© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


STELA CHEPTEA

E-mail:stela_cheptea@yahoo.com

A reuşit, prin concurs, cercetător la Filiala Iaşi a Academiei Românie, Institutul de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” în 1970, apoi cercetător ştiinţific principal II şi I la actualul Centru de Istorie şi Civilizaţie Europeană, fondator al Centrului (1992), iar în prezent director (din 2002).

Locul şi data naşterii: oraşul Suceava, 21 decembrie 1942.

Studii: În 1960 a absolvit Liceul „Ştefan cel Mare” din Suceava. A urmat cursurile Facultăţii de Istorie-Filosofie – Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (1960-1965).

Activitate profesională: Între anii 1966 şi 1970, muzeograf la Muzeul de Istorie a Moldovei (subordonat, la acea dată, Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” al Filialei Iaşi a Academiei Române), ulterior (din 1970) cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” Iaşi şi la Institutul de Arheologie din Iaşi (1990-1992). Doctor în istorie din 1999 – titlu obţinut în cadrul Institutului de Ştiinţe Socio-Umane Sibiu, cu teza Oraşul Hârlău până în secolul al XVII-lea. Elemente de cultură urbană. Cercetător ştiinţific la Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană al Academiei Române – Filiala Iaşi (din 1992), cercetător ştiinţific principal I, din 1999. Conferenţiar universitar la Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie, Catedra de Istorie, Universitatea din Craiova (din 1999).

Stagii de documentare în străinătate: Cehoslovacia, Federaţia Rusă, Germania, Franţa, Republica Moldova, Austria.

Teme de interes ştiinţific: Evul Mediu şi arheologie medievală, istoria oraşelor, cercetări arheologice la Iaşi, Baia, Hârlău, Cotnari etc., la monumente istorice şi de arhitectură, istorie contemporană.

Activitate editorială: Membră în colegiile de redacţie ale revistelor „Europa XXI” (Iaşi) şi „Historia Urbana” (Sibiu), publicaţii ale Academiei Române.

Alte activităţi: În cadrul Comisiei de Istorie a Oraşelor din România de pe lângă Academia Română, al Comisiei Regionale a Monumentelor Nr. 1, Moldova şi al Comisiei Naţionale a Monumentelor a Ministerului Culturii şi Cultelor. Membru al Ligii „Mareşal Ion Antonescu” (1990-2003).

Premii: Premiile Academiei Române (1984 şi 1994) pentru volumele Oraşul medieval Baia în secolele XIV-XVII. Cercetările arheologice din anii 1967-1976 II, în colaborare cu Vasile şi Eugenia Neamţu, Iaşi, Editura „Junimea”, 1984, 276 p. şi Inscripţii ebraice (în colaborare cu I. Kara), fascicula 1, colecţia Inscripţii medievale şi din epoca modernă a României. Oraşul Iaşi, Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, 1994, XXIV + 137 p.; Premiul „Radu Popa” al Ministerului Culturii şi Cultelor (2002) şi Premiul internaţional „Lucian Roşu” (2000).

Publicaţii (volume, selectiv):

- Oraşul medieval Baia în secolele XIV-XVII. Cercetările arheologice din anii 1967-1976, I, în colaborare cu Eugenia Neamţu şi Vasile Neamţu, Iaşi, Editura „Junimea”, 1980, 288 p.

- Oraşul medieval Baia în secolele XIV-XVII. Cercetările arheologice din anii 1977-1980, II, în colaborare cu Eugenia Neamţu şi Vasile Neamţu, Iaşi, Editura „Junimea”, 1984, 288 p. Volum distins cu Premiul N. Bălcescu al Academiei Române.

- Inscripţii ebraice (în colaborare cu I. Kara), fascicula 1, colecţia Inscripţii medievale şi din epoca modernă a României. Oraşul Iaşi, Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, 1994, XXIV + 137 p. Volum distins cu Premiul Eudoxiu de Hurmuzaki al Academiei Române.

- Un oraş medieval. Hârlău, Iaşi, Editura Dosoftei, 2000, 291 p. (teza de doctorat).

- Biserica „Sfântul Gheorghe” şi Curtea Domnească Hârlău, în colecţia „Ctitorii Ştefaniene”, Iaşi, Editura Golia, 2004, 95 p.

- Colaborare, Catedrala romano-catolică Iaşi, coordonator Dănuţ Doboş, Iaşi, Editura Presa Bună, 2005, 303 p.

- N. Iorga, Istoria Românilor, IV, Cavalerii, volum îngrijit de Stela Cheptea şi Vasile Neamţu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996, 373 p.

- Stela Cheptea, ed., Horia Sima în faţa istoriei, studii şi documente, Bucureşti, Editura Dosoftei, 1999, 276 p.

- Stela Cheptea, în colaborare, eds., Mareşalul Antonescu în faţa istoriei, I, Iaşi, Editura B.A.I., 1990, XLVI – 504 p.

- Stela Cheptea, în colaborare, eds., Mareşalul Antonescu în faţa istoriei, II, Iaşi, Editura B.A.I., 1990, 528 p.

- Stela Cheptea, în colaborare, coord., Istorie şi societate. În memoria Profesorului Valeriu Florin Dobrinescu, II, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2005, 608 p.

- Paul Niedermaier, ed., Gheorghe I. Cantacuzino, Stela Cheptea, Oana Damian, Mircea D. Matei, Zeno-Karl Pinter, Quellensammlung zur Frügeschichte der Stadt in Rumänien (bis 1301), în „Elenchus Fontium Historiae Urbanae”, III/3, Bucureşti, Editura Academiei Române, MMV, 255 p.

- Stela Cheptea, în colaborare, coord., Istorie şi societate. În memoria Profesorului Valeriu Florin Dobrinescu, III, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2006, 635 p.

- Stela Cheptea, în colaborare cu Gh. Buzatu şi Marusia Cîrstea, N. Iorga and the History of Anglo-Romanaian Relations, în Nicolae Iorga. 1871-1940, III, Studii şi documente, editori Constantin Buşe, Constantin Găucan, Bucureşti, Editura Universităţii, 2007, p. 89-116.

- Biserica Sf. Gheorghe din Hârlău la începutul secolului al XX-lea, în vol. Monumentul, VIII, coordonatori Silviu Văcaru, Aurica Ichim şi Lucian-Valeriu Lefter, Iaşi, 2007, p. 9-15 (în colaborare cu B. Apăvăloaei).

Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, eds., Pace şi război (1940-1944). Jurnalul Mareşalului Ion Antonescu. Comentarii, anexe, cronologie, I, Preludii. Explozia. Revanşa (4. IX. 1940 – 31. XII. 1941), Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2008, 554 p. – planşe.

Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, România în arhivele străine. Studii şi Documente, I-II, Iaşi, Editura TIPOMoldova, 2009, 364 – 489 p.

Gh. Buzatu, Stela Cheptea, coordonatori, Convergenţe istorice şi geopolitice: Omagiu Profesorului Horia Dumitrescu, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, 615 p.

Stela Cheptea, coordonator, Paradigmele istoriei. Discurs. Metodă. Permanenţe. Omagiu Profesorului Gh. Buzatu, I-II, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, 511-566 p.

Referinţe:

- Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. I, Suceava, Editura Princeps, 2004, p. 214.

- Bibliografia istorică a României, vol. VI-X, Bucureşti – Cluj-Napoca, 1985-2005.

- Şerban Alexianu, File din viaţa tatălui meu, Chişinău, Tip. Elena – V.I., 2007, p. 262-266.