© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010

I

Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, România în arhivele străine. Studii şi Documente, I-II, Iaşi, Editura TIPOMoldova, 2009, 364 – 489 p.

Gh. Buzatu şi colaboratori, România în ecuaţia războiului şi păcii (1939-1947), I-II, Iaşi, Editura Moldova, 2009, 514 – 268 p.

Gh. Buzatu, Horia Dumitrescu, coordonatori, România Mare în ecuaţia păcii şi războiului (1919-1947), Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, 550 p.

Gh. Buzatu, Istoria petrolului românesc, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009 (sub tipar), 665 p. + ilustraţii.

Gh. Buzatu, Execuţia Mareşalului Ion Antonescu, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, 488 p.

Gh. Buzatu şi colaboratori, Procesul şi execuţia Mareşalului Ion Antonescu, Alexandria, 2009, 320 p.

Gh. Buzatu, Stela Cheptea, coordonatori, Convergenţe istorice şi geopolitice: Omagiu Profesorului Horia Dumitrescu, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, 615 p.

Stela Cheptea, coordonator, Paradigmele istoriei. Discurs. Metodă. Permanenţe. Omagiu Profesorului Gh. Buzatu, I-II, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, 511-566 p.

Corneliu Ciucanu, Dreapta românească interbelică. Politică şi ideologie, Iaşi, Editura TIPOMoldova, 2009, 486 p.

Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, coordonatori, Pomenirea lui Ştefan cel Mare, II, carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Mănăstire Putna, 2009, 130 p.

„Analele Putnei”, IV, 2008, 2, 332 p., volum îngrijit de Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely.

„Arhiva Genealogică”, VII (XII), 2000, 1–4, 308 p., volum îngrijit de Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely.

II

Stela Cheptea, Din nou despre geneza oraşelor: târgurile de văi, în vol. Convergenţe istorice şi geopolitice. Omagiu Profesorului Horia Dumitrescu, coordonatori Stela Cheptea, Gh. Buzatu, Iaşi, 2009, p. 78-87.

Stela Cheptea, Strada – element de civilizaţie urbană, în vol. Politică, diplomaţie şi război. Profesorul Gh. Buzatu la 70 de ani, coordonatori Sorin Damean, Marusia Cîrstea, Craiova, 2009, p. 69-82.

Ştefan S. Gorovei, Caracterizarea puterii în Moldova la cumpăna veacurilor XVI–XVII, în volumul Ideologii politice şi reprezentări ale puterii în Europa, studii reunite de Alexandru-Florin Platon, Bogdan-Petru Maleon, Liviu Pilat, Iaşi, 2009, p. 175–190.

Ştefan S. Gorovei, Pagini din istoria Iaşilor (secolul XVIII) în documente din Arhiva Sfântului Mormânt, în volumul Contribuţii privitoare la istoria relaţiilor dintre Ţările Române şi Bisericile răsăritene în secolele XIV–XIX, editat de Petronel Zahariuc, Iaşi, 2009, p. 143–160.

Maria Magdalena Székely, „Am mers împotriva duşmanilor Creştinătăţii”. Concepţia despre război în discursul politic al lui Ştefan cel Mare, în volumul Ideologii politice şi reprezentări ale puterii în Europa, studii reunite de Alexandru-Florin Platon, Bogdan-Petru Maleon, Liviu Pilat, Iaşi, 2009, p. 119–138.

Maria Magdalena Székely, Ctitori mari şi ctitori mici la biserica Sfântul Dimitrie (Balş) din Iaşi, în volumul Contribuţii privitoare la istoria relaţiilor dintre Ţările Române şi Bisericile răsăritene în secolele XIV–XIX, editat de Petronel Zahariuc, Iaşi, 2009, p. 81–92.

Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Horia Dumitrescu, La început a fost sfârşitul: Lovitura de stat de la 23august 1944, în vol. Gh. Buzatu, Horia Dumitrescu, coordonatori, România Mare în ecuaţia păcii şi războiului (1919-1947), Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, p. 264-294.

Gh. Buzatu, Despre individ în faţa Răului Absolut: Gulag şi Holocaust, studiu introductiv la volumul Basarabia antisovietică, editor Al. Moraru, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, p. 9-28.

Gh. Buzatu, N. Iorga pe Internet, în N. Iorga, 1871-1940. Studii şi documente, coordonatori C. Buşe şi C. Găucan, Bucureşti, Editura Universităţii, 2009, p. 66-106.

Gh. Buzatu, Prinos Profesorului Artur Silvestri, în vol. Statul Major General în arhitectura organismului militar românesc, 1859 – 2009, coordonator Marian Moşneagu, Bucureşti, CTEA, 2009, p. 15-26.

Gh. Buzatu, Din istoria unei superputeri în devenire: Rusia (1917 – 1939), în vol. Lingvistică şi cultură – Omagiu Profesorului Dan Ilie, coordonator Vasile Diacon, Iaşi, Editura Moldova, 2009, p. 94-144 (în colaborare).

Gh. Buzatu, România, 1940-1944: Război global şi societate totală?, în vol. Stat şi societate în Europa, eds. Sorin Liviu Damean, Lucian Dindirică, I, Craiova, Editura Universitaria, 2009, p. 308-321.

Corneliu Ciucanu, Stela Acatrinei, Memorii şi proteste româneşti la Paris. Intervenţia mass-mediei, în vol. România Mare în ecuaţia păcii şi războiului (1919-1947), coordonatori Gh. Buzatu, Horia Dumitrescu, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, p. 369-382.

Corneliu Ciucanu, Generalul Averescu şi Liga Poporului, în vol. Politică, diplomaţie şi război. Profesorul Gh. Buzatu la 70 de ani, coordonatori Sorin Danean, Marusia Cîrstea, Craiova, 2009, p. 69-82.

Corneliu Ciucanu, Descendenţii unor familii princiare române şi Dreapta interbelică, în vol. Paradigmele istoriei. Discurs. Metodă. Permanenţe. Omagiu Profesorului Gh. Buzatu, coordonator Stela Cheptea, I, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, p. 363-378.

Corneliu Ciucanu, Iaşi, iunie 1917: Modificarea Constituţiei – un prim pas pe calea adoptării reformelor, în vol. Convergenţe istorice şi geopolitice. Omagiu Profesorului Horia Dumitrescu, coordonatori Stela Cheptea, Gh. Buzatu, Iaşi, 2009, p. 326-342.

III

Ştefan S. Gorovei, Mihai Costăchescu (1884–1950), în „Arhiva Genealogică”, VII (XII), 2000, 1–4, p. 39–42.

Ştefan S. Gorovei, Traian Larionescul (1905–1979), în „Arhiva Genealogică”, VII (XII), 2000, 1–4, p. 65–67.

Ştefan S. Gorovei, O viaţă închinată binelui public, în „Arhiva Genealogică”, VII (XII), 2000, 1–4, p. 87–90.

Ştefan S. Gorovei, Cetatea de Scaun a Sucevei. O ipoteză, în „Analele Putnei”, IV, 2008, 2, p. 15–24.

Ştefan S. Gorovei, Izvoarele istoriei, istoria izvoarelor. Pisania cu stemă (1492) de la Cetatea Sucevei, în „Analele Putnei”, IV, 2008, 2, p. 69–84.

Ştefan S. Gorovei, O controversă: „doamnele” lui Bogdan al III-lea, în „Studii şi Materiale de Istorie Medie”, XXVII, 2009.

Maria Magdalena Székely, Atributele imperiale ale cetăţii Suceava, în „Analele Putnei”, IV, 2008, 2, p. 5–14.

Gh. Buzatu, România şi Războiul (1939-1945) – Istorie şi istoriografie, în „Studii şi articole de istorie”, Constanţa, an. LXXIV, 2009, p. 157-178.

Gh. Buzatu, Beligeranţa de „un fel deosebit”, în „Revista Româno-Americană”, Bucureşti, seria a II-a, nr. XVIII/2009, p. 98-128.

Gh. Buzatu, Istoria Statului Major General pe Internet, în „Document”, XII, nr. 3/2009, p. 64-74.

Gh. Buzatu, Oil and War in Romanian History during the XXth Century, în „Annals”, seria History and Archaeology, AOŞ, Bucharest, 1, p. 107-142.