© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


VALERIU FLORIN DOBRINESCU

Fondator şi membru al Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană (1992-1995), apoi colaborator onorific.

Locul şi data naşterii: comuna Ianca Sat, Brăila, la 25 aprilie 1943. Decedat: Piteşti, 28 decembrie 2003.

Studii: După studii liceale la Piteşti, a urmat Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, absolvent 1968.

Activitate profesională: În perioada 1968-1971 a funcţionat ca profesor de istorie în municipiul Piteşti, devenind, prin concurs, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” din Iaşi, Sectorul de Istorie contemporană, în 1971. A obţinut doctoratul în istorie în 1976, cu o teză privitoare la istoria tineretului universitar din Iaşi în perioada 1914-1947. În anii 1995-2003 a fost colaborator onorific al Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană din Iaşi şi profesor titular al Facultăţii de Istorie-Filosofie-Geografie a Universităţii din Craiova. Din 1996, conducător de doctorat în cadrul Facultăţii de Istorie-Filosofie-Geografie a Universităţii Craiova, specialitatea Istoria relaţiilor internaţionale.

Teme de interes ştiinţific: Politica externă a României în secolul al XX-lea, relaţiile externe ale României cu Marile Puteri – Anglia, SUA, Rusia, Franţa, Italia în secolul al XX-lea, locul şi rolul românilor în istoria universală şi studiile comparative.

Alte activităţi: A fost membru al Comisiei internaţionale de istorie a raporturilor internaţionale, cu sediul la Milano, 1985-1995; membru al Asociaţiei Istoricilor Americani (1986-1990); membru al Asociaţiei Amicilor Arhivelor Diplomatice Franceze (din 1997). Vice-preşedinte al Ligii „Mareşal Ion Antonescu” (1990-2003).

Activitate editorială: Consilier al Editurii Institutului European, unde a coordonat seria Istorie şi Diplomaţie (1991-1997). A făcut parte din colegiile de redacţie ale revistelor „Dosarele Istoriei” şi „Document” (Bucureşti) şi „Europa XXI”, Iaşi. A fost redactorul-şef al „Revistei Centrului de Studii a Relaţiilor Internaţionale”, de la Craiova.

Participări la manifestări internaţionale: Congresele Internaţionale de Istorie de la Bucureşti (1980) şi Stuttgart (1985), Congresele Istoricilor Americani de la Chicago (1996) şi Washington (1997), la Colocviul româno-englez Londra (1984); Seminarul internaţional Puteri mari şi mici în istoria raporturilor internaţionale, Tübingen (1991), la Conferinţa internaţională asupra problemelor neutralităţii, Helsinki (1992).

Funcţii onorifice, premii: Premiul „Nicolae Iorga” al Academiei Române, pentru lucrarea Relaţii româno-engleze. 1914-1933 (Iaşi, Editura Universităţii, 1986, 189 p.).

Publicaţii: A publicat 22 volume de autor, 54 colaborări la volume, 17 ediţii sau coordonări de volume şi peste o sută de studii şi articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, la care se adaugă circa 140 de articole cu tematică istorică în diverse reviste culturale.

Volume (selectiv):

- Ultimele luni de pace. Martie – august 1939, Iaşi, Editura Institutului European, 1992, 168 p. (în colaborare cu Ion Pătroiu).

- Anglia şi România între anii 1939-1947, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1992, 312 p. (în colaborare cu Ion Pătroiu).

- România şi Sistemul Tratatelor de Pace de la Paris (1919-1923), Iaşi, Editura Institutului European, 1993, 124 p.

- Emigraţia română în lumea anglo-saxonă (1939-1945), Iaşi, Editura Institutului European, 1993, 160 p.

- Plata şi răsplata istoriei: Ion Antonescu militar şi diplomat (1914-1940), Iaşi, Editura Institutului European, 1994, 192 p.

- Basarabia în anii celui de-al doilea război mondial, Iaşi, Editura Institutului European, 1995, 380 p. (în colaborare cu Ion Constantin).

- Plata şi răsplata istoriei: Titulescu, Antonescu şi relaţiile anglo-române din anii’20, Focşani, Editura Neuron, 1995.

Referinţe:

- Volumul Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu, coordonator Horia Dumitrescu, Muzeul Vrancei, Focşani, Editura Pallas, 2003: Florin Constantiniu, Elogiu colegial, p. 9-10; Ion Pavelescu, Densitatea discursului istoriografic, p. 11-17; Memoriu de activitate ştiinţifică, cuprinzând şi o bibliografie exhaustivă, p. 796-830.

- Bibliografia istorică a României, vol. IV-X, Bucureşti – Cluj-Napoca, 1975-2005.

Volume închinate memoriei istoricului:

- Marusia Cîrstea, Sorin Liviu Damean, Doru Liciu, coordonatori, Istorie şi societate. În memoria Profesorului Valeriu Florin Dobrinescu, I, Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2004, 583 p.

- Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, Horia Dumitrescu, coordonatori, Istorie şi societate. În memoria Profesorului Valeriu Florin Dobrinescu, II, Cuvânt înainte de Gh. Buzatu, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2005, 608 p.

- Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, coordonatori, Istorie şi societate. În memoria Profesorului Valeriu Florin Dobrinescu, III, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2006, 635 p.

- Gh. Buzatu, Marusia Cîrstea, G. Rotaru, coordonatori, Istorie şi societate. În memoria Profesorului Valeriu Florin Dobrinescu, IV, Râmnicu Vâlcea, Editura Rottarymond, 2006, 658 p.