© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


CORNELIU CIUCANU

E-mail: corneliu_ciucanu@yahoo.com

Angajat la Centru: în anii 1995-2003 şi 2006 → la proiectul România între 1936 şi 1939. Evoluţii politice interne şi realităţi europene.

Locul şi data naşterii: satul Căciuleşti, comuna Girov, judeţul Neamţ, la 16 aprilie 1969.

Studii: Absolvent al Facultăţii de Istorie din Iaşi, promoţia 1996. A elaborat lucrarea de diplomă cu tema: Alegerile generale din 1937.

Activitate profesională, locuri de muncă: A fost încadrat ca asistent de cercetare la Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană (1995-1997), fiind avansat apoi cercetător ştiinţific (2000-2003). Din 2009 a devenit Doctor în Istorie la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice a Universităţii “Ovidius” din Constanţa, cu teza Din istoria Dreptei româneşti (1918-1941).

Domenii de interes: Istoria contemporană a României, mişcările politice de dreapta, politică şi cultură în România interbelică, regimurile autoritare/totalitare, rezistenţa armată anticomunistă.

Alte activităţi: Ca student, a fost preocupat şi de arheologie, participând la săpăturile de la Histria şi Ştefăneşti-Botoşani. În perioada 1994-1996 a fost vicepreşedinte al Ligii Studenţilor din Universitatea Iaşi şi preşedinte al Cercului de Studii “Gh. Brătianu”. Între 1996-1998 a deţinut funcţia de preşedinte al L. S. U. I., iar în perioada 1998-2000, vicepreşedinte al Senatului Ligii Studenţilor din România.

Publicaţii:

- Corneliu Ciucanu, în colaborare cu Gh. Buzatu, Cristian Sandache, Radiografia dreptei româneşti(1927-1941), Bucureşti, Editura F. F. Press, !996, 426p. - Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană - 15 ani de activitate – (1992 – 2007), Iaşi, Casa Editorială „Demiurg”, 2007, 168 p. (în colaborare cu Sorin Iftime şi B. Apăvăloaiei).

- Dreapta românească interbelică. Politică şi ideologie, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2009, 486p;

- Alegerile parlamentare din 1937, în Omagiu istoricului Gh. Buzatu Focşani, Editura EMPRO, 1999, p. 517-531.

- Deteriorarea raporturilor româno-iugoslave. Un raport al Serviciilor Secrete româneşti din 25 iunie 1949, în Omagiu istoricului Dan Berindei, Focşani, Editura D. M. Press, 2001, p. 525-549 (în colaborare cu Daniel Onişor).

- Alegerile din 20 decembrie 1937 în Iaşi, în Omagiu istoricului Dan Berindei, Focşani, Editura D. M. Press, 2001, p. 356-363 (în colaborare cu Daniel Onişor).

- Electoratul din România interbelică, în „Istorie şi societate”, vol. III, coordonatori Gheorghe Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, Bucureşti, Editura ”Mica Valahie”, 2006, pp. 82-119.

- Mişcarea Legionară în Basarabia, în “Europa XXI” (revistă a Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană. Academia Română-Filiala Iaşi), vol. XIII–XIX/2004-2005, Românii între ruşi şi sovietici, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, pp. 111-173 -Regimul electoral în România (1918-1938), în „Europa XXI”, vol. XV-XVI, 2006-2007, pp. 239-266.

- Generalul Averescu şi Liga Poporului în Politică, diplomaţie şi război: Profesorul Gheorghe Buzatu la 70 de ani, coordonatori: Sorin Liviu Damean şi Marusia Cîrstea, Craiova, Editura Universitaria Craiova, 2009, pp. 326-342;

- Descendenţii unor familii princiare române şi Dreapta interbelică în Paradigmele istoriei. Discurs. Metodă. Permanenţe. Omagiu Profesorului Gh. Buzatu, vol. I, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, pp. 363-378;

- Iaşi, iulie 1917: Modificarea Constituţiei – un prim pas pe calea adoptării reformelor în Confluenţe istorice şi geopolitice: Omagiu Profesorului Horia Dumitrescu, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009 .

- Memorii şi proteste româneşti. Intervenţia mass-mediei, în Gh. Buzatu (coordonator), România în ecuaţia războiului şi păcii (1939-1947) – Aspecte şi controverse -, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2009, pp. 175-192 (în colaborare cu Stela Acatrinei).

- A. C. Cuza şi mişcările studenţeşti din anii 1922-1923. Constituirea şi activitatea Ligii apărării Naţional-Crştine în „Zargidava”. Revistă de istorie, IX, Bacău, 2010, pp. 81-101.