© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010
I

Gh. Buzatu, Corneliu Bichineţ, eds., Arhivele secrete, secretele arhivelor, I-II, Studii şi documente, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2005, 386 p. – 540 p.

Gh. Buzatu, Hitler, Stalin, Antonescu, Ploieşti, Editura Ploieşti-Mileniul III, 2005, 586 p.

Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, Horia Dumitrescu, coordonatori, Istorie şi societate. În memoria Profesorului Valeriu Florin Dobrinescu, II, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2005, p. 608.

Stela Cheptea, Şase veacuri de istorie, capitol în volumul Catedrala romano-catolică Iaşi, coordonator Dănuţ Doboş, Iaşi, Editura Presa Bună, 2005, p. 9-61.

Vasile Diacon, Cronicile Suhei Bucovinene, I-II, cu o Prefaţă de Ioan Popescu-Sireteanu, Iaşi, Editura Tipo-Moldova, 2005, 451 p. – 423 p.

Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, Princeps omni laude maior. O istorie a lui Ştefan cel Mare, cu un Cuvânt înainte şi Postfaţă de Înalt Prea Sfinţitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Sfânta Mănăstire Putna, 2005, 629 p. + 59 ilustraţii.

Carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor.

Daniel Hrenciuc, România şi Polonia (1932-1939). Relaţii politice şi diplomatice, Suceava, Editura Universităţii, 2005, 268 p.

Daniel Hrenciuc, Continuitate şi schimbare: Integrarea minorităţilor naţionale din Bucovina istorică în Regatul României Mari (1918-1940), vol. I, Perspectiva naţional-liberală (1918-1928),Rădăuţi, Editura Septentrion, 2005, 240 p.

II

Gh. Buzatu, Actul de la 23 august 1944 în perspectiva unor noi documente, în vol. Istorie şi societate, II, coordonatori Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, Horia Dumitrescu, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2005, p. 9-39 (în colaborare).

Gh. Buzatu, Actul de la 23 august 1944 din perspectiva războiului petrolului, în vol. Clipe de viaţă – Horst Kossack, coordonator Ilie Manole, Ploieşti, Editura Printeuro, 2005, p. 273-277 (în colaborare).

Gh. Buzatu, I. I. C. Brătianu – Consideraţii geopolitice (1927), în vol. România în contextul internaţional al sfârşitului celui de-al doilea război mondial. Studii şi comunicări, Bucureşti, Editura CTEA, 2005, p. 244-249.

Gh. Buzatu, Tradiţie, încredere şi construcţie: „Românii s-au aflat prea aproape de Rusia şi prea departe de Dumnezeu!”, în România – NATO, II, Negocierea şi ratificarea Protocolului de aderare, coordonator Ilie Manole, Ploieşti, Editura Printeuro, 2005, p. 157-168.

Gh. Buzatu, Stela Cheptea, „Jurnal de temniţă” (aprilie-mai 1946) al grupului Mareşalului Antonescu, în vol. Istorie şi societate, II, coordonatori Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, Horia Dumitrescu, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2005, p. 507-608.

Gh. Buzatu, Libertatea şi egalitatea tuturor românilor în dezbaterile Parlamentului României Întregite (1918-1940), în vol. Tătarii în istoria Românilor, II, editor Marian Cojoc, Constanţa, Editura Muntenia, 2005, p. 227-244.

Gh. Buzatu, N. Titulescu şi organizarea păcii, în vol. N. Titulescu – Eternitatea unui destin exemplar, Slatina, Editura Fundaţiei „Universitatea pentru toţi”, 2005, p. 119-121.

Stela Cheptea, în colaborare cu Paul Niedermaier, ed., Gheorghe I. Cantacuzino, Oana Damian, Mircea D. Matei, Zeno-Karl Pinter, Quellensammlung zur Frügeschichte der Stadt in Rumänien (bis 1301), în “Elenchus Fontium Historiae Urbanae”, III/3, Bucureşti, Editura Academiei Române, MMV, 255 p.

Daniel Ciobanu, Dicţionar enciclopedic şcolar. Istorie, coordonator Liviu Burlec, Iaşi, Editura Ana, 2005, 368 p.

Daniel Hrenciuc, Integrarea polonezilor din Bucovina în Regatul României Mari (1918-1923). Un studiu de caz, în vol. Omagiu istoricului Raimund Friedricht Kaindl, Cernăuţi, 2005, p. 83-90.

Daniel Hrenciuc, Tratatul de neagresiune germano-polonez din 26 ianuarie 1934. Unele consideraţii, în vol. Istorie şi Societate. În memoria profesorului Valeriu Florin Dobrinescu, II, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2005, p. 175-193.

Daniel Hrenciuc, The Saviour from the East. Marshal Jozef Pilsudski’s Poland and its Sanatist Regime (1926-1931), în „Valahian Journal of Historical Studies”, Universitatea „Valahia”, Târgovişte, nr. 3-4 /2005, p. 59-67.

Sorin Iftimi, Apanaje şi surse de venit ale doamnelor din Moldova şi Ţara Românească, în Istorie şi societate, II, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2005, p. 75-102.

Sorin Iftimi, Reprezentări heraldice relative la Cuza Vodă şi apropiaţii săi, aflate în muzeele ieşene, în volumul Unirea Principatelor. Momente, fapte, protagonişti, Iaşi, Editura Junimea, 2005, p. 147-169.

Sorin Iftimi, Pagini de istorie medievală, în Istorie şi societate, vol. II, coordonatori Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, Horia Dumitrescu, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2005, p. 415-420.

Sorin Iftimi, Despre istoria Cornovei, în Istorie şi societate, vol. II, coordonatori Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, Horia Dumitrescu, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2005, p. 420-433.

III

Gh. Buzatu, Memorialistica s-a născut în exil, în „Anuarul Muzeului Marinei Militare Române”, Constanţa, VII, 2005, p. 27-48.

Gh. Buzatu, România în orbita Reichului nazist: Mareşalul Antonescu – al III-lea om al Axei, în „Argesis”, Piteşti, XIV, 2005, p. 635-660.

Ştefan S. Gorovei, Ion Neculce şi tradiţiile Putnei, în „Analele Putnei”, I, 2005, nr. 2, p. 55-72.

Ştefan S. Gorovei, Maria Despina, doamna lui Radu cel Frumos, în „Analele Putnei”, I, 2005, nr. 2, p. 145-152.

Ştefan S. Gorovei, Călugărirea lui Ştefan cel Mare. De la temeiurile ipotezei la realitatea istorică, în „Analele Putnei”, I, 2005, 1, p. 93-99 (în colaborare).

Ştefan S. Gorovei, Feudele ardelene ale lui Ştefan cel Mare. Observaţii pe marginea izvoarelor, în „Analele Putnei”, I, 2005, 1, p. 123-132.

Ştefan S. Gorovei, Stemele lui Ştefan cel Mare de la Cetatea Albă, în „Studii şi Materiale de Istorie Medie”, Bucureşti, XXIII, 2005, p. 215-226.

Ştefan S. Gorovei, Titlurile lui Ştefan cel Mare. Tradiţie diplomatică şi vocabular politic, în „Studii şi Materiale de Istorie Medie”, XXIII, 2005, p. 41/78.

Ştefan S. Gorovei, Un dar uitat şi posibila lui semnificaţie, în „Analele Putnei”, I, 2005, 1, p. 35-46.

Daniel Hrenciuc, Consideraţii privind integrarea germanilor bucovineni în regatul României Mari (1918-1940), în „Analele Bucovinei”, Rădăuţi, XII, 2005, 2, p. 433-467.

Daniel Hrenciuc, Drumul spre libertate: refugiaţi polonezi în Bucovina (1939-1941), în „Analele Bucovinei”, Rădăuţi, XII, 2005, p. 51-63.

Daniel Hrenciuc, În vreme de război: refugiaţi polonezi în judeţele Rădăuţi şi Suceava (1939-1940). Documente, în „Codrul Cosminului” („Analele ştiinţifice ale Universităţii Ştefan cel Mare”, Suceava), XI, 2005, p. 201- 218.

Daniel Hrenciuc, Problema Bucovinei în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris (1919-1920), în „Glasul Bucovinei”, XII, 2005, Cernăuţi-Bucureşti, p. 7-16.

Daniel Hrenciuc, Relaţiile dintre Moldova şi Polonia în timpul dinastiei Movilă (1595-1616) în context internaţional, în „Revista de Istorie a Moldovei”, Institutul de Istorie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 2005, nr. 1-2, p. 93-98.

Sorin Iftimi, Istoria casei Catargi din Iaşi, în „Monumentul”, VI, Iaşi, Editura Trinitas, 2005, p. 123-140.

Sorin Iftimi, Vila Riria. Casa Xenopol din Iaşi, în „Monumentul” VI, Iaşi, Editura Trinitas, 2005, p. 147-163.

Maria Magdalena Székely, Cine a fost Sfântul Ghenadie de la Putna?, în „Analele Putnei”, I, 2005, nr. 2, p. 45-54.

Maria Magdalena Székely, Gesturile puterii la Ştefan cel Mare, în „Analele Putnei”, I, 2005, 1, p. 151-160.

Maria Magdalena Székely, Ştefan cel Mare şi cultul Sfintei Cruci, în „Analele Putnei”, I, 2005, 1, p. 17-34.

Maria Magdalena Székely, Un document de la Miron vodă Barnovschi, în „Studii şi materiale de istorie medie” (SMIM), Bucureşti, XXIII, 2005.

IV

Gh. Buzatu, Hitler – dependent de petrolul românesc, în „Historia”, Bucureşti, 2005, nr. 40, p. 34-41.

Gh. Buzatu, Românii prea aproape de Rusia şi prea departe de Dumnezeu, în „Historia”, Bucureşti, 2005, nr. 41, p. 52-55.

Gh. Buzatu, Un război, mai multe Axe (1940-1944), în „Transilvania”, Sibiu, 2005, nr. 9, p. 7-19.

Daniel Hrenciuc, Ucrainenii din Bucovina. Unele consideraţii (I), în „Verhovena”. Revista de cultură a ucrainenilor din România şi din Diasporă, Suceava, II, 2005, nr. 2, p. 36-38.

Sorin Iftimi, Papură Vodă, în „Magazin istoric”, Bucureşti, 2005, nr. 5, p. 44-48.

Sorin Iftimi, Ştefan Lăcustă Vodă, în „Magazin istoric”, Bucureşti, 2005, nr. 9, p. 13-17.

V

Mircea Chiriţoiu, Între David şi Goliath. România şi Iugoslavia în balanţa Războiului Rece, ediţie Silviu B. Moldovan, cu un Argument de Gh. Buzatu, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2005, 488 p.

Josif Constantin Drăgan, Prin Europa, I-V, cu un Studiu introductiv – Aventura spiritului, de Gh. Buzatu, Bucureşti, Editura RAO, 2005.

Marian Moşneagu, Politica navală postbelică a României (1941-1958), cu un Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2004, 454 p.