© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


DANIEL HRENCIUC

Contact:hrenciuc@yahoo.com

Angajat la Centru în anii 2004-2007, pentru proiectul Europa Centrală în perioada interbelică (1919-1939). Identităţi şi vulnerabilităţi.

Locul şi data naşterii:Chilia Veche, judeţul Tulcea, 17 noiembrie 1968.

Studii: Este absolvent al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti, promoţia 1995.

Activitate profesională, locuri de muncă: A devenit doctor în ştiinţe istorice, specializarea istoria contemporană universală, cu teza Relaţiile româno-polone în etapa 1918-1934. Cercetător principal III în cadrul Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană Iaşi (cu ½ normă).

Domenii de interes: Istoria contemporană a României şi istoria contemporană universală; istoria Europei Centrale şi Orientale; relaţiile dintre România şi Polonia în perioada interbelică; istoria Bucovinei; istoria comunităţilor etnice din Bucovina: poloni, germani, ucraineni, maghiari, ruşi, lipoveni. România şi problemele integrării europene.

Alte activităţi: Din 2006 ocupă funcţia de inspector general adjunct în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava.

Burse în străinătate: În 2004 a beneficiat de un stagiu de documentare în Polonia (10 zile), iar în ianuarie 2006 de o bursă (30 zile) oferită de Universitatea Jagiellonă din Cracovia. Cu această ocazie a efectuat cercetări în Archiwum Akt Nowych w Warsawie (Arhiva Actelor Noi, Varşovia – A.A.N.), Polonia; Archivum Panstwowe w Krakow (Arhivele Naţionale din Cracovia, Polonia). A întreprins cercetări şi în Arhivele de Stat din Regiunea Cernăuţi, Ucraina (ASRC).

Participări la manifestări internaţionale: 2004 – Conferinţa Ştiinţifică Internaţională organizată de Universitatea de Stat din Moldova, Ambasada Republicii Polone în Republica Moldova, Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova, Chişinău, cu comunicarea: Septembrie 1939. Consiliul de Coroană şi neutralitatea României. (Aspecte ale relaţiilor româno-polone).

Funcţii onorifice, premii: Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei (secţiunea Istorie) pe anul 2005 pentru volumul România şi Polonia 1932-1939. Relaţii Politice şi diplomatice, Suceava, Editura Universităţii Suceava, 2005.

Publicaţii (volume şi studii, selectiv):

- România şi Polonia. 1918-1931. Relaţii politice, diplomatice şi militare, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Rădăuţi, Editura Septentrion, prefaţă Gh. Buzatu, 2003, 254 p. (Editura I – 2002).

- Din istoria polonezilor în Bucovina (1774-2002), Suceava, Uniunea Polonezilor din România, 2002, 248 p. (în colaborare).

- Mareşalul Józef Piłsudski şi renaşterea Poloniei independente (1914-1935), Rădăuţi, Editura Septentrion, 2003, 115 p.

- România şi Polonia 1932-1939. Relaţii politice şi diplomatice, Suceava, Editura Universităţii Suceava, 2005, 268 p.

- Continuitate şi schimbare: Integrarea minorităţilor naţionale din Bucovina istorică în Regatul României Mari (1918-1940), I, Perspectiva naţional-liberală (1918-1928), Rădăuţi, Editura Septentrion, 2005, 240 p.

- Rumunia a Polska 1932-1939. Polityka i dyplomacja/ România şi Polonia 1932-1939. Politică şi diplomaţie, în vol. Relacje Polsko-Rumuńskie (Relaţii Polono-Române). Materialy z sympozion (Materialele simpozionului), Suceava, Editura Związek Polaków w Rumunii (Uniunea Polonezilor din România), 2004, p. 187-207.

- Integrarea polonezilor din Bucovina în Regatul României Mari (1918-1923). Un studiu de caz, în vol. Omagiu lui Raimund Friedricht Kaindl, Cernăuţi, 2005, p. 83-90.

- An Episode from the Romanian-Polish Relationships between the Two World Wars: the Romanian Army Contribution to Setting Pocutia Free, în „Valahian Journal of Historical Studies”, Universitatea „Valahia”, Târgovişte, 2004.

- Relaţiile dintre Moldova şi Polonia în timpul dinastiei Movilă (1595-1616) în context internaţional, în „Revista de Istorie a Moldovei”, Chişinău (Institutul de Istorie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei), nr. 1-2 (61, 62), 2005 – ianuarie-iunie, p. 93-98.

- The Saviour from the East. Marshal Jozef Pilsudski’s Poland and its Sanatist Regime (1926-1931), în „Valahian Journal of Historical Studies”, Universitatea „Valahia”, Târgovişte, nr. 3-4/ 2005, p. 59-67.

- The Poles in Historical Bukovina during the Communist Period, 1944-1989, în „Arhivele Totalitarismului”, XIV, nr. 50-51, 1-/2006, p. 27-39.