© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010
I

Gh. Buzatu, A History of Romanian Oil, vol. I, Bucharest, Editura Mica Valahie, 2004, 615 p.

Ilie Manole, Constantin Sava, Gh. Buzatu ş.a., Istoria Senatului României, Bucureşti, Regia Autonomă Monitorul Oficial, 2004, 896 p.

Gh. Buzatu colaborări: Senatul şi idealul unităţii naţionale în 1916-1918 (în colaborare), p. 217-242; Problemele unităţii naţionale în dezbaterile parlamentare. 1919-1940 (în colaborare), p. 253-276; Legislaţia economică adoptată de Senat în 1919-1929 (p. 277-280); Constituţia din 1938 (p. 389-396); România fără parlament. Suspendarea Constituţiei (1940) şi desfiinţarea Senatului (1946) (în colaborare, p. 397-402).

Gh. Buzatu, O istorie a prezentului, Craiova, Editura Mica Valahie, 2004, 511 p.

Gh. Buzatu, ed., Discursuri şi dezbateri parlamentare (1864-2004), în colaborare cu Dana Beldiman, Gh. Prisăcaru, C. Sava, Bucureşti, Editura Monitorul Oficial / Editura Mica Valahie, 2004, 940 p.

Stela Cheptea, Biserica „Sf. Gheorghe” şi Curtea Domnească Hârlău, în colecţia „Ctitorii Ştefaniene”, Iaşi, Editura Golia, 2004, 95 p.

Marusia Cîrstea, Din istoria relaţiilor anglo-române (1936-1939), cu un Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2004, 375 p.

Marusia Cîrstea, Sorin Damean, Doru Liciu, coordonatori, Istorie şi societate. În memoria Profesorului Valeriu Florin Dobrinescu, I, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2004, 583 p.

Daniel Hrenciuc, Istoria şi tradiţia minorităţii polone, Suceava, Editura Universităţii Suceava, 2004, 190 p. (în colaborare cu Florin Pintescu).

Daniel Hrenciuc, Rumunia a Polska 1932-1939. Poliytka i dyplomacja (România şi Polonia 1932-1939. Politică şi diplomaţie), în vol. Relacje Polsko-Rumunskie. Materialy z sympozion/ Relaţii polono-române. Materialele simpozionului, editat de Zwiazek Polaków w Rumunii (Uniunea Polonezilor din România), Suceava, 2004, p. 187-207.

Sorin Iftimi, Vechi turnuri ale Iaşilor, Iaşi, Complexul Muzeal Naţional „Moldova”, 2004, 24 p.

Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, coordonatori, Ştefan cel Mare şi Sfânt. 1504-2004. Portret în cronică, cu un Cuvânt înainte de Înalt Prea Sfinţitulu Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Sfânta Mănăstire Putna, 2004, 375 p. Carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor.

II

Gh. Buzatu, The International Battle for Oil after 1918, în vol. Omagiu istoricului Constantin Buşe, coordonator Horia Dumitrescu, Focşani, Pallas, 2004, p. 278-299.

Gh. Buzatu, Actul de la 23 august 1944. Bilanţ, noi interpretări şi perspective, în „Academica”, Bucureşti, XIV, septembrie 2004, nr. 30, p. 10-18.

Gh. Buzatu, Mareşalul Ion Antonescu, ultimul domn al tuturor românilor, în vol. Sub semnul muzei Clio – Prof. Univ. Dr. Ion Şt. Baicu la împlinirea vârstei de 70 de ani, Ploieşti, Editura Ploieşti-Mileniul III, 2004, p. 253-271.

Gh. Buzatu, The Oil Policy of Romania until 1918, în Istorie şi societate, I, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2004, p. 251-304 (în colaborare cu Ion Pătroiu).

Gh. Buzatu, România şi Marile Puteri în ajunul celui de-al doilea război mondial (Cazul V. V. Tilea), în vol. Tătarii în istoria românilor, I, coordonator Marian Cojoc, Constanţa, Editura Muntenia, 2004, p. 85-114.

Gh. Buzatu, Romania and Rusia in June 1940, în Istorie şi societate, I, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2004, p. 389-418 (în colaborare cu Marusia Cîrstea).

Stela Cheptea, Oraşe din nordul Moldovei – Baia (Civitas Moldaviensis), în Istorie şi societate, I, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2004, p. 45-62.

Maria Magdalena Székely, Antroponimie în Moldova Medievală: între calendar şi cărţile populare, în Confesiune şi cultură în Evul Mediu. In honorem Ioan Toderaşcu, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2004, p. 197-210.

III

Gh. Buzatu, Actul de la 23 august din perspectiva războiului petrolului, în Festung Ploieşti, II, coordonatori Ilie Manole, Gavriil Preda, Eugen Stănescu, Ploieşti, Editura Printeuropa, 2004, p. 137-144. p. 279-324 (în colaborare cu Elena Istrăţescu).

Gh. Buzatu, The Reconstruction of Europe (1944-1947): Romania and the Great Powers, în „Romanian Naval Museum Yearbook”, VII, 2004, Constantza, p. 233-248.

Stela Cheptea, Monumente din timpul lui Ştefan cel Mare în lumina ultimelor cercetări, în „Monumentul. Cercetare – Proiectare – Conservare – Restaurare”, Iaşi, Editura Trinitas, V, 2004, p. 59-64.

Daniel Hrenciuc, An Episode from the Romanian-Polish Relationships between the Two World Wars: the Romanian Army Contribution to Setting Pocutia Free, în „Anales”, Universitatea „Valahia”, Târgovişte, 2004.

Daniel Hrenciuc, Contribuţii asupra relaţiilor româno-polone în perioada interbelică (1919-1939), în „Revista Istorică”, Bucureşti, XV, 2004, nr. 5-6, 2004, p. 169-178.

Sorin Iftimi, Restaurarea arhitecturii ştefaniene: cazul bisericii „Sf. Nicolae Domnesc” din Iaşi, în „Monumentul”, V, Iaşi, Editura Trinitas, 2004, p. 65-81).

Maria Magdalena Székely, Bucate şi leacuri de altădată, în „Revista de Istorie Socială”, VIII-IX, 2003-2004, p. 205-236.

IV

Gh. Buzatu, Fără ură şi părtinire despre 23 august 1944, în „Magazin istoric”, Bucureşti, XXXVIII, 2004, nr. 8, p. 10-13.

Gh. Buzatu, România şi Marea Britanie au jucat mereu în contratimp, în „Historia”, II, 2003-2004, nr. 26, p. 35-41 (în colaborare cu Marusia Cîrstea).

Sorin Iftimi, Crăciunul la Curtea domnească din Iaşi, în „Magazin istoric”, Bucureşti, 2004, nr. 12, p. 9-11.

Sorin Iftimi, Mumia din Theba în „dulcele târg al Ieşilor”, în „Magazin istoric”, Bucureşti, 2004, nr. 2, p. 87-88.

V

Omagiu istoricului Constantin Buşe, coordonator Horia Dumitrescu, cu un Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, Focşani, Editura Pallas, 2004, 764 p.

Iulian Chifu, Basarabia sub ocupaţie sovietică şi tentative contemporane de revenire sub tutela Moscovei, cu un Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, Bucureşti, Politeia – SNSPA, 2004, 424 p.

Gheorghe Ivănuş şi colaboratori, Istoria petrolului în România, Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, Bucureşti, Editura AGIR, 2004, 570 p.