-XL, 2002-2003, p. 103-118.

Sorin Iftimi, Dregători şi slujitori ai doamnei din Ţara Românească. Preoţii de la paraclisul doamnei, în „Europa XXI”, Iaşi, XI-XII, 2002-2003, p. 95-107.

Sorin Iftimi, Emblemele sigiliilor săteşti ca izvor pentru elaborarea stemelor comunale, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, Iaşi, III, 2003, p. 177-202.

Sorin Iftimi, Evoluţia istorică a Braniştei Domneşti de la Bohotin, în „Ioan Neculce” Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei”, Iaşi, VIII-IX, 2002-2003, p. 1-23.

Sorin Iftimi, Iaşii în bronz şi marmură. Memoria statuilor (I), „Xenopoliana”, Iaşi, XI, 2003, 3-4, p.180-197.

Sorin Iftimi, La fausse pierre tombale du prince Dimitrie Cantemir, în „Strabon”. Bulletin d’information historique, Iaşi, tom I, 2003, nr. 1 (ianuarie – iunie), p. 64-65.

Daniel Onişor, Aspecte ale relaţiilor între Mişcarea Legionară şi Armată în perioada interbelică, în „Europa XXI”, Iaşi, XI-XII, 2002-2003, p. 173-179.

Maria Magdalena Székely, Ştefan cel Mare şi Sfânt şi sfârşitul lumii, în „Studii şi Materiale de Istorie Medie”, Bucureşti, XXI, 2003, p. 272-278.

IV

Gh. Buzatu, Antoneştii n-au respins Armistiţiul cu Naţiunile Unite!, în „Historia”, Bucureşti, II, 2003, nr. 23, p. 16-20.

Gh. Buzatu, George Enescu la Moscova, în „Saeculum”, Focşani, V, 2003, Focşani, p. 77-78.

Gh. Buzatu, Holocaustul roşu a cuprins armata română, în „Historia”, Bucureşti, II, 2003, nr. 18, p. 36-40.

Gh. Buzatu, Momente ale istoriei, 1939-1945: Holocaustul brun sau roşu ?, în „Historia”, Bucureşti, II, iulie 2003, nr. 21, p. 5-10 (în colaborare).

Gh. Buzatu, Octavian Goga, implicat în demiterea lui Nicolae Titulescu, în „Saeculum”, Bucureşti, V, 2003, Focşani, p. 91-93.

Gh. Buzatu, Regele Carol al II-lea şi Garda de Fier, în „Origini”/ „Romanian Roots”, Norcross/ USA, vol. VII, no. 3-4/2003, p. 1, 30.

Valeriu Florin Dobrinescu, 1945: Martor român la dezastrul japonez, (Nicolae I. Rădulescu), în „Dosarele Istoriei”, Bucureşti, VIII, 2003, nr. 10, p. 14-16.

Sorin Iftimi, Boboteaza la Curtea domnească din Iaşi, în „Magazin istoric”, Bucureşti, 2003, nr. 1, p. 10-13.

V

Gh. Buzatu, Maestrul, în Adrian Păunescu, Cartea Cărţilor de Poezie, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura A. Păunescu, 2003, p. 1 541.

Gh. Buzatu, Continentul Păunescu, în Adrian Păunescu, Cartea Cărţilor de Poezie, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura A. Păunescu, 2003, p. 1 541.

VI

Ioan Corneanu, Vasile Moiş, Intoleranţă şi crimă. Golgota sătămăreană. 1940-1944, cu un Argument de Gh. Buzatu, Satu Mare, Editura Solstiţiu, 2003, 230 p.

Nicolae Glonţ şi colaboratori, Miniştrii Învăţământului de la Cuza şi până astăzi, cu un Argument de Gh. Buzatu, Slatina, Editura Fundaţiei „Universitatea pentru toţi”, 2003, 118 p.

Domnica Negulescu-Chiriceanu, Consiliul de Patronaj al operelor sociale: Mareşalul Antonescu şi Doamna Antonescu. Amintiri, cu un Argument de Gh. Buzatu, în Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu, coordonator Horia Dumitrescu, Focşani, Editura Pallas, 2003, p. 573-626.