© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


GHEORGHE BUZATU

E-mail: ghbuzatu@yahoo.com

Cercetător ştiinţific prin concurs la Filiala Iaşi a Academiei Române la 1.9.1962, lucrând 30 de ani la Institutul de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol”, iar din 1992, tot în cadrul Filialei Academiei, la Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, al cărui fondator şi prim director (1992-2002) a fost.

Locul şi data naşterii: comuna Sihlea, judeţul Vrancea, 6 iunie 1939.

Studii: Liceul „Regele Ferdinand” din Râmnicu Sărat (1953-1956), după care a urmat Facultatea de Filologie-Istorie, Secţia Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (1956-1961).

Activitate profesională, locuri de muncă: Cercetător ştiinţific (1962-1992) la Institutul de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” al Filialei Iaşi a Academiei Române. Din 1971 a devenit Doctor în Istorie la Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, cu teza România şi trusturile petroliere internaţionale până în 1929, publicată în 1981 (distinsă, în acelaşi an, cu Premiul Academiei Române). În 1971 a fost avansat cercetător ştiinţific principal III. A fost secretar ştiinţific al Institutului între anii 1975 şi 1990. În 1990 a devenit cercetător ştiinţific principal II. În 1992 a întemeiat Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană al Filialei din Iaşi a Academiei Române, al cărui director a fost. Din 25 ianuarie 1994, cercetător ştiinţific principal I, obţinând şi dreptul de a conduce lucrări de doctorat în domeniul istoriei contemporane 1994. În perioada 1998-2007, profesor titular la Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie, la specialitatea Istoria contemporană a României, Istoria universală contemporană şi Relaţii internaţionale. Fondator şi membru al Centrului pentru Istoria Românilor „Constantin C. Giurescu” (2006) din Bucureşti.

Domenii de interes: Istoria contemporană a României şi istoria universală, viaţa politică românească în epoca interbelică (1919-1939), relaţiile internaţionale ale României şi, îndeosebi, istoria petrolului şi istoria celui de-al doilea război mondial.

Alte activităţi: Membru al Senatului Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (1980-1990), vicepreşedinte al Comitetului român pentru istoria celui de-al doilea război mondial (Bucureşti, din 1995), fondator şi membru în Clubul Istoricilor „N. Iorga” (din 2000), membru în Comisia Română de istorie militară, membru în Comisia Internaţională pentru studierea relaţiilor internaţionale (cu sediul în Italia, din 1985), membru al Asociaţiei Americane de Istorie în 1986-1990, preşedinte al Ligii „Mareşal Antonescu” (1990-2003), iar între anii 2000 şi 2004 parlamentar, vicepreşedinte al Senatului României.

Stagii de documentare în străinătate: bibliotecile şi arhivele din SUA (1980, 1985, 1988); Marea Britanie (1984, 1986, 1994); Rusia sau Federaţia Rusă (1969, 1974, 1976, 1978, 1991, 1992, 1994, 2003); Germania (1979, 1985); Italia (1996); Israel (1994); Belgia şi Franţa (2001-2004). A avut numeroase participări la congrese şi colocvii internaţionale de istorie.

Premii şi distincţii: Premiul Academiei Române 1981, 1983; Premiul de excelenţă al UNESCO, 1999; Premiul revistei „Flacăra”, 1991; Premiile „Mareşalii României” ale publicaţiei „Revista de Istorie Militară”, 1995, 1997; din 2004 membru al Research Board of Advisors/The American Biographical Institute (Raleigh, North Carolina, USA); Cavaler al Ordinului Serviciu Credincios al Preşedinţiei României (14-19 decembrie 2004); Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ovidius” din Constanţa (2007).

Activitate editorială: Coordonator al seriei Românii în istoria universală (1996-2010), cuprinzând deja 181 de volume tipărite. Este coordonator (în colaborare) al ediţiei a II-a a sintezei lui N. Iorga, Istoria Românilor, în zece volume (1988-2007). Colaborator al vol. VIII şi IX ale Tratatul Academiei Române de Istoria Românilor (1918-1948), al vol. Istoria Senatului României (1864-2004) şi al seriei de Discursuri parlamentare (1864-2004). Redactor-şef în exerciţiu al revistei „Europa XXI”, publicaţie de specialitate a Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană al Filialei Iaşi a Academiei Române. A fost membru în colegiul de redacţie al „Anuarului Institutului de Istorie şi Arheologie A.D. Xenopol” din Iaşi, 1984-1989. În prezent este membru în colegiile de redacţie ale publicaţiilor „Anuarul Muzeului Marinei Militare Române” (Constanţa), „Anale” (seria istorie) ale Universităţii din Craiova, „Historia”, „Dosarele istoriei”, „Document” (Bucureşti), „Saeculum” (Focşani), „Orizont XXI” (Piteşti). A fost editor al ziarului „Curierul de Iaşi”, 1990.

Publicaţii: 52 cărţi de autor, cărora li se adaugă 76 volume la care a fost coordonator sau coautor. Pe lângă acestea, a publicat aproximativ 500 de studii şi articole, note, diverse materiale etc.

Cărţi publicate (selectiv):

- România şi trusturile petroliere internaţionale până la 1929, Iaşi, Editura Junimea, 1981, XX – 272 p. (Premiul Academiei Române).

- Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, I-II, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică/Editura Enciclopedică, 1988-1995, 390 p. + 476 p.

- România şi războiul mondial din 1939-1945, Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, 1995, 476 p.

- O istorie a petrolului românesc, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998, 572 p.

- Istoria Românilor în secolul XX. 1918-1948, Bucureşti, Editura Paideia, 1999, 685 p. (în colaborare cu prof. Ioan Scurtu). Reeditare – 2002.

- România şi Marile Puteri. 1939-1947, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, 637 p.

- Trecutul la judecata istoriei: Mareşalul Antonescu – Pro şi contra, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2006, 638 p. (coordonare şi colaborare).

- Trilogia Antonescu, din care au apărut: Hitler, Stalin, Antonescu (I, Ploieşti, 2005, 586 p.); Stalin, Hitler, Antonescu (II, Râmnicu Vâlcea, 2007, 568 p.); Antonescu, Hitler, Stalin (III, Iasi, Demiurg, 2008, 562p.).

- A History of Romanian Oil, I-II, Bucureşti, Mica Valahie Publishing House, 2004-2006, 615 p. – 614 p.

Referinţe:

- Omagiu istoricului Gh. Buzatu, coordonator Horia Dumitrescu, Focşani, Editura Empro, 1999, 951 p.; Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977, p. 79; Who´s Who in the World, 14th Edition, New Providence, NJ, 1996 (Marquis Who´s Who); Dictionary of International Biography, 27th Edition, Cambridge, IBC, 1999; Paul Cucu şi colaboratori, Personalităţi din Oltenia, Craiova, Editura Sitech, 1999, p. 50-53; Valeriu Nicolescu, Buzău – Râmnicu-Sărat: Oameni de ieri, oameni de azi, vol. II/2, Buzău, Editura Evenimentul, 2001, p. 52-57; Who’s Who în România, ediţia princeps 2002, Bucureşti, Pegasus Press, 2002, p. 91-92; 2000 Outstanding Scholars of the 20th Century – 2000, Cambridge, International Biographical Centre, 2000, p. 50; Valeriu Anghel, Alexandru Deşliu, Vocaţie şi destin. 600 fişe-portret pentru un tablou spiritual-istoric al judeţului Vrancea, Focşani, Editura Terra, 2000, p. 85-86; Stelian Neagoe, Istorici români de ieri şi de azi. Mică enciclopedie, Bucureşti, Editura Machiavelli, 2003, p. 165-169; Constantin Toni Dârţu, Personalităţi române şi faptele lor. 1950-2000, vol. VIII, Iaşi, Casa de Editură Venus, 2004, p. 35-43; idem, Personalităţi române şi faptele lor. 1950-2000, vol. XIV, Selecţie, Iaşi, Casa de Editură Venus, 2005, p. 240-249; „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, Bucureşti, IX, nr. 1-4/2006, număr special: România în Primul Război Mondial, p. 90 (Florin Şperlea); Alexandru Deşliu, Convorbiri în cumpănă, Focşani, Editura Pallas, 2006, p. 48-60; Mic dicţionar enciclopedic, Bucureşti, Editura Enciclopedică – Editura Univers Enciclopedic, 2005, p. 181; Şerban N. Ionescu, Dicţionarul panoramic al personalităţilor din România. Secolul XX, Bucureşti, Editura Victor Frunză, 2006, p. 71; Şerban Alexianu, File din viaţa tatălui meu, Chişinău, Tip. Elena – V.I., 2007, p. 250-256, 262-266; International Directory of Experts and Expertise, Raleigh, NC, American Biographical Institute, 2007; The International Who’s Who 2001, London, Europa Publication, 1991/1992→2007.

- Bibliografia istorică a României, vol. I şi IV-X, Bucureşti – Cluj-Napoca, 1970-2005; Robert Deutsch, Istoricii şi ştiinţa istorică din România. 1944-1969, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1970.