© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010

I

Gh. Buzatu şi colaboratori, eds., Mareşalul Antonescu, I, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, XLVI – 502 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu şi colaboratori, eds., Mareşalul Antonescu, II, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 523 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu şi colaboratori, eds., Mareşalul Antonescu în faţa istoriei, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 380 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, Românii în arhivele Kremlinului, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 393 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu şi colaboratori, eds., Eminescu: Sens, timp şi devenire istorică, I/1-2, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, XIII – 1 067 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu şi colaboratori, eds., Eminescu: Sens, timp şi devenire istorică, II, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, XI - 508 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, Marusia Cîrstea, Europa în balanţa forţelor, I, 1919-1939, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 600 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, V. F. Dobrinescu, Horia Dumitrescu, eds., România şi al doilea război mondial, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 526 p. (Seria “Opera Omnia”).

Kurt W. Treptow, Gh. Buzatu, „Procesul” lui C. Z. Codreanu, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, LXII – 252 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, România şi Marile Puteri (1939-1947), ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 637 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, V. F. Dobrinescu, Horia Dumitrescu, eds., Diplomaţie şi diplomaţi români, I, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 451 p. (Seria „Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, V. F. Dobrinescu, Horia Dumitrescu, eds., Diplomaţie şi diplomaţi români, II, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 562 p. (Seria „Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, Dana Beldiman, 23 august 1944: România şi proba bumerangului, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 382 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, Mircea Chiriţoiu, eds., Stalin cenzurat/necenzurat, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, XXXI - 333 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, Mareşalul Ion Antonescu. Biobibliografie, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2010, 126 p.

Gh. Buzatu, ed., Titulescu şi strategia păcii, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 502 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, Gh. I. Florescu, Al doilea război mondial şi România: O bibliografie, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, XL + 214 p. + anexa (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian Sandache, Radiografia dreptei româneşti (1927-1941), ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 423 p. + anexa (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, ed., Trecutul la judecata istoriei: Mareşalul Antonescu – Pro şi contra, ediţia a III-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 638 p. (Seria “Opera Omnia”).

Ioan Scurtu, Gh. Buzatu, Istoria Românilor în secolul XX (1918-1948), ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 685 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, Mircea Chiriţoiu, eds., Agresiunea comunismului în România. Documente din arhivele secrete: 1944-1989, I, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 250 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, Mircea Chiriţoiu, eds., Agresiunea comunismului în România. Documente din arhivele secrete: 1944-1989, II, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 193 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, ed., România cu şi fără Antonescu, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 390 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, România şi trusturile petroliere internaţionale până la 1929, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, XX – 271 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, A. Kareţchi, D. Vitcu, eds., Aspecte ale luptei pentru unitate naţională. Iaşi: 1600 – 1859 – 1918, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 410 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu şi colaboratori, Procesul şi execuţia Mareşalului Ion Antonescu, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 321 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, Hitler, Stalin, Antonescu, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 579 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, George Rotaru, Stalin, Hitler, Antonescu, ediţia a II-a anastatică, Tipo Moldova, 2010, 568 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, Antonescu, Hitler, Stalin, III, Un Raport nefinal, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 562 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, Corneliu Bichineţ, coordonatori, Arhive secrete, secretele arhivelor, I, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 386 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, Corneliu Bichineţ, coordonatori, Arhive secrete, secretele arhivelor, II, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 540 p. (Seria “Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, Dosare ale războiului mondial (1939-1945), ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 263 p. (Seria “Opera Omnia”).

V. F. Dobrinescu, Horia Dumitrescu, Plata şi răsplata istoriei: Ion Antonescu şi Războiul de Reîntregire a Neamului, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 260 p. (Seria „Opera Omnia”).

Ioan Scurtu, coordonator, România – Retragerea trupelor sovietice (1958), ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 411 p. (Seria „Opera Omnia”).

Constantin Buşe, Din istoria relaţiilor internaţionale. Studii, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 525 p. (Seria „Opera Omnia”).

Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, Corneliu M. Lungu, eds., Pace şi război (1940-1944). Jurnalul Mareşalului Ion Antonescu. Comentarii, anexe, cronologie, II, Succese şi eşecuri, (1.I. 1942 – 30.VI.1943), Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2010, 626 p. + planşe.

II

Gh. Buzatu, România în context internaţional (1939-1989), în vol. Armata Română şi patrimoniul naţional, Bucureşti, 2010, p. 462-470.

Gh. Buzatu, Mareşalul Ion Antonescu pe Internet, în „Orizont XXI”, Piteşti, nr. 2/2010, p. 3-7.

Gh. Buzatu, Istoricii şi informaţiile la început de mileniu, în „Orizont XXI”, Piteşti, nr. 1/2010, p. 3-6.

Gh. Buzatu, USA şi România în faţa Yaltei (1945), în „Revista Româno-Americană”, seria a II-a, nos XIX-XX/ianuarie 2010, p. 26-38.

Gh. Buzatu, Stalingrad (1942-1943): Erori şi surprize, în „Studii şi articole”, LXXVI, 2010, p. 160-199.

Gh. Buzatu, 1940 – Prăbuşirea României Mari. Mărturii privind condiţiile şi consecinţele dezastrului, Bacău, „Zargidava”, IX/2010, p. 111/130.

Stela Cheptea, Gh. Buzatu, colaborări la seria N. Iorga. Studii şi documente, coordonatori C. Buşe şi C. Găucan, volumele IV-X, Bucureşti, Editura Universităţii, 2005-2010.