© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


DANIEL ONIŞOR

Contact: danielonisor@gmail.com

A funcţionat la Centru în anii 2000-2004, la Colectivul de Istorie Contemporană.

Locul şi data naşterii: Paşcani, judeţul Iaşi, 10 iunie 1978.

Studii: Este absolvent al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, promoţia iunie 2000; teza de licenţă: Mişcarea anticomunistă din Statele Unite ale Americii la începutul Războiului Rece (1946-1954).

Activitate profesională, locuri de muncă: Şi-a susţinut doctoratul în istorie la Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie, în anul 2006. Subiectul lucrării de doctorat a fost: Diplomaţia României şi ecuaţia Păcii (1944-1947).

Teme de interes ştiinţific: Istoria diplomatică, începutul Războiului Rece în România, evoluţii politice în România interbelică, Exilul românesc după al doilea Război Mondial.

Alte activităţi: A fost preşedinte al Ligii Studenţilor, Filiala Iaşi (1998-1999) şi apoi preşedinte la nivel naţional al Ligii Studenţilor (1999-2000). În intervalul 2004-2005 a fost consilier de imagine în cadrul Guvernului României, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului. În prezent, în afaceri.

Publicaţii (selectiv):

- România şi Tratatul de Pace de la Paris – 10 februarie 1947 – implicaţii politice interne, în vol. Istoria – o meditaţie asupra trecutului, Iaşi, 2001, p. 455-462.

- Deteriorarea raporturilor româno-iugoslave. Un raport al Serviciilor Secrete româneşti din 25 iunie 1949, în Omagiu istoricului Dan Berindei, Focşani, 2001, p. 525-549 (în colaborare cu Corneliu Ciucanu).

- Alegerile din 20 decembrie 1937 în Iaşi, în Omagiu istoricului Dan Berindei, Focşani, 2001, p. 356-363 (în colaborare cu Corneliu Ciucanu).

- Aspecte ale relaţiilor între Mişcarea Legionară şi Armată în perioada interbelică, în „Europa XXI”, Iaşi, XI-XII, 2002-2003, p. 173-179.

- Atitudinea guvernului american faţă de frământările din exilul românesc. Un document din 10 iunie 1948, în Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu, Focşani, 2003, p. 650-665.