© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


1. Românii în istoria universală, coordonatori I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 1986, XLVIII – 728 p.

Introducere: Românii în istoria universală. Câteva consideraţii, de Gh. Buzatu, p. VII-XLVIII (volum de studii apărut cu sprijinul colegilor Stela Cheptea, Valeriu Florin Dobrinescu şi I. Saizu).

2. Românii în istoria universală, coordonatori I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 1987, XII – 818 p.

Volum de studii apărut cu sprijinul istoricilor Stela Cheptea, Vasile Chirica, Ştefan S. Gorovei, Ştefan Lemny, Lucian Nastasă şi I. Saizu, cu un Cuvânt înainte de Gh. Buzatu (p. XI-XII).

3. Românii în scrieri şi documente străine, coordonare şi colaborare Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Valeriu Florin Dobrinescu, Ştefan Lemny, Ion Pătroiu, Sorin Pârvu, I. Saizu, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 1987, VIII – 295 p. – Argument de Gh. Buzatu, p. IX-X.

4. Românii în istoria universală, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 1988, X – 1 012 p. (Studii şi documente). (Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, p. IX-X).

5. Ştefan Lemny, Românii în secolul XVIII. O bibliografie, I, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 1988, XL – 328 p. – Argument de Gh. Buzatu, p. IX.

6. Ştefan S. Gorovei, Izvoare străine pentru istoria românilor, Românii în istoria universală, volum îngrijit de ..., Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 1988, XV+ 456 p.

7. Gh. Buzatu, Ştefan Lemny, I. Saizu, eds., Eminescu: Sens, timp şi devenire istorică, I, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 1988, XII – 1 076 p. (Argument, de Gh. Buzatu, p. V-VII).

8. Al. Zub, ed., La Révolution française et les Roumains. Impact, images, interprétations. Études à l’occasion du Bicentenaire, publiées par ..., Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 1989, 454 p.

9. Gh. Buzatu, Ştefan Lemny, I. Saizu, eds., Eminescu: Sens, timp şi devenire istorică, II, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 1989, XI – 508 p., cu un Argument de Gh. Buzatu, p. IX-XI.

10. Vasile Diacon, Vechi aşezări pe Suha Bucovineană. Pagini monografice, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 1989, VIII – 313 p., cu un Argument de Gh. Buzatu, p. IX-X.

11. Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Valeriu Florin Dobrinescu, I. Saizu, eds., Mareşalul Antonescu în faţa istoriei, I, Iaşi, Editura B. A. I., 1990, XLVI – 504 p.

În loc de Cuvânt înainte: Gh. Buzatu, Mareşalul Antonescu sau un om aşa cum a fost, p. VII-XV; Cronologie, p. XVII-XXXI.

12. Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Valeriu Florin Dobrinescu, I. Saizu, eds., Mareşalul Antonescu în faţa istoriei, II, Iaşi, Editura B. A. I., 1990, 528 p.

13. Gh. Buzatu, ed., În amintirea lui Nicolae Iorga, Iaşi, 1990, 46 p. (Ediţia originală – Bucureşti, 1942).

14. Gh. Buzatu, ed., România cu şi fără Antonescu. Documente, studii, relatări şi comentarii, ediţia I, Editura Moldova Iaşi, 1991, 389 p.; ediţia a II-a, Iaşi, Editura Moldova, 1998, 389 p.

15. Kurt W. Treptow, ed., Dracula. Essays on the Life and Times of Vlad Ţepeş, Iaşi, 1991, 336 p.

16. Prinţul Nicolae de Hohenzollern, În umbra coroanei României, Documente, amintiri şi comentarii, editori Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Sorin Pârvu, Iaşi, Editura Moldova, 1991, 206 p.

17. Poems of Mihai Eminescu. A Bilingual Edition, editor Kurt W. Treptow, Iaşi, 1992, 141 p.

18. I. Saizu, Modernizarea României contemporane. (Perioada interbelică). Pas şi impas, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1991, 287 p.

19. Valeriu Florin Dobrinescu, Diplomaţia României. Titulescu şi Marea Britanie, Iaşi, Editura Moldova, 1991, VII – 219 p.

20. Mihai I al României, Cuvinte pentru români, proclamaţii, interviuri, declaraţii, selectate, comentate şi editate de Gh. Buzatu, Iaşi, Editura Glasul Bucovinei, 1992, XVII – 134 p.

21. Ion Antonescu, Un A.B.C. al anticomunismului românesc, I, ediţia I, texte selectate şi comentarii, studiu note de Gh. Buzatu, cu un studiu special de Barbu B. Berceanu, Iaşi, Editura Moldova, 1992, 324 p.; ediţia a II-a, Iaşi, 1998, 317 p.

22. Gh. Buzatu, ed., Românii în arhivele Americii, vol. I, Comunismul trece Nistrul (1944-1947). Studii, documente, comentarii, Iaşi, Editura Moldova, 1992, XVIII – 182 p. (Cu un studiu special de Ion Constantin: Comunismul şi Basarabia).

23. Mihail Manoilescu, Tragica predestinare a geniului moldovenesc, ediţie îngrijită, note, postfaţă şi indice de Valeriu Dinu, Iaşi, Editura Moldova, 1993, 171 p.

24. Nicolae Iorga. Omul şi opera, vol. II, editori Gh. Buzatu, C. Gh. Marinescu, Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţiei Europeană/ Bacău, Editura Plumb, 1994, 294 p.

25. „Procesul” lui Corneliu Zelea Codreanu. (Mai, 1938), editori Gh. Buzatu, Kurt W. Treptow, Iaşi, 1994, LXII – 253 p. (cu un Studiu introductiv privind istoriografia română şi străină a Mişcării Legionare de Gh. Buzatu, p. V-LI).

26. Nelu Zugravu, Istoria romanităţii nord-dunărene (secolele II-VIII). Contribuţii la etnogeneza românilor, Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, 1994, XV-253 p.

27.Gh. Buzatu, România şi războiul mondial din 1939-1945, Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, 1995, 476 p.

28. Brânduşa Viola Popescu, Catastrofă şi imaginaţie. (Eseu despre romanul primului război mondial în literaturile engleză, americană şi română), Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, 1994, 170 p.

29. Al. Gh. Savu, Vasile Lupu. Restituire, Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, 1995, 85 p. (extras din „Europa XXI”, III-IV, 1994-1995, p. 1-85).

30. Gh. Buzatu, Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, II, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995, 478 p. Vol. I, apărut în anul 1988, nu a fost cuprins în colecţie.

31. Gh. Buzatu, Românii în arhivele Kremlinului, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1996, 393 p.

32. Gh. Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian Sandache, Radiografia dreptei româneşti (1927-1941), Bucureşti, Editura FFPress, 1996, 426 p.

33. Constantin I. Kiriţescu, România în al doilea război mondial, vol. I, text stabilit şi îngrijit, adnotat şi comentat de Gh. Buzatu, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1995, 357 p.

34. Constantin I. Kiriţescu, România în al doilea război mondial, vol. II, text stabilit şi îngrijit, adnotat şi comentat de Gh. Buzatu, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1995, 406 p.

35. Faust Brădescu, Scurtă analiză spectrală a Mişcării Legionare, editor Radu-Dan Vlad, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1996, 152 p. (Prefaţă de Gh. Buzatu, p. 9-16).

36. Faust Brădescu, Viziunea integrală a revoluţiei legionare, editor Radu-Dan Vlad, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1997, 326 p. (Prefaţă de Gh. Buzatu, p. 7-11).

37. Iulian Chifu, Calea dreaptă. Pledoarie pentru o doctrină a Adevărului, Iaşi, Editura Glasul Bucovinei, 1996, 239 p. (Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, p. 5).

38. Vasile Marin, Fascismul. Organizarea constituţională a statului corporativ italian. Teză pentru doctorat în ştiinţele politice şi economice, editor Radu-Dan Vlad, Cuvânt înainte de Ioan Scurtu, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1997, 142 p.

39. Faust Brădescu, Guvernul de la Viena. Continuarea statului român naţional legionar. 1944-1945, ediţie definitivă de Radu-Dan Vlad, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1997, 237 p. (Prefaţă de Gh. Buzatu, p. 7-9).

40. Gh. Buzatu, Aşa a început holocaustul împotriva poporului român, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1995, 60 p.

41. Horia Sima, Mişcarea Legionară şi Monarhia, ediţie îngrijită de Gh. Buzatu, Iaşi, Editura Agora, 1997, 93 p. (Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, p. 5-14).

42. George Popescu, Sub sabia Cavalerilor Apocalipsului, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1997, 117 p.

43. Vasile Pârvan, Horia Sima, Datoria vieţii noastre/ Pentru ce am pierdut războiul din Răsărit şi am căzut în robia comunistă, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1997, 66 p. (Prefaţă de Gh. Buzatu, p. 5-7).

44. Ioan Muntean, La pas, prin „reeducările” de la Piteşti, Gherla şi Aiud sau Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1997, 304 p.

45. Iulian Chifu, Război diplomatic în umbra Kremlinului (Lupta politică din culise dintre CSI şi Consiliul Europei pentru controlul strategic în Republica Moldova), Iaşi, Editura Loreley, 1997, LIV – 310 p. (Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, p. XVII-XVIII).

46. Faust Brădescu, Mişcarea Legionară în studii şi articole, vol. I, editor Radu-Dan Vlad, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1997, 246 p. (Prefaţă de Gh. Buzatu, p. 9-12).

47. Faust Brădescu, Mişcarea Legionară în studii şi articole, vol. II, editor Radu-Dan Vlad, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1997, 204 p. (Prefaţă de Gh. Buzatu, p. 9-12).

48.Cătălin Ropală, Periprava. Memorial din gulagul românesc, Bucureşti, Editura Majadahoda, 1997, 166 p.

49. Faust Brădescu, Un deceniu de luptă în exil în slujba neamului şi a Legiunii (1978-1987), I-II, editor Radu-Dan Vlad, Bucureşti, Editura Majdahonda, 1997, 208 p. – 183 p.

50. Dulciu Morărescu, Personalităţi din alte ţări despre România. Dicţionar, Bucureşti, Editura Paideia, 1997, 245 p.

51. Gh. Buzatu, Mircea Chiriţoiu, eds., Agresiunea comunismului în România. Documente din arhivele secrete: 1944-1989, vol. I, Studii şi documente, Bucureşti, Editura Paideia, 1998, 250 p.

52. Paul Mihail, Jurnal (1940-1944), vol. I, ediţie îngrijită de Eugenia Mihail şi Zamfira Mihail, Bucureşti, Editura Paideia, 1999, 380 p. (Argument de Gh. Buzatu, p. 5-7).

53. Paul Guiraud, Codreanu şi Garda de Fier, ediţia III, îngrijită de Radu-Dan Vlad, prefaţă de Ioan Scurtu, traducere de Bogdan Basarab, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1998, 80 p.

54. Cristian Sandache, Doctrina naţional-creştină în România, Bucureşti, Editura Paideia, 1997, 150 p. (Argument de Gh. Buzatu, p. 5-7).

55. Iulian Chifu, Război diplomatic în Basarabia (O istorie ultracontemporană), Bucureşti, Editura Paideia, 1997, 427 p. (Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, p. 5).

56. Cristian Sandache, Viaţa publică şi intimă a lui Carol al II-lea, Bucureşti, Editura Paideia, 1998, 147 p. (Argument de Gh. Buzatu, p. 7-8).

57. Evenimentele din ianuarie 1941 în arhivele germane şi române, vol. I, ediţie îngrijită de Radu-Dan Vlad (documente selectate de Vitalie Văratec, Gh. Buzatu, Cezar Ardeleanu, Dana Beldiman şi Radu-Dan Vlad), Bucureşti, Editura Majadahonda, 1998, 176 p. ( Studiu introductiv de Gh. Buzatu, p. 5-24).

58.Gh. Buzatu, Mircea Chiriţoiu, eds., Agresiunea comunismului în România. Documente din arhivele secrete: 1944-1989, vol. II, Studii şi documente, Bucureşti, Editura Paideia, 1998, 193 p.

59. C. Gh. Marinescu, Din lupta pentru independenţa şi unitatea de stat a românilor. Studii, Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, 1998, VIII – 441 p.

60. C. Gh. Marinescu, Diplomaţia României şi Tratatul de la Trianon, Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, 1998, 361 p.

61. Gh. Buzatu, Petre Mâlcomete, eds., Nicolae Iorga. Omul şi opera, vol. III, Iaşi, Editura Fundaţiei Gh. Zane, 1999, 442 p.

62. Gh. Buzatu, O istorie a petrolului românesc, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998, 572 p.

63. Evenimentele din ianuarie 1941 în arhivele germane şi române, vol. II, ediţie îngrijită de Radu-Dan Vlad (documente selectate de Cezar Ardeleanu, Dana Beldiman, Cornel Beldiman, Iulian P. Lică, Gheorghe Neacşu şi Radu-Dan Vlad), Bucureşti, Editura Majadahonda, 1999, 250 p. (Studiu introductiv de Gh. Buzatu, p. 5-14).

64. Lucian Roşu, Cu C. S. Nicolăescu-Plopşor prin veac, vol. I, Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, 1998, 80 p.

65. Sorin Damean, Carol I al României, I, 1866-1881, Bucureşti, Editura Paideia, 1999, 276 p.

66. Jipa Rotaru, Iulian P. Lică, Grănicerii Marii Uniri. Basarabia şi Bucovina, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1998, 200 p. (Prefaţă de Gh. Buzatu, p. 7-8).

67. Crimele lui Stalin. Raportul secret al lui Hruşciov la Congresul al XX-lea al PCUS, ediţie îngrijită de Radu-Dan Vlad, Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, studiu introductiv şi glosar de Vladimir Zoidan şi Gheorghe Neacşu, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1998, 108 p.

68. Gh. Buzatu, O istorie a prezentului, Craiova, Editura Mica Valahie, 2004, 511 p.

69. Gh. Buzatu, Faust Brădescu. Viaţa şi opera, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1999, 205 p. Cu o bibliografie a Donaţiei Dr. Faust Brădescu întocmită de Sorin Damean, Silviu B. Moldovan şi Cristian Sandache (p. 113-204).

70. Ioan I. Mogâldea, Un aviator român pe Frontul de Est, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1999, 140 p. (Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, p. 5-6).

71. Faust Brădescu, Doctrine politice, vol. I, Drept şi politică internaţională, ediţie îngrijită de Radu-Dan Vlad, studiu introductiv de Georgiana-Margareta Scurtu, traducere de Faust Brădescu, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1999, 234 p.

72. Faust Brădescu, Doctrine politice, vol. II, Filozofie politică şi socială, ediţie îngrijită de Radu-Dan Vlad, studiu introductiv de Georgiana-Margareta Scurtu, traducere de Faust Brădescu, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1999, 240 p.

73. Mareşal Ion Antonescu, Un ABC al anticomunismului românesc, vol. II, ediţie de Gh. Buzatu, Ştefan Corcău, Horia Dumitrescu şi Iulian Lică, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1999, 226 p.

74. Procesele lui C. Z. Codreanu, vol. I, ediţie îngrijită şi prefaţată de Dan-Radu Vlad, documente de arhivă selectate de Cezar Ardeleanu, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1999, 254 p.

75. Procesele lui C. Z. Codreanu, vol. II, ediţie îngrijită şi prefaţă de Dan-Radu Vlad, Bucureşti, Editura Majadahonda, 2000, 199 p.

76. Stela Cheptea, ed., Horia Sima în faţa istoriei. Studii şi documente, Bucureşti, Editura Dosoftei, 1999, 276 p.

77. Nelu Zugravu, Erezii şi schisme la Dunărea Mijlocie şi de Jos în mileniul I, Iaşi, Editura Presa Bună, 1999, 161 p.

78. Dana Beldiman, Gh. Buzatu, eds., Dosar Horia Sima (1940-1946), Bucureşti, Editura Evenimentul Românesc, 2000, 343 p.

79. Faust Brădescu, Europa Unită, Bucureşti, Editura Majadahonda, 2000, 95 p.

80. Stela Cheptea, Un oraş medieval – Hârlău, Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, 2000, 290 p.

81. Gh. Buzatu, Mircea Chiriţoiu, eds., Stalin cenzurat/necenzurat, Bucureşti, Editura Ion Cristoiu, 1999, 333 p.

82. Faust Brădescu, Mişcarea legionară în studii şi articole, vol. III, Cuvânt înainte de Gh. Buzatu (p. 5-6), ediţie îngrijită de Radu-Dan Vlad, Bucureşti, Editura Majadahonda, 2000, 227 p.

83. Faust Brădescu, Traian Popescu, Rev. Silvan, Sufletul poporului român/Transilvania Română/Demagogia revizionistă maghiară, Bucureşti, Editura Majadahonda, 2001, p. 84 p.

84. Elvira Grigoraş, Gheorghe Zane. L’homme. L’oeuvre, Iaşi, Editura Context, 2000, 322 p.

85. Marian Cojoc, Istoria Dobrogei în secolul XX, I, Canalul Dunăre-Marea Neagră (1949-1953), Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2001, 200 p.

86. Paul Mihail, Corespondenţă, vol. II, ediţie îngrijită de Eugenia Mihail şi Zamfira Mihail, Bucureşti, Editura Paideia, 2001, 443 p.

87. Gh. Buzatu, Valeriu Florin Dobrinescu, Horia Dumitrescu, coordonatori, România şi Conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920), Focşani, Editura Empro, 1999, p. 361.

88. Gh. Buzatu, Valeriu Florin Dobrinescu, Horia Dumitrescu, coordonatori, România şi al doilea război mondial, Focşani, Editura DMPress, 2000, 526 p.

89. Gh. Buzatu, Valeriu Florin Dobrinescu, Horia Dumitrescu, coordonatori, Diplomaţie şi diplomaţi români, vol. I-II, Focşani, Editura DM Press/Editura Pallas, 2001-2002, 451 p. – 562 p.

90. Gh. Crişan, Piramida puterii (Oameni politici şi de stat, generali şi ierarhi din România, 23 august 1944 – 22 decembrie 1989), Bucureşti, Editura Pro Historia, 2001, 318 p. (ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, 2004, vol. II, 388 p. – 435 p.).

91. Marusia Cîrstea, Sorin Liviu Damean, Doru Liciu, coordonatori, Istorie şi societate. În memoria Profesorului Valeriu Florin Dobrinescu, I, Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2004, 583 p.

92. Vlad Hogea, Naţionalistul, Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, 2001, 150 p.

93. Marian Cojoc, Dobrogea. De la reforma agrară la colectivizarea forţată (1945-1957), Constanţa, 2000, Editurile Muntenia & Leda, 277 p.

94. Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, Horia Dumitrescu, coordonatori, Istorie şi societate. În memoria Profesorului Valeriu Florin Dobrinescu, II, Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2005, 608 p.

95. Gh. Buzatu, Corneliu Bichineţ, eds., Arhive secrete, secretele arhivelor, vol I, Studii şi documente publicate în colaborare cu Mihai Lupoi, Gh. Miţărel, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, Cezar Mâţă, Alin Spânu), Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2005, 386 p.

96. Gh. Buzatu, coordonator, Mareşalul Antonescu la judecata istoriei. Contribuţii, mărturii, documente, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2003, 463 p.

97. Radu Toma, Reforma până la capăt, Bucureşti, Editura Globus, 2001, 325 p. (Argument de Gh. Buzatu, p. 9-10).

98. Gh. Buzatu, Corneliu Bichineţ, eds., Arhive secrete, secretele arhivelor, vol. II, Studii şi documente publicate în colaborare cu Mihai Lupoi, Gh. Miţărel, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, Cezar Mâţă, Alin Spânu, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2005, 540 p.

99. L. Roşu, William H. Peck, Ancient Roots of Romanian History, edited by Carson Leftwich and Florin Curta, Iaşi, 2001, 137 p.

100. Gh. Buzatu, Dana Beldiman, Eftimie Ardeleanu, eds., Mareşalul Antonescu în faţa istoriei, Craiova, Editura Helios, 2002, 380 p.

101. Gh. Buzatu, România şi Marile Puteri (1939-1947), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, 637 p.

102. Mariana Cojoc, Marian Cojoc, Propagandă, contrapropagandă şi interese străine la Dunăre şi Marea Neagră (1919-1939). Documente, vol. I, Bucureşti, Editura Universităţii, 2003, 343 p.

103. Lucian Roşu, With C.S. Nicolăescu-Plopşor Through Ages, translated by Dana Roşu with Deborah Ann Percy and Arnold Johnson, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2004, 140 p.

104. Gh. Buzatu, Dana Beldiman, eds., 23 august 1939-1944. România şi proba bumerangului, editori Gh. Buzatu, Dana Beldiman, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2003, 382 p.

105. Marusia Cîrstea, Din istoria relaţiilor anglo-române (1936-1939), Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2004, 375 p. (Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, p. VII-XI).

106. Mihai-Aurelian Căruntu, Bucovina în al doilea război mondial, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, Iaşi, Editura Junimea, 2004, 485 p. (Argument de Gh. Buzatu, p. 7-9).

107. Gh. Buzatu, ed., Discursuri si dezbateri parlamentare (1866-2004), în colaborare cu Dana Beldiman, Gh. Prisăcaru şi Const. Sava, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2004, 940 p.

108. Gh. Buzatu, A History of Romanian Oil, vol. I, translated by Laura Chistruga-Schneider, Bucharest, Mica Valahie Publishing House, 2004, 615 p.

109. Daniel Hrenciuc, România şi Polonia (1932-1939). Relaţii politice şi diplomatice, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană Iaşi, Editura Universităţii Suceava, 2005, 268 p.

110. Gh. Buzatu, Hitler, Stalin, Antonescu, Ploieşti, Editura Ploieşti-Mileniul III, 2005, 586 p.

111. Gh. Buzatu, A History of Romanian Oil, vol. II, translated by Laura Chistruga-Schneider, Bucharest, Mica Valahie Publishing House, 2006, 614 p.

112. M. Chiriţoiu, Între David şi Goliat – România şi Iugoslavia în balanţa războiului rece, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2005, 485 p.

113. Marian Cojoc (sub tipar).

114. Mariana Cojoc, Constanţa – port internaţional. Comerţul exterior al României prin portul Constanţa. 1878-1939, Bucureşti, Editura Cartea Universitară, 2006, 614 p. – 17 planşe.

115. Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, coordonatori, Istorie şi societate. În memoria Profesorului Valeriu Florin Dobrinescu, III, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2006, 635 p.

116. Gh. Buzatu, Marusia Cîrstea, G. Rotaru, coordonatori, Istorie şi societate. În memoria Profesorului Valeriu Florin Dobrinescu, IV, Râmnicu Vâlcea, Editura Rottarymond, 2006, 658 p.

117. Gh. Buzatu, ed., Trecutul la judecata istoriei: Mareşalul Antonescu – Pro şi contra, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2006, 638 p.

118. Gh. Buzatu, George Rotaru, Stalin, Hitler, Antonescu, Râmnicu Vâlcea, Rottarymond & Rotarexim S. A., 2007, 568 p.

119. Gh. Buzatu, ed., Discursuri şi dezbateri parlamentare (1864-2004), ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2006, 840 p. (în colaborare) .

120. Gh. Buzatu, România sub Imperiul Haosului. 1939-1945, Bucureşti, Editura RAO, 2007 (sub tipar).

121. Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, Pace şi război (1940-1944). Jurnalul Mareşalului Ion Antonescu (Comentarii, anexe, cronologie), I, Preludii. Explozia. Revanşa (4.IX.1940 – 31.XII.1941), Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2008, 554 p. + ilustraţii.

122. Sorin Iftimi, Corneliu Ciucanu, B. Apăvăloaei, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană. 1992-2007, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2007, 130 p. + ilustraţii.

123. Gh. Buzatu, coordonator, Românii între ruşi şi sovietici , Iaşi, Academia Română, CICE, 2005, 407 p.

124. Gh. Buzatu, Horia Dumitrescu, eds., Mărăşti – Mărăşeşti – Oituz. Ţinut al jertfei şi al biruinţei, Focşani, Editura Pallas, 2007, 426 p.

125. Gh. Buzatu, Stela Acatrinei, Gh. Acatrinei, eds., Românii din arhive. Studii şi documente, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2008, 525 p.

126. Gh. Buzatu, N. Nacu, eds., Încoronarea. 1922 – 2007, Iaşi, Ed. Pym, 2007, XLVII + ilustraţii.

127. Iulian Lică, Sacrificiu pentru Reîntregire, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2007, 360 p.

128. Alexandru Moraru, Anatol Petrencu, eds., Mareşalul Ion Antonescu şi Basarabia, 1941-1944. Culegere de documente, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2008, 350 + ilustraţii.

129. Gh. Buzatu, Marusia Cîrstea, Europa în balanţa forţelor, 1919-1939, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2007, 600 p.

130. Vasile Diacon, Istoria berei din România, Iaşi, Editura Moldova, 2009.

131. Idem, Unirea Bucovinei, ediţia a II-a, Iaşi, Editura Moldova, 2009.

132. Gh. Buzatu, Antonescu, Hitler, Stalin – Un raport nefinal , III, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2008, 562 p.

133-134. Gh. Buzatu, Stela Acatrinei, Daniel Onişor, Corneliu Ciucanu, eds., România în ecuaţia războiului şi păcii (1939-1947), I-II, Iaşi, Editura Moldova, 2009.

135-136. Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, eds., Românii din arhive, I-II, Iaşi, Editura Moldova, 2009.

137. Gh. Buzatu, Ioana Panagoreţ, Dan Botez, Procesul şi execuţia Mareşalului Ion Antonescu, Alexandria, 2008, 321 p.

138. Gh. Buzatu, Horia Dumitrescu, eds., Marea Unirea a tuturor Românilor din 1918, Focşani, Editura Pallas, 2008, 615 p.

139. Marusia Cîrstea, Ataşaţi militari români în Marea Britanie (1919-1939), Craiova, Editura Universitaria, 400 p.

140. Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, Corneliu M. Lungu, Pace şi război (1940-1944). Jurnalul Mareşalului Ion Antonescu (Comentarii, anexe, cronologie), II, Succese şi eşecuri (1.I.1942 – 30.VI.1943), Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2019, 626 p.

141. Stela Cheptea, coord., Paradigmele istoriei – Discurs. Metodă. Permanenţe: Omagiu Profesorului Gh. Buzatu, I, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, LVI – 530 p.

142. Stela Cheptea, coord., Paradigmele istoriei – Discurs. Metodă. Permanenţe: Omagiu Profesorului Gh. Buzatu, II, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, VIII – 566 p.

143. Corneliu Ciucanu, Dreapta românească interbelică. Politică şi ideologie, Iaşi, Tipo Moldova, 2009, 487 p.

144. Gh. Buzatu, Execuţia Mareşalului Ion Antonescu, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, 479 p.

145. Alexandru Moraru, ed., Basarabia antisovietică. Documente privind rezistenţa naţională, blestemul deportărilor şi al „justiţiei” staliniste, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, 267 p.

146. Gh. Buzatu, Horia Dumitrescu, eds., România Mare în ecuaţia păcii şi războiului (1919-1947). Aspecte şi controverse, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, 552 p.

147. Gh. Buzatu, ed., România în ecuaţia războiului şi păcii (1939-1947).Aspecte şi controverse, ed. a II-a, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2009, 340 p.

148. Sorin Liviu Damean, Marusia Cîrstea, eds., Politică, diplomaţie şi război: Profesorul Gh. Buzatu la 70 de ani, Craiova, Editura Universitaria, 2009, 655 p.

149. Horia Dumitrescu, ed., Viaţa politică în Vrancea între anii 1880 şi 1948, Focşani, Editura Pallas, 2009, 490 p.

150. Stela Cheptea, Gh. Buzatu, eds., Convergenţe istorice şi geopolitice: Omagiu Profesorului Horia Dumitrescu, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, 598 p.

151. Gh. Buzatu, O istorie a petrolului românesc, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, 665 p.

152.Idem, Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, I, ediţia a II-a, Iaşi, Tipo Moldova, 2009, 390 p. (Seria „Opera Omnia”).

153. Idem, Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, II, ediţia a II-a, Iaşi, Tipo Moldova, 2009, 478 p. (Seria „Opera Omnia”).

154. Idem, România în războiul mondial din 1939-1945, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 476 p. (Seria „Opera Omnia”).

155. Idem, O istorie a prezentului, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 511 p. (Seria „Opera Omnia”).

156. Gh. Buzatu şi colaboratori, eds., Mareşalul Antonescu, I, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, XLVI – 502 p. (Seria „Opera Omnia”).

157. Gh. Buzatu şi colaboratori, eds., Mareşalul Antonescu, II, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 523 p. (Seria „Opera Omnia”).

158. Gh. Buzatu şi colaboratori, eds., Mareşalul Antonescu în faţa istoriei, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 380 p. (Seria „Opera Omnia”).

159. Gh. Buzatu, Românii în arhivele Kremlinului, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 393 p. (Seria „Opera Omnia”).

160. Gh. Buzatu şi colaboratori, eds., Eminescu: Sens, timp şi devenire istorică, I/1-2, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, XIII – 1 067 p. (Seria „Opera Omnia”).

161. Gh. Buzatu şi colaboratori, eds., Eminescu: Sens, timp şi devenire istorică, II, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, XI - 508 p. (Seria „Opera Omnia”).

162. Gh. Buzatu, Marusia Cîrstea, Europa în balanţa forţelor, I, 1919-1939, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 600 p. (Seria „Opera Omnia”).

163. Gh. Buzatu, V. F. Dobrinescu, Horia Dumitrescu, eds., România şi al doilea război mondial, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 526 p. (Seria „Opera Omnia”).

164. Kurt W. Treptow, Gh. Buzatu, „Procesul” lui C. Z. Codreanu, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, LXII – 252 p. (Seria „Opera Omnia”).

165. Gh. Buzatu, România şi Marile Puteri (1939-1947), ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 637 p. (Seria „Opera Omnia”).

166. Gh. Buzatu, V. F. Dobrinescu, Horia Dumitrescu, eds., Diplomaţie şi diplomaţi români, I, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 451 p. (Seria „Opera Omnia”).

167. Gh. Buzatu, V. F. Dobrinescu, Horia Dumitrescu, eds., Diplomaţie şi diplomaţi români, II, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 562 p. (Seria „Opera Omnia”).

168. Gh. Buzatu, Dana Beldiman, 23 august 1944: România şi proba bumerangului, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 382 p. (Seria „Opera Omnia”).

169. Gh. Buzatu, Mircea Chiriţoiu, eds., Stalin cenzurat/necenzurat, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, XXXI - 333 p. (Seria „Opera Omnia”).

170. Gh. Buzatu, Mareşalul Ion Antonescu. Biobibliografie, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2010, 126 p.

171. Idem, ed., Titulescu şi strategia păcii, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 502 p. (Seria „Opera Omnia”).

172. Gh. Buzatu, Gh. I. Florescu, Al doilea război mondial şi România: O bibliografie, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, XL + 214 p. + anexa (Seria „Opera Omnia”).

173. Gh. Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian Sandache, Radiografia dreptei româneşti (1927-1941), ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 423 p. + anexa (Seria „Opera Omnia”).

174. Gh. Buzatu, ed., Trecutul la judecata istoriei: Mareşalul Antonescu – Pro şi contra, ediţia a III-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 638 p. (Seria „Opera Omnia”).

175. Ioan Scurtu, Gh. Buzatu, Istoria Românilor în secolul XX (1918-1948), ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 685 p. (Seria „Opera Omnia”).

176. Gh. Buzatu, Mircea Chiriţoiu, eds., Agresiunea comunismului în România. Documente din arhivele secrete: 1944-1989, I, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 250 p. (Seria „Opera Omnia”).

177. Gh. Buzatu, Mircea Chiriţoiu, eds., Agresiunea comunismului în România. Documente din arhivele secrete: 1944-1989, II, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 193 p. (Seria „Opera Omnia”).

178. Gh. Buzatu, ed., România cu şi fără Antonescu, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 390 p. (Seria „Opera Omnia”).

179. Idem, România şi trusturile petroliere internaţionale până la 1929, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, XX – 271 p. (Seria „Opera Omnia”).

180. Gh. Buzatu, A. Kareţchi, D. Vitcu, eds., Aspecte ale luptei pentru unitate naţională. Iaşi: 1600 – 1859 – 1918, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 410 p. (Seria „Opera Omnia”).

181. Gh. Buzatu şi colaboratori, Procesul şi execuţia Mareşalului Ion Antonescu, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 321 p. (Seria „Opera Omnia”).

182. Gh. Buzatu, Hitler, Stalin, Antonescu, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 579 p. (Seria „Opera Omnia”).

183. Gh. Buzatu, George Rotaru, Stalin, Hitler, Antonescu, ediţia a II-a, anastatică, Tipo Moldova, 2010, 568 p. (Seria „Opera Omnia”).

184. Gh. Buzatu, Antonescu, Hitler, Stalin, III, Un Raport nefinal, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 562 p. (Seria „Opera Omnia”).

185. Gh. Buzatu, Corneliu Bichineţ, coordonatori, Arhive secrete, secretele arhivelor, I, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 386 p. (Seria „Opera Omnia”).

186. Gh. Buzatu, Corneliu Bichineţ, coordonatori, Arhive secrete, secretele arhivelor, II, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 540 p. (Seria „Opera Omnia”).

187. Gh. Buzatu, Dosare ale războiului mondial (1939-1945), ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 263 p. (Seria „Opera Omnia”).

188. V. F. Dobrinescu, Horia Dumitrescu, Plata şi răsplata istoriei: Ion Antonescu şi Războiul de Reîntregire a Neamului, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 260 p. (Seria „Opera Omnia”).

189. Mareşal Ion Antonescu, Un ABC al anticomunismului românesc, I, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 268 p.

190. Mareşal Ion Antonescu, Un ABC al anticomunismului românesc, II, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 226 p.

191. Gh. Buzatu, coordonator, Actul de la 23 august 1944 în context internaţional. Studii şi documente, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 616 p. (Seria „Opera Omnia”).

192. Gh. Buzatu, Istorie interzisă, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 184 p. (Seria „Opera Omnia”).

193. Ioan Scurtu, coordonator, Structuri politice în Europa Centrală şi de Sud-Est (1918-2001), I, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 325 p. (Seria „Opera Omnia”).

194. Ioan Scurtu, coordonator, Structuri politice în Europa Centrală şi de Sud-Est (1918-2001), II, România, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 325 p. (Seria „Opera Omnia”).

195. Gh. Buzatu, Războiul mondial al spionilor (1939-1989), ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 325 p. + anexă (Seria „Opera Omnia”).

196. Gh. Buzatu, Horia Dumitrescu, coordonatori, Marea Unire a tuturor Românilor din 1918, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 615 p.

197. Gh. Buzatu, Marusia Cîrstea, Europa în balanţa forţelor, II, 1939-1945, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 545 p. (Seria „Opera Omnia”) .

198. Gh. Buzatu, Marusia Cîrstea, Europa în balanţa forţelor, III, România şi proba labirintului (1939-1989), Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 646 p. (Seria „Opera Omnia”).

199. Alexandru Philippide, Originea Românilor, I-II, ediţie anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2009, 889 p. + 829 p. (Seria „Opera Omnia”).

200. A. D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană, 12 vols., ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010 (Seria „Opera Omnia”) .

201. D. Gusti, ed., Enciclopedia României, I-IV, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010 (ediţia originală: I, 1938; II-III, 1939; IV, 1943).

202. Căpitanul M. D. Ionescu, Dobrogia în pragul veacului al XX-lea, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 1 010 p. + planşe (Seria „Opera Omnia”). Ediţia originală: Bucureşti, 1904.

203. Gh. Buzatu şi colaboratori, România în ecuaţia războiului şi păcii (1939-1947), I-II, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 513 p. - 268 p. (Seria „Opera Omnia”).

204. Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, Românii în arhivele străine. Studii şi documente, I-II, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 364 - 489 p. (Seria „Opera Omnia”).

205. Ioan Scurtu, coordonator, Istoria Basarabiei de la începuturi până în 2003, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 604 p. (Seria „Opera Omnia”).

206. Anatol Petrencu, Basarabia în timpul celui de-al doilea război mondial (1939-1945), ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 222 p. (Seria „Opera Omnia”).

207. Ioan Scurtu, coordonator, România – Retragerea trupelor sovietice (1958), ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 411 p. (Seria „Opera Omnia”).

208. Stela Cheptea, Un oraş medieval – Hârlău, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 291 p. (Seria „Opera Omnia”).

209. Gh. Buzatu, Stela Acatrinei, Gheorghe Acatrinei, editori, Românii din arhive. Studii şi documente, ediţia a II-a, anastatică, Tipo Moldova, 2010, 525 p. (Seria „Opera Omnia”).

210. Alin Spânu, Istoria Serviciilor de Informaţii/Contrainformaţii româneşti în perioada 1919-1945, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2010, 791 p.

211. Cezar Mâţă, Serviciile Secrete ale României în Războiul Mondial (1939-1945), Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2010, 374 p.

212. Ioan Scurtu, Istoria Românilor în timpul celor patru regi, I, Carol I, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 255 p. (Seria „Opera Omnia”).

213. Ioan Scurtu, Istoria Românilor în timpul celor patru regi, II, Ferdinand I, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 214 p. (Seria „Opera Omnia”).

214. Ioan Scurtu, Istoria Românilor în timpul celor patru regi, III, Carol II, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 348 p. (Seria „Opera Omnia”).

215. Gh. Buzatu şi colaboratori, Iluzii, teamă, trădare şi terorism internaţional = 1940. Omagiu Profesorului IOAN SCURTU, I-II, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2010.

216. Ioan Scurtu, Istoria Românilor în timpul celor patru regi, IV, Mihai I, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 248 p. (Seria „Opera Omnia”).

217. Sorin Liviu Damean, Carol I al României, I, 1866-1881, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 276 p. (Seria „Opera Omnia”).

218. Sorin Liviu Damean, România şi Congresul de Pace de la Berlin (1878), ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 383 p. (Seria „Opera Omnia”).

219. Sorin Liviu Damean, Diplomaţi englezi în România, I, 1866-1880, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 345 p. (Seria „Opera Omnia”).

220. Sorin Liviu Damean, Diplomaţi englezi în România, II, 1881-1916, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 349 p. (Seria „Opera Omnia”).

221. Constantin Buşe, Din istoria relaţiilor internaţionale. Studii, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 525 p. (Seria „Opera Omnia”).

222. Petre P. Panaitescu, Istoria Românilor, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 328 p. (Seria „Opera Omnia”).

223. Ioan Scurtu, Istoria Partidului Naţional-Ţărănesc, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 486 p. (Seria „Opera Omnia”).

224. Ioan Scurtu, Istoria civilizaţiei româneşti. Perioada interbelică (1918-1940), ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 374 p. (Seria „Opera Omnia”).

225. Constantin Buşe, coordonator, Nicolae Iorga. 1871-1940. Studii, I, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 423 p. (Seria „Opera Omnia”).

226. Constantin Buşe, Constantin Găucan, coordonatori, Nicolae Iorga. 1871-1940. Studii şi documente, II-X, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 448 p. (Seria „Opera Omnia”).

227. V. A. Urechia, Istoria şcoalelor, I-IV, Iaşi, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010 (Seria „Opera Omnia”).

228. Vintilă I. C. Brătianu, Scrieri şi cuvântări, I-V, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010 (Seria „Opera Omnia”).

229. Anatol Petrencu, Istoria universală. Epoca contemporană (1939-1995), ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 344 p. (Seria „Opera Omnia”).

230. V. A. Urechia, Istoria Românilor, I-XIV, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010 . (Seria „Opera Omnia”).

231. Filip Teodorescu, Un risc asumat. Timişoare - Decembrie 1989, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 318 p. (Seria „Opera Omnia”).

232. Gh. Buzatu, coordonator, Bătălia pentru Basarabia, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2010.

233. Eugen Denize, Cezar Mâţă, România comunistă. Statul şi propaganda, 1948-1953, ediţie anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 422 p. (Seria „Opera Omnia”).

234. Petre Mihail Mihăilescu, România în calea imperialismului rus. Rusia, România şi Marea Neagră, ediţie anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 442 p. (Seria „Opera Omnia”).

235. Gh. Buzatu, editor, Românii în arhivele Americii, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, XVIII + 182 p. (Seria „Opera Omnia”).

236. V. F. Dobrinescu, Doru Tompea, România la cele două Conferinţe de Pace de la Paris (1919-1920, 1946-1947). Un studiu comparativ, ediţie anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 205 p. (Seria „Opera Omnia”).

237. Gh. Buzatu şi colaboratori, eds., Nicolae Iorga – Omul şi opera, I-III, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010.

238. Florian Banu, „Un deceniu de împliniri măreţe”: Evoluţia instituţională a Securităţii în perioada 1948-1958, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 396 p. + anexe (Seria „Opera Omnia”).

239. Florian Banu, Asalt asupra economiei României: De la Solagra la Sovrom, 1936-1956, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 215 p. (Seria „Opera Omnia”).

240. Spiru C. Haret, Operele lui …, vols. I-XI, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010 (Seria „Opera Omnia”).

241. Dimitrie Cantemir, Operele Principelui …, I-VIII, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010 (Seria „Opera Omnia”).

Ediţia princeps, 1872-1901, I-II – Descriptio Moldaviae; Descrierea Moldovei; III-IV – Istoria Imperiului otoman, 1-2; V – Evenimentele Cantacuzinilor şi Brâncovenilor; Divanul; VI – Istoria ieroglifică; VII – Vita Constantini Cantemyrii; Colectanea Orientalia; VIII – Hronicul vechimii romano-moldo-vlahilor.

242. Dinică Ciobotea, Ileana Marinaş, Din istoria relaţiilor româno-franceze: Charles de Gaulle la Craiova, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 234 p. (Seria „Opera Omnia”).

243. D. Drăghicescu, Din pshihologia poporului român. (Introducere), ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 478 p. (Seria „Opera Omnia”).

244. George G. Potra, editor, Pro şi Contra Titulescu, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, X - 687 p. (Seria „Opera Omnia”).

245. Corneliu Mihail Lungu, Ioana Grigorie, eds., 1920 - Un act de justiţie. Documente, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 493 p. – ilustraţii (Seria „Opera Omnia”).

246. Corneliu Mihail Lungu, Relaţiile româno-austro-ungare.1875-1900, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 399 p. (Seria „Opera Omnia”).

247. Corneliu Mihail Lungu, Transilvania în raporturile româno-austro-ungare. 1876-1886, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 469 p. (Seria „Opera Omnia”).

248. Corneliu Mihail Lungu, Ioana Alexandra Negreanu, România în jocul Marilor Puteri. 1938-1940, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 559 p. (Seria „Opera Omnia”).

249. C. I. Băicoianu, Dunărea. Privire istorică, economică şi politică, cu o prefaţă de Vintilă I. Brătianu, ediţie anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 447 p. (Seria „Opera Omnia”).

250. Ilie Bădescu, Mihai Eminescu. Realismul oriental. Opera teoretică. Filosofie, economie, etnoistorie, sociologie. Retrosociologie eminesciană, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 267 p. (Seria „Opera Omnia”).

251. Nicolae Titulescu, Documente diplomatice, eds. George Macovescu şi colaboratori, Argument de Gh. Buzatu, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 894 p. (Seria „Opera Omnia”).

252. Nicolae Titulescu, Pledoarii pentru Pace, ediţie George G. Potra şi Constantin I. Turcu, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 727 p. (Seria „Opera Omnia”).

253. Nicolae Titulescu, Împărţeala moştenirilor, ediţia anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 324 p. (Seria „Opera Omnia”).

254. Nicolae Titulescu, Politica externă a României (1937), ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 423 p. (Seria „Opera Omnia”).

255. Nicolae Titulescu, Basarabia - pământ românesc, ediţie Ion Grecescu, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 136 p. (Seria „Opera Omnia”).

256. V. F. Dobrinescu, Diplomaţia României: Titulescu şi Marea Britanie, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 219 p. (Seria „Opera Omnia”).

257. Nicolae Titulescu, Discursuri, ediţie Robert Deutsch, ediţia a II-a, anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 620 p. (Seria „Opera Omnia”).

258. Gh. Buzatu, Horia Dumitrescu, eds., România şi sistemul european-titulescian în ecuaţia păcii şi războiului (1919-1947), Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 552 p. (Seria „Opera Omnia”).

259. Marius Hriscu, N. Titulescu şi relaţiile româno-sovietice (1932-1936), Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 436 p. (Seria „Opera Omnia”).

260. Gh. Buzatu, Corneliu Bichineţ, eds., România sub Imperiul Haosului, II, 1919-1989, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 471 p. (Seria „Opera Omnia”).

261. Leca Morariu, Opere, I-II, ediţie Liviu Papuc, Iaşi, Tipo Moldova, 2011 (Seria „Opera Omnia”).

262. Ioan Petrovici, Momente solemne, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 178 p. (Seria „Opera Omnia”).

263. Ioan Scurtu, Constantin Hlihor, Anul 1940. Drama românilor dintre Prut şi Nistru, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010, 191 p. (Seria „Opera Omnia”).

264. Ioan Scurtu, Ion Mamina, Guverne şi guvernanţi (1916-1940), ediţie anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 272 p. (Seria „Opera Omnia”).

265. Ion Grecescu, editor, In Memoriam Nicolae Titulescu, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2011, 249 p. (Seria „Opera Omnia”).

266. Nicolae Titulescu, Eu şi Garda de Fier, ediţie Corneliu Ciucanu, Iaşi, Tipo Moldova, 2011, XXIV – 254 p. (Seria „Opera Omnia”).

267.George G. Potra, Nicolae Iorga – Nicolae Titulescu. Interferenţe, Iaşi, Tipo Moldova, 2011, 230 p. (Seria „Opera Omnia”).

268. Doru Tompea, Aurel Ştefanachi, Petre Andrei – 120 ani de la naştere, Iaşi, Tipo Moldova, 2011, 187 p. (Seria „Opera Omnia”).

269. George Potra, Petrache Poenaru – ctitor al învăţământului în ţara noastră. 1799-1875, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 394 p. (Seria „Opera Omnia”).

270. Gh. Buzatu, N. Ceauşescu * Biografii paralele * Stenograme, agende, cuvântări secrete * Dosare inedite * „Procesul” şi execuţia, Iaşi, Tipo Moldova, 2011, 752 p. (Seria „Opera Omnia”).

271. Adrian Năstase, Nicolae Titulescu – Contemporanul nostru/ Notre contemporain, ediţia a III-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2011, 475 p. (Seria „Opera Omnia”).

272. Zamfir Arbure, Em. Grigorovitza, Dicţionarele geografice ale provinciilor române în afară de Regat, I-II, Basarabia şi Bucovina, ediţia a II-a anastatică, Editura Tipo Moldova,  2011.

273. Igor Cereteu, Cartea românească veche şi modernă în fonduri din Chişinău. Catalog, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 408 p. + ilustraţii.

274. Mihai Iacobescu, N. Titulescu şi cooperarea internaţională, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 296 p. (Seria „Opera Omnia”).

275. Gh. Buzatu şi colaboratori, eds., Jurnalul Mareşalului Ion Antonescu, III, Iaşi, Tipo Moldova, 2011.

276. Virgil N. Madgearu, Dictatură economic sau democraţie economică? Trei discursuri parlamentare, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 195 p. (Seria „Opera Omnia”).

277. Grigore Antipa, Problemele evoluţiei poporului român, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 407 p. (Seria „Opera Omnia”).

278. Grigore Antipa, Dunărea şi problemele ei ştiinţifice, economice şi politice, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 191 p. (Seria „Opera Omnia”).

279. N. A. Constantinescu, Renovaţia Istoriei Românilor de N. Iorga, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011 (sub tipar).

280. Testis Dacicus (George Manu, pseudonim), În spatele Cortinei de Fier. România sub ocupaţia rusească, ediţia a II-a îngrijită de dr. Silviu B, Moldovan, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2010 (sub tipar).

281. A. D. Xenopol, Domnia lui Cuza-Vodă, I-II, ediţie anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 472 p. – 527 p. (Seria „Opera Omnia”). Volumele VII – VIII ale Istoriei Românilor din Dacia Traiană.

282. Vasile Pârvan, Alexăndrel Vodă şi Bogdan Vodă. Şepte ani din istoria Moldovei, 1449-1455, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 128 p. (Seria „Opera Omnia”).

283. Vasile Pârvan, Idei şi forme istorice. Patru lecţii inaugurale, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 219 p. (Seria „Opera Omnia”).

284. Vasile Pârvan, Memoriale, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 227 p. (Seria „Opera Omnia”).

285. P. P. Negulescu,  Istoria filosofiei contemporane, 5 vols., Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011 (Seria „Opera Omnia”).

286. N. Bagdasar, Istoria filosofiei româneşti, ediţie anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 582 p. (Seria „Opera Omnia”).

287. Ioan Scurtu, Istoria României în anii 1918-1940, ediţie anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 252 p. (Seria „Opera Omnia”).

288. Ioan Scurtu şi colaboratori, Partidele politice din România. 1862-1994, ediţie anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 426 p. (Seria „Opera Omnia”).

289. Virgil N. Madgearu, Evoluţia economiei româneşti după Războiul Mondial, ediţie anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 430 p. (Seria „Opera Omnia”).

290. Ioan Scurtu, Viaţa cotidiană a românilor în perioada interbelică, ediţie anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 280 p. (Seria „Opera Omnia”).

291. Constantin Buşe şi colaboratori, eds., Relaţii internaţionale în acte şi documente. 1917-1982, 3 vols., ediţie anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010 (Seria „Opera Omnia”).

292. Petre Andrei, Discursuri parlamentare, VI-VII, ediţie anastatică Cătălin Bordeianu, Doru Tompea, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010,  (Seria „Opera Omnia”).

293. Petre Andrei, Jurnal. Memorialistică. Corespondenţă, ediţie anastatică  Petre P. Andrei, V. F. Dobrinescu, Doru Tompea, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 582 p. (Seria „Opera Omnia”).

294. Ioan Scurtu, Criza dinastică din România. 1925-1930, ediţie anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 239 p. (Seria „Opera Omnia”).

295. C. Gane, P. P. Carp şi locul său în istoria politică a ţării, 2 vols., ediţie anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010 (Seria „Opera Omnia”).

296. Ioan Scurtu, Portrete politice, ediţie anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 289 p. (Seria „Opera Omnia”).

297. Ioan Scurtu, Revoluţia română din decembrie 1989 în context internaţional, ediţie anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 456 p. (Seria „Opera Omnia”).

298. C. Filipescu, Obştea, satul şi noul regim agrar, ediţie anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010, 560 p. (Seria „Opera Omnia”).

299. Eugen Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, 3 vols., ediţie anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010 (Seria „Opera Omnia”).

300. George Ioan Lahovari, General C. I. Brătianu, Grigore G. Tocilescu, Marele Dicţionar Geografic al României, 5 volume, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011.

301. * * * Colecţia Românii în istoria universală/ The Romanians in World History, vols. 1-300, Iaşi, Tipo Moldova, 2011.

302. * * * Spaţiul istoric şi etnic românesc, ediţia originală, Bucureşti, 1942; ediţie anastatică, studiu introductiv de Gh. Buzatu, Iaşi, Tipo Moldova, 2011.

303. Gh. Buzatu, coordonator, Românii între Est şi Vest, Iaşi, Tipo Moldova, 2011, 2196 p. (Seria „Opera Omnia”).

304. Nicolae Mareş, Relaţii româno-polone în 1938-1939 în context Central-European, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2011, 844 p. (Seria „Opera Omnia”).

305. Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, eds., Pace şi război (1940-1944). Jurnalul Mareşalului Ion Antonescu (Comentarii, anexe, cronologie), I, Preludii. Explozia. Revanşa (4.IX.1940 – 31.XII.1941); II, Succese şi eşecuri (1.I.1942 – 30.VI.1943); III, Prăbuşirea (1.VII.1943 – 21.VII.1944),Iaşi,  Tipo Moldova, 2011, 635 p. – 552 p. – 463 p.

306. Al. Zub, Vasile Pârvan. 1882-1927. Biobibliografie,  ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2011, 401 p. (Seria „Opera Omnia”).

307. Vasile Pârvan, Scrieri, ediţie Al. Zub, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2011, 401 p. (Seria „Opera Omnia”), 690 p.

308. A. D. Xenopol, Războaiele dintre Ruşi şi Turci şi înrâurirea lor asupra Ţărilor Române, I-II, studiu introductiv Gh. Buzatu, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2011, 219 p. + 393 p. (Seria „Opera Omnia”).

309. D. Ciurea, Românii în istoria universală, I, ediţie Stela Cheptea şi Gh. Buzatu, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2011, 506 p. (Seria „Opera Omnia”).

310. Gh. E. Cojocaru, Confruntarea sovieto-română pe frontul ideologic din RSS Moldovenească (1968-1979). Studiu şi documente, Iaşi, Tipo Moldova, 2011, 776 p. (Seria „Opera Omnia”).

311. Constantin Buşe, Nicolae Dascălu, Diplomaţie în vreme de război. De la Charta Atlanticului la Charta ONU, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2011, 279 p. (Seria „Opera Omnia”).

312. C. Z. Codreanu, Pentru legionari, I, ediţie anastatică, cu un Avertisment de Gh. Buzatu, Iaşi, Tipo Moldova, 2011, 488 p. (Seria „Opera Omnia”).

313. Ioana Panagoreţ, Gaullismul şi poziţia Franţei în procesul construcţiei europene (De la Tratatul de la Roma la Tratatul de la Maastricht), ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 340 p. (Seria „Opera Omnia”).

314. * * * Trei ani de guvernare, ediţie anastatică, Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 500 p.

315. Gh. Buzatu, Horia Dumitrescu, eds., 22 iunie 1941: România şi Războiul Mondial, Iaşi, Tipo Moldova, 2011, 674 p. (Seria „Opera Omnia”).

316. Constantin Buşe, Nicolae Dascălu, Nicolae Iorga şi revizionismul maghiar. Culegere de articole, studii, conferinţe şi discursuri parlamentare (1918-1940), ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2011, 226 p. (Seria „Opera Omnia”).

317. Gh. Buzatu, Paradigme ale tragediei Basarabiei, Bacău, Editura Babel-Editura Vicovia, 2011, 358 p.

318. Constantin Buşe, Ilie Seftiuc, Istorie universală. Epoca contemporană, 1918-1945, vols. I-II, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011 (Seria „Opera Omnia”).

319. Gheorghe Dumitraşcu, Gândire şi acţiune românească în crearea Statelor Unite ale Europei: De la Mica Antantă la Uniunea Europeană, cu un Avertisment de Gh. Buzatu, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 466 p. (Seria „Opera Omnia”).

320. Vasile Neamţu, Istoria oraşului medieval Baia (Civitas Moldaviensis), ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 218 p. + ilustraţii (Seria „Opera Omnia”).

321. Lucian Dindirică, Miron Cristea – Patriarh, regent şi prim-ministru, prefaţă de Gh. Buzatu,Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 453 p. (Seria „Opera Omnia”).

322. Ioan Scurtu, Liviu Boar, coordonatori, Minorităţi naţionale din România. Documente, I, 1918-1925, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 783 p. (Seria „Opera Omnia”).

323. Gheorghe Marinică, Constantin Trestioreanu, coordonatori, Marea Carte a Ploieştilor, I, Ploieşti, Editura Ploieşti-Mileniul III, 2011, XVIII + 1040 p.

324. Vasile Conta, Opere complete, ediţie Octav Minar, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, 955 p. (Seria „Opera Omnia”).

325. D. Gusti şi colaboratori, eds., Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul. 1918-1928, I-III, ediţia I, Bucureşti, Cultura Naţională, 1929; ediţia a II-a anastatică, 3 vols. + anexe, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011.

326. D. Gusti, Un an de activitate la Ministerul Instrucţiei, Cultelor şi Artelor. 1932-1933, ediţia a II-a anastatică, 2011, XXVIII – 1562 p. (Seria „Opera Omnia”).

327. Ilie Seftiuc, Iulian Cârţână, România şi Problema Strâmtorilor, ediţia a II-a anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2011, 431 p. (Seria „Opera Omnia”).

328. Miron Cristea, Principii şi lămuriri, diverse scrieri, 1920-1938, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2012 (Seria „Opera Omnia”).

329. Ştefan Cuciureanu, Opere, I-IV, ediţie Vasile Diacon, Editura Tipo Moldova, 2011 (Seria „Opera Omnia”).

330. N. Iorga, Basarabia – legitimitatea dreptului istoric, selecţie, îngrijitor Gh. Buzatu, Iaşi, Tipo Moldova, 2012, 406 p. + ill.

331. A. C. Cuza, Despre poporaţie. Statistica, teoria, politica ei, ed. 1929, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2012, 700 p. (Seria „Opera Omnia”).

332. Idem, Îndrumări de politică externă, ed. orig. 1941, ed. anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2012, 156 p. (Seria „Opera Omnia”).

334. Idem, Meseriaşul Român, ed. anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2012, 162 p. (Seria „Opera Omnia”).

335. Idem, Generaţia de la 48 şi Era Nouă, ed. orig. 1943, ed. anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2012, 132 p. (Seria „Opera Omnia”).

336. Idem, Poezii. Epigrame. Cugetări în proză, ed. orig. 1939, ed. anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2012, 304 p. (Seria „Opera Omnia”).

337. Idem, Alte scrieri, ed. anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2012 (Seria „Opera Omnia”).

338. Maria, Regina României, Povestea vieţii mele, 3 vols., ed. orig. 1934, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2012 (Seria „Opera Omnia”).

339. Th. Simensky, Un dicţionar al înţelepciunii. Cugetări antice şi moderne, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova,  1 214 p. (Seria „Opera Omnia”).

340. D. Ciurea, Românii în istoria universală, II, Moldova sub domnia lui M. Sturza, 1834-1849, ediţie anastatică, îngrijitori Stela Cheptea şi Gh. Buzatu, Argument acad. Al. Zub, Iaşi, Tipo Moldova, 2012, 270 p. (Seria „Opera Omnia”).

341. Corneliu Zelea Codreanu, Scrieri. Documente. Însemnări, ediţie anastatică, îngrijitor Corneliu Ciucanu, Iaşi, Tipo Moldova, 2012, 746 p. – ill. (Seria „Opera Omnia”).

342. Traian Brăileanu, Scrieri, I-V, ediţie anastatică, Studiu introductiv de Corneliu Ciucanu, Iaşi, Tipo Moldova, 2012 (Seria „Opera Omnia”).

343. Iulian Cârţână, Ilie Seftiuc, Die Donau in der Geschichte des rumänischen Volkes, ediţie anastatică, Argument de Iulian Cârţână, Iaşi, Tipo Moldova, 2012, 296 p. (Seria „Opera Omnia”); ed. originală, 1980.

344. Victor Roncea, Gh. Buzatu, eds., Documente din Arhiva C. Z. Codreanu, I,  editie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2012 (Seria „Opera Omnia”).

345. Victor Roncea, Gh. Buzatu, eds., Documente din Arhiva C. Z. Codreanu, II, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2012 (Seria „Opera Omnia”).

346. Victor Roncea, Gh. Buzatu, eds., Documente din Arhiva C. Z. Codreanu, III, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2012 (Seria „Opera Omnia”).

347. Victor Roncea, Gh. Buzatu, eds., Documente din Arhiva C. Z. Codreanu, IV, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2012 (Seria „Opera Omnia”).

348. Victor Roncea, Gh. Buzatu, eds., Documente din Arhiva C. Z. Codreanu, V, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2012 (Seria „Opera Omnia”).

349. Victor Roncea, Gh. Buzatu, eds., Documente din Arhiva C. Z. Codreanu, VI, ediţie anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2012 (Seria „Opera Omnia”).

350. Gh. Buzatu, Mareşalul Ion Antonescu – Forţa destinului, Iaşi, Tipo Moldova, 2012, 832 p. (Seria „Opera Omnia”).