© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


SORIN IFTIMI

Contact: sorin_iftimi@yahoo.com

Încadrat la Centru, prin concurs, în anul 2000, la proiectul Spectacolul puterii: ceremoniile domneşti (secolele XV-XIX).

Locul şi data naşterii: comuna Mileanca, judeţul Botoşani, 27 septembrie 1965.

Studii: Liceul „Emil Racoviţă” Iaşi (1980-1984); Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi (1988-1993), absolvent cu teza de licenţă Ţinutul Iaşilor în Evul Mediu.

Activitate profesională, locuri de muncă: În 1995-1999 a fost muzeograf la Muzeul de Istorie din cadrul Complexul Muzeal Naţional Moldova Iaşi, iar din 1 ianuarie 2000 a devenit cercetător la Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană Iaşi. Şi-a susţinut doctoratul în istorie la Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie din cadrul Universităţii din Craiova, în octombrie 2006, cu lucrarea Doamnele şi domniţele în istoria românilor. Curtea doamnei în Moldova şi Ţara Românească. Din decembrie 2008 este muzeograf grd. I, la Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal „Moldova” Iaşi.

Teme de interes ştiinţific: Organizarea administrativă a Moldovei în Evul Mediu, Curtea Doamnei în Ţările Române, istoria oraşului Iaşi prin monumentele sale, genealogie şi heraldică românească, istorie bisericească. A publicat şi a colaborat la mai multe volume, valorificând peste 50 de studii şi articole, cu o tematică diversă.

Activitate editorială: A făcut parte din colegiile de redacţie a mai multor publicaţii ştiinţifice: „Ioan Neculce” – Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei, Iaşi (1995-1997); „Cercetări istorice” – Revista a Muzeului de Istorie a Moldovei, Iaşi (1997); „Arhivele Moldovei” – Revista Arhivelor Naţionale, Iaşi (1997-1998); „Europa XXI” – Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, Iaşi.

Alte activităţi: Este membru al Comisiei de Genealogie, Heraldică şi Sigilografie a Academiei Române, din 1 iunie 1993, membru fondator al Institutului Român de Genealogie „Sever Zotta”, Iaşi, din 1996. A fost cooptat pe lista membrilor fondatori ai Societăţii Române de Vexilologie, Bucureşti, 1997.

Funcţii onorifice, premii: Decorat cu medalia Meritul Cultural, clasa II, martie 2004.

Publicaţii (volume şi studii, selectiv):

- Nicolae Dascălu, Sorin Iftimi, Pelerin în Iaşi (ghid istorico-turistic), Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, Editura Trinitas, 2000, 130 p. Lucrarea are şi o ediţie în limba engleză: Pilgrim in Iasi/ Visiting Guide, Iaşi, Trinitas Publishing House, 2000, 80 p.

- Ghidul turistic al Regiunii Nord-Est, Iaşi, Infoturism, 2001, 150 p.

- N. Iorga, Istoria Românilor, vol. VII. Reformatorii, volum îngrijit de Sorin Iftimi, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002, 312 p.

-Alexandru Ioan Cuza. Steme, monograme, decoraţii (studiu şi album), Iaşi, Editura Kolos, 2009 (înpreună cu Aurica Ichim);

-Descoperă Palatul Culturii Iaşi. Dovezi ilustrate de artă, istorie şi civilizaţie, coordonat de Letiţia Popa, Iaşi, Editura Copou, 2009, 540 p. Pentru această lucrare am redactat două capitole, cele privitoare istoria clădirii (p. 15-68) şi la Muzeul de Istorie a Moldovei (p. 76-83; 116-118; 140-144).

Cercetări privitoare la istoria bisericilor ieşene. Monumente, ctitori, mentalităţi, Iaşi, Ed. Trinitas, 2008, 305 p.;

Iaşii – simbolurile unui oraş simbol, Iaşi, Ed. Trinitas, 2008, 185 p.;

-Centrul de istorie şi Civilizaţie Europeană – 15 ani de activitate – (1992-2007), volum îngrijit de Sorin Iftimi, Corneliu Ciucanu, Bobi Apăvăloaie, Iaşi, Casa Editorială „Demiurg”, 2007, 168 p;

-De potestate. Semne şi expresii ale puterii în evul mediu românesc, studii şi articole de Dumitru Nastase, Ştefan S. Gorovei, Benoît Joudiou, Sorin Iftimi, Maria Magdalena Székely, Petronel Zahariuc şi o notă de Petre Ş. Năsturel, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2006, p. 263-359;

- Curtea Doamnei, II, Anturajul feminin al Doamnelor Moldovei şi Ţării Româneşti, în „Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol”, Iaşi, XXXVII, 2000, p. 81-103.

- Roabele orientale de la Curtea Doamnelor Moldovei şi Ţării Româneşti (sec. XVI-XVIII), în Omagiu istoricului Dan Berindei, Focşani, 2001, p. 20-35.

- Moaştele Cuvioasei Parascheva şi rolul lor în istoria Bisericii din Moldova, în „Teologia şi viaţa”, Revista Mitropoliei Moldovei, Iaşi, XI (LXXVII), 2001, nr. 8-12, p. 39-50.

- Biserica Doamnei de la Curtea din Iaşi şi slujitorii acestui altar (sec. XVI-XVIII), în vol. In honorem Ioan Caproşu, Iaşi, Editura Polirom, 2002, p. 175-203.

- Doamnele şi Puterea. Statutul Doamnei în Ţările Române, în „Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol”, Iaşi, XXXIX-XL, 2002-2003, p. 103-118.

- Dregători şi slujitori ai Doamnei din Ţara Românească. Preoţii de la paraclisul Doamnei, în „Europa XXI”, XI-XII, 2002-2003, p. 95-107.

- Emblemele sigiliilor săteşti ca izvor pentru elaborarea stemelor comunale, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, Iaşi, III, 2003, p. 177-202.

- Iaşii în bronz şi marmură. Memoria statuilor (I), „Xenopoliana”, XI, 2003, 3-4, p.180-197.

- Ştefan cel Mare şi Borzeştii. Dincolo de legendă, în volumul Ştefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa, coordonatori Petronel Zahariuc şi Silviu Văcaru, Iaşi, Editura Alfa, 2003, p. 21-38.

- Restaurarea arhitecturii ştefaniene: cazul bisericii „Sf. Nicolae Domnesc” din Iaşi, în „Monumentul”, V, Iaşi, Editura Trinitas, 2004, p. 65-81.

- Reprezentări heraldice relative la Cuza Vodă şi apropiaţii săi, aflate în muzeele ieşene, în vol. Unirea Principatelor. Momente, fapte, protagonişti, Iaşi, Editura Junimea, 2005, p. 147-169.

- Apanaje şi surse de venit ale doamnelor din Moldova şi Ţara Românească, în Istorie şi societate, vol. II, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2005, p. 75-102.

- Istoria Casei Catargi din Iaşi, în „Monumentul”, VI, Iaşi, Editura Trinitas, 2005, p. 123-140.

- Heraldică şi arhitectură, în „Monumentul”, VII, Iaşi, Editura Fundaţiei Axis, 2006, p. 493-513.

- De la catagrafie la statistică, studiu introductiv la Obşteasca catagrafie a Ţării Româneşti. Catagrafia oraşului Ploieşti de la 1838, transcrisă de Ion T. Dedu, Ploieşti, Editura Ploieşti-Mileniul III, 2006, p. VII-XXVI.

- I. G. Duca (1879-1933). Medalion biografic, în „Analele Universităţii din Craiova”, Istorie, XI, nr. 11/2006, p. 173-190.

- Ceremoniile Curţii domneşti. La Crăciun. Anul Nou şi Bobotează (secolele XVII-XIX), în Spectacolul public între tradiţie şi modernitate. Sărbători, ceremonialuri, pelerinaje şi suplicii, coordonatori Constanţa Vintilă-Ghiţulescu şi Mária Pakucs Willcocks, Bucureşti, Institutul Cultural Român, 2007, p. 43-78.

- Palatul Culturii din Iaşi şi heraldica sa, în vol. Monumentul, VIII, coordonatori Silviu Văcaru, Aurica Ichim şi Lucian-Valeriu Lefter, Iaşi, 2007, p. 77-82.

- Glosse privitoare la istoria arhitecturii Iaşilor, în vol. Monumentul, VIII, coordonatori Silviu Văcaru, Aurica Ichim şi Lucian-Valeriu Lefter, Iaşi, 2007, p. 581-590.

Referinţe:

- Bibliografia istorică a României, vol. VIII-X, Bucureşti – Cluj Napoca, 1996-2005.