© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


DANIEL CIOBANU

E-mail:romascanu75@yahoo.com

Angajat la Centru în anii 2000-2003, proiecte în domeniul istoriei contemporane.

Locul şi data naşterii: oraşul Roman, jud. Neamţ, la 1 februarie 1975.

Studii: Este absolvent al Facultăţii de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, promoţia 1997. Lucrarea de licenţă Ţinutul Romanului în Evul Mediu. A urmat studii aprofundate (master) la aceeaşi facultate, promoţia 1999. Cu acest prilej a redactat lucrarea Pomelnicul ctitorilor schitului Doljeşti. Studiu istoric şi prosopografic.

Activitate profesională: A fost muzeograf în cadrul Muzeului Judeţean din Roman (1997-1998), fiind specializat în istorie medievală.

Domenii de interes: Istoria medievală a Moldovei, organizarea administrativă a Moldovei în Evul Mediu, istoria armenilor din Moldova, studiile de Genealogie şi istoria comunismului în România.

Alte activităţi: Este membru al filialei ieşene a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române; membru fondator al Institutului de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” din Iaşi (1998).

Publicaţii:

- Dicţionar enciclopedic şcolar. Istorie, coord. Liviu Burlec, Editura Ana, Iaşi, 2005, 368 p. (coautor).

- Forme de proprietate în ţinutul Romanului: domeniul domnesc (I), publicat în „Carpica”, XXVII, Bacău, 1998, p. 127-135.

- Alogenii în Moldova medievală: armenii romaşcani, în „Europa XXI”, Iaşi, VII-VIII, 1998-1999, p. 67-77.

- Biserica armenească „Sfânta Treime” din Suceava. Între legendă şi adevăr istoric, în „Carpica”. Muzeul Judeţean Bacău, XXVIII, 1999, p. 205-210.

- Din epoca Kominformului, în Omagiu istoricului Dan Berindei, coordonator Horia Dumitrescu, Focşani, Editura DM Press, 2001, p. 550-568.

- Note la genealogia familiei Agarici, în „Arhiva Genealogică”, Iaşi, V, 1998, 3-4, 71-81.

- Congresul al V-lea al PCdR de la Gorkovo (decembrie 1931), în „Europa XXI”, Iaşi, XI-XII, 2002-2003, p. 181-191.

- Comunizarea armatei române (1945-1950), în Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu, Focşani, Editura Pallas, 2003, p. 666-676.

- Dregătoriile în Ţara Românească şi Moldova, în Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească.Enciclopedie istorică, genealogică şi biografică, vol. I (Abaza-Bogdan), coordonator şi coautor Mihai Dim. Sturdza, Bucureşti, Editura Simetria, 2004, p. 18-23.