© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


MARUSIA CÎRSTEA

E-mail:cirsteamara@yahoo.com

Angajată la Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie, Catedra de Istorie, în 1999.

Locul şi data naşterii: oraşul Craiova, jud. Dolj, la 16 ianuarie 1973.

Studii: Este absolventă a Facultăţii de Litere şi Istorie din cadrul Universităţii din Craiova, promoţia 1997. A urmat studii aprofundate la aceeaşi facultate, specializarea România în relaţii internaţionale.

Activitate profesională: doctorand (1999-2002); asistent titular – Universitatea din Craiova – Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie, catedra de Istorie; în prezent lector la aceeaşi facultate. Doctor în istorie, titlu obţinut în iunie 2004, în cadrul Universităţii din Craiova, având tema Relaţii diplomatice anglo-române (1936-1939).

Domenii de interes: Relaţiile româno-engleze în perioada interbelică, istoria universală contemporană.

Publicaţii (selectiv):

- Din istoria relaţiilor anglo-române (1936-1939), Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2004, 375 p.

- Arhive secrete, secretele arhivelor, vol. I-II, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2005, 384 p. + 540 p. (colaborare).

- Relaţii militare anglo-române (1936-1939), în vol. Omagiu istoricului Constantin Buşe, Focşani, Editura Pallas, 2004, p. 414-424.

- Din istoria relaţiilor anglo-române (1920-1941), în „Europa XXI”, vol. XI-XII/2002-2003, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2003, p. 249-267 (în colaborare).

- Romania and the Great Powers on the Eve of War (Tilea’s Case), in „Euro-Atlantic Studies”, nr. 7/2004, p. 11-21 (în colaborare).

- N. Iorga and the History of Anglo-Romanian Relations, în Nicolae Iorga 1871-1940. Studii şi documente, III, coordonatori Constantin Buşe, Constantin Găucan, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, p. 89-117 (în colaborare).

- Marusia Cîrstea, în colaborare, coordonator, Istorie şi societate. În memoria Profesorului Valeriu Florin Dobrinescu, I, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2005, 584 p.

- Marusia Cîrstea, în colaborare, coordonator, Istorie şi societate. În memoria Profesorului Valeriu Florin Dobrinescu, II, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2006, 608 p.

- Marusia Cîrstea, în colaborare, coordonator, Istorie şi societate. În memoria Profesorului Valeriu Florin Dobrinescu, III, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2006, 635 p.

- Marusia Cîrstea, în colaborare, coordonator, Istorie şi societate. În memoria Profesorului Valeriu Florin Dobrinescu, IV, Râmnicu Vâlcea, Editura Rottarymond, 2006, 568 p.

Referinţe:

- Şerban Alexianu, File din viaţa tatălui meu, Chişinău, Tip. Elena – V.I., 2007, p. 262-266.