© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010
I

Gh. Buzatu, George Rotaru, Stalin, Hitler, Antonescu, Râmnicu Vâlcea, Rottarymond & Rotarexim S. A., 2007, 568 p.

Gh. Buzatu, România sub Imperiul Haosului. 1939-1945, sub tipar, Bucureşti, Editura RAO, 2007 (sub egida Centrului pentru Istoria Românilor „Constantin C. Giurescu”).

Maria Magdalena Székely, Ştefan S. Gorovei, eds., Cuvinte despre Ştefan cel Mare, I-II, Sfânta Mănăstire Putna, 2007, 105 p. – 175 p.

Carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor.

II

Gh. Buzatu, 1917 – Un destin comun al unor mari combatanţi: N. Titulescu, I. Antonescu, Gh. Brătianu, în 1917 – Glorie şi deznădejde, coordonator Gavriil Preda, Ploieşti, Editura Universităţii Petrol-Gaze, 2007, p. 275-287.

Gh. Buzatu, File inedite din corespondenţa de război (1916-1918 şi 1941-1944), în 1917 – Glorie şi deznădejde, coordonator Gavriil Preda, Ploieşti, Editura Universităţii Petrol-Gaze, 2007, p. 207-229.

Gh. Buzatu, Horia Dumitrescu, Nicolae Iorga şi Ion Antonescu: Istoria războaielor României din 1914-1918 şi 1941-1944, în Nicolae Iorga. 1871-1940, III, Studii şi documente, editori Constantin Buşe, Constantin Găucan, Bucureşti, Editura Universităţii, 2007, p. 73-88.

Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, N. Iorga and the History of Anglo-Romanaian Relations, în Nicolae Iorga. 1871-1940, III, Studii şi documente, editori Constantin Buşe, Constantin Găucan, Bucureşti, Editura Universităţii, 2007, 89-116.

Stela Cheptea. B. Apăvăloaei, Biserica Sf. Gheorghe din Hârlău la începutul secolului al XX-lea, în vol. Monumentul, VIII, coordonatori Silviu Văcaru, Aurica Ichim şi Lucian-Valeriu Lefter, Iaşi, 2007, p. 9-15.

Sorin Iftimi, Ceremoniile Curţii domneşti. La Crăciun. Anul Nou şi Bobotează (secolele XVII-XIX), în Spectacolul public între tradiţie şi modernitate. Sărbători, ceremonialuri, pelerinaje şi suplicii, coordonatori Constanţa Vintilă-Ghiţulescu şi Mária Pakucs Willcocks, Bucureşti, Institutul Cultural Român, 2007, p. 43-78.

Sorin Iftimi, Palatul Culturii din Iaşi şi heraldica sa, în vol. Monumentul, VIII, coordonatori Silviu Văcaru, Aurica Ichim şi Lucian-Valeriu Lefter, Iaşi, 2007, p. 77-82.

Sorin Iftimi, Glosse privitoare la istoria arhitecturii Iaşilor, în vol. Monumentul, VIII, coordonatori Silviu Văcaru, Aurica Ichim şi Lucian-Valeriu Lefter, Iaşi, 2007, p. 581-590.

III

Gh. Buzatu, 22 iunie 1941: „Agresiunea” României antonesciene împotriva Rusiei staliniste (După unele probe epistolare), în „Zarghidava. Revistă de istorie”, VI, Bacău, 2007, p. 138-164.

Gh. Buzatu, Pagini de corespondenţă militară, în „Orizont XXI”, Piteşti, II, nr. 5/martie 2007, p. 55-62.

Ştefan S. Gorovei, Ultimii ctitori ai clopotului Buga de la Mănăstirea Putna (1818), în „Analele Putnei”, III/1, Sfânta Mănăstire Putna, 2007, p. 47-56.

Ştefan S. Gorovei, Un ieromonah din Putna la Mitropolia din Bucureşti (1676-1677), în „Analele Putnei”, III/1, Sfânta Mănăstire Putna, 2007, p. 79-86.

Maria Magdalena Székely, Manuscrise răzleţite din scriptoriul şi biblioteca Mănăstirii Putna, în „Analele Putnei”, III/1, Sfânta Mănăstire Putna, 2007, p. 153-180.

IV

Aurel Sergiu Marinescu, O contribuţie la istoria Exilului românesc, I-VIII, Bucureşti, Editura Vremea, 1999-2007.

Cuvânt înainte, de Gh. Buzatu, la volumele II şi VIII.

Maria Magdalena Székely, Ştefan S. Gorovei, eds., Cuvinte despre Ştefan cel Mare, I-II, Sfânta Mănăstire Putna, 2007, 105 p. – 175 p.

Carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor.

V

N. Iorga, Cuvinte despre Ştefan cel Mare, editori Maria Magdalena Székely, Ştefan S. Gorovei, Sfânta Mănăstire Putna, 2007, 105 p.

Carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor.