© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


BOBI APĂVĂLOAEI

E-mail: bobi_apv@yahoo.com

Angajat la Centru: 2003, arheolog, lucrează la programul Evoluţia/ involuţia oraşului medieval, în baza documentelor arheologice coroborate cu izvoarele scrise.

Locul şi data naşterii: Iaşi, 29 februarie 1980.

Studii: Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, absolvent 2003. Lucrarea de licenţă: Târgul Siret (secolele XIV-XVII). Masterat Societate şi Putere în Antichitate şi Evul Mediu, 2007, cu dizertaţia Curtea Domnească din Iaşi în secolul al XVII - lea..

Activitate profesională, locuri de muncă: 2003 încadrat la CICE, debutant, din 2004 asistent cercetare. Din anul 2010 cercetator ştiinţific.

Domenii de interes: Evul Mediu românesc (secolele XIV-XVII); oraşele medievale, arheologie medievală.

Alte activităţi: Participări la cercetări pe şantierele arheologice: Curţile domneşti Vaslui, Curtea Domnească şi Biserica Sf. Gheorghe Hârlău. Participări la peste 150 şantiere arheologice de salvare în cuprinsul oraşului Iaşi (2003-2010), sub conducerea Conf. Dr. Stela Cheptea. Comunicări recente:

- Cercetări arheologice recente în centrul medieval al Iaşilor, simpozion internaţional, Huşi, septembrie 2006.

- Curtea de la Siret, simpozionul „Ctitorii muşatine”, Complexul Muzeal Neamţ, octombrie 2006.

- Consideraţii privind istoricul Mănăstirii Hadâmbu, Complexul Muzeal Vaslui, noiembrie 2006.

- Din relatările călătorilor străini despre oraşele Moldovei, simpozion, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană din Iaşi, martie 2007.

- Oraşul Siret şi monumentele sale, simpozion, Vaslui, mai 2007.

- Târgul Siret în secolele XIV-XVII, simpozion, Vaslui, mai 2007.

- Iaşul medieval, oraş european, în colaborare cu Stela Cheptea, Iaşi, Simpozionul Naţional „Monumentul – Tradiţie şi viitor”, 20-22 septembrie 2007.

Publicaţii: A publicat diverse articole alături de Conf. Dr. Stela Cheptea, în care sunt valorificate rezultatele săpăturilor arheologice:

- Despre „locul” catolicilor din Iaşi, în vol. Monumentul, VII, coordonatori Silviu Văcaru, Aurica Ichim şi Lucian-Valeriu Lefter, Iaşi, 2006, p. 483-492 (în colaborare cu Stela Cheptea).

- Biserica Sf. Gheorghe din Hârlău la începutul secolului al XX-lea, în vol. Monumentul, VIII, coordonatori Silviu Văcaru, Aurica Ichim şi Lucian-Valeriu Lefter, Iaşi, 2007, p. 9-15 (în colaborare cu Stela Cheptea).

-Mitropolitul Varlaam – Contribuţii, în vol. N. Iorga. 1871-1940. Studii şi documente, V, Bucureşti, Editura Universităţii, 2008, p. 254-265 ( în colaborare cu Stele Cheptea).

- Iaşii - oraş european, în vol. Monumentul, IX. Cercetare-Proiectare-Conservare-Restaurare. Lucrările Simpozionului Naţional „Monumentul – Tradiţie şi Viitor”, 2008, Iaşi, p. 3 – 11 (în colaborare cu Stela Cheptea).