© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


EMIL I. EMANDI

Fondator şi membru al Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană (1992-1996).

Locul şi data naşterii: Rădăuţi, 22 iulie 1948 – decedat Iaşi, 2 decembrie 1996.

Studii: După studii liceale la Rădăuţi şi universitare la Institutul Pedagogic din Suceava, a urmat Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi şi Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti.

Activitate profesională, locuri de muncă: Muzeograf şi director-adjunct al Muzeului Naţional al Bucovinei, Suceava, editor al „Anuarului” Muzeului şi director al Editurii „Glasul Bucovinei” (Suceava – Iaşi), iar, din 1990, a lucrat în cercetare, la Institutul de Arheologie al Filialei Iaşi a Academiei Române (1990-1992), apoi la Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană (1992-1996). A devenit doctor în geografie al Universităţii din Bucureşti (1995), apoi şi profesor titular al Universităţii din Târgovişte. Membru al Ligii „Mareşal Ion Antonescu” (1990-1996).

Domenii de interes: Evul Mediu românesc (secolele XIV-XVII); oraşele medievale, arheologie medievală, participări la cercetări pe şantierele arheologice din judeţul Suceava îndeosebi.

Publicaţii (volume, selectiv):

- Habitatul medieval rural din Valea Moldovei şi bazinul Şomuzului Mare (secolele XI-XVII), I-II, Bucureşti, 1982 (în colaborare cu M. D. Matei).

- Muzeul de Istorie Suceava, Bucureşti, 1985, 272 p. – 107 planşe.

- Aspecte ale civilizaţiei româneşti în secolele XIII-XVIII, Suceava, 1986, 175 p. – 47 planşe.

- Cetatea de scaun şi Curtea domnească din Suceava. Monografie, Bucureşti, 226 p. – 75 planşe.

- Suceava, Bucureşti, 1988, 175 p. – 62 planşe.

- „Să nu dărâmi, dacă nu ştii să construieşti” (Contribuţii de morfologie urbană la cunoaşterea istoriei oraşului Suceava), Iaşi, Editura Glasul Bucovinei, 1991, 340 p. – 45 planşe – 3 hărţi.

- Habitatul urban şi cultura spaţiului. (Studii de geografie istorică. Suceava în secolele XIV-XX), Iaşi, Editura Glasul Bucovinei, 1996, 584 p.

- Geopolitica, I, Iaşi, Editura Glasul Bucovinei, 1994, 572 – 34 planşe (în colaborare cu Gh. Buzatu şi Vasile Cucu).

- Geopolitica, II, Iaşi, Editura Glasul Bucovinei, 1997, 515 – 52 planşe (în colaborare cu Gh. Buzatu şi Vasile Cucu). Volumul nu s-a difuzat.

Referinţe:

- Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. I, Suceava, Editura Princeps, 2004, p. 360-361; Stela Cheptea, Cronică – Emil Ioan Emandi (1948-1996), cu lista completă a cărţilor şi studiilor tipărite, în „Arheologia medievală”, II, Muzeul Caraş-Severin, p. 221-224; ibidem, în „Buletin informativ” al Comisiei pentru istoria oraşelor, Sibiu, nr. 57/februarie 1997; idem, Emil Ioan Emandi (1948-1996), în „Europa XXI”, Iaşi, vol. V-VI/1996-1997, p. 209-210.

- Bibliografia istorică a României, vol. VI-X, Bucureşti – Cluj-Napoca, 1985-2005.