© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


IOAN SAIZU

A funcţionat la Centru din 1992, fiind unul dintre fondatori, conducând Sectorul de Istorie Contemporană până în anul 1995, când a ieşit la pensie.

Locul şi data naşterii: În Iaşi, la 11 ianuarie 1931. S-a stins din viaţă la 18 august 2005.

Studii: Facultatea de Filologie-Istorie, secţia Istorie, a Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi (1953-1957).

Activitate profesională, locuri de muncă: În 1958-1992 a fost membru al Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol”. În 1972 şi-a susţinut doctoratul în istorie. A promovat apoi toate treptele profesionale, până la gradul de cercetător ştiinţific principal I. Vice-preşedinte al Ligii „Mareşal Ion Antonescu” (1990-2003).

Teme de interes ştiinţific: Istoria economică, fenomenul modernizării statului şi societăţii româneşti A fost preocupat în mod special de activitatea a două mari personalităţi: Mihai Eminescu şi Ion Ionescu de la Brad.

Alte activităţi: A publicat şi volume de versuri, semnate I. Saizu-Nora: 77 dedicaţii pentru statornica demnitate (1977), Ca o pasăre plăpândă (1991), Eu ştiu că îngerii nu plâng (1993), Fântâni cereşti (1994), Singur la altarul vieţii (1995), Singur pe un aisberg (1995), În faţa veşniciei (1997).

Premii: Pe plan ştiinţific a primit în două rânduri Premiul Academiei Române (1981, 1997): pentru volumele Politica economică a României între 1922 şi 1928 (Bucureşti, Editura Academiei, 1981, 207 p.) şi Europa economică interbelică (în colaborare cu Al. Tacu), Iaşi, Editura Institutul European, 1997, 255 p.

Publicaţii: A publicat 13 cărţi de autor şi peste 300 de studii şi articole.

Cărţi (selectiv):

- Epopeea feroviară românească (în colaborare cu C. Th. Botez şi Dem. Urmă), Bucureşti, 1971, 447 p.

- Viaţa politică în România 1992-1928 (în colaborare cu M. Rusenescu), Bucureşti, 1979, 263 p.

- Politica economică a României între anii 1922 şi 1928, Bucureşti, 1981, 207 p.

- Modernizarea României contemporane (Perioada interbelică). Pas şi impas, Bucureşti, Editura Academiei, 1991, 287 p.

- Europa economică interbelică (în colaborare cu Al. Tacu), Iaşi, 1997, 255 p.

- Intelectuali români implicaţi în dezvoltarea civilizaţiei economice, Bucureşti, 2003, 308 p.

- Istorie şi cultură prin cronici şi articole (Caleidoscop istorico-cultural), Iaşi, Editura Alfa, 2004, 218 p.

- I. Saizu, în colaborare cu Gh. Buzatu, Ştefan Lemny, eds., Eminescu: Sens, timp şi devenire istorică, I, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 1988, XII – 1076 p. (Argument, de Gh. Buzatu, p. V-VII).

- I. Saizu, în colaborare cu Gh. Buzatu, Ştefan Lemny, eds., Eminescu: Sens, timp şi devenire istorică, II, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 1989, XI – 508 p.

- N. Iorga. Omul şi opera, vol. II, coord. Gh. Buzatu, C. Gh. Marinescu, Bacău, Editura Plumb, 1994, p. 150-165.

- Geopolitica, vol. I, Iaşi, Editura Glasul Bucovinei, 1994, p. 548-556.

- Colaborare la vol. România şi cel de-al doilea război mondial, Iaşi, 1996, p. 173-205 (cap. Europa economică în faţa marii conflagraţii).

- La pensée et la création tehnichique et scientifique dans le processus de modernisation de la société roumaine de l’entre-deux-guerres, în „Nouvelle Études d’Histoire”, Bucureşti, VIII, 1990, p. 303-315.

- Funcţia culturii în civilizaţia economică, în „Acta Moldaviae Meridionalis”, Anuarul Muzeului Judeţean Vaslui, XII-XIV, 1990-1992.

- Iorga despre relaţia lui Eminescu cu istoria, în „Academica”, 1992, 2, nr. 2, p. 4, 27 (în colaborare cu Gh. Buzatu).

- Eminescu despre primul congres economic din România (Iaşi, 1882) (în colaborare cu Al. Tacu), în „Anuarul Centrului de Cercetări Economice „Gh. Zane”, Iaşi, 1992, 2, p. 19-24.

- România pe drumul modernizării. Poziţia partidelor, în „Moldova”, Iaşi, 1992, 3, 1, p. 21-22; 2, p. 6-7; 4, p. 17-18; 1993, 4, nr. 1, p. 25-29.

- Europa interbelică pe coordonatele modernizării (în colaborare cu Al. Tacu), în „Europa XXI”, Iaşi, 1-2, 1992-1993, p. 102-119.

- Ştiinţa politică în luarea deciziilor economice (Perioada interbelică) (în colaborare cu Al. Tacu), în „Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova” II, 13-21.

- Cu privire la stabilirea unui model de dezvoltare economică a României în perioada interbelică (în colaborare cu Al. Tacu), în „Anuarul Centrului de Cercetări Economice „Gh. Zane”, Iaşi, II, 1993, p. 21-39.

- The Idea of Economic Progress in the Writings of Eminescu, în „Romanian Civilization”, Romanian Cultural Fundation, Iaşi, 1993, 2, nr. 1, p. 76-93.

- Cu privire la modelul românesc de dezvoltare economică (în colaborare cu Al. Tacu), în „Anuarul Centrului de Cercetări Economice „Gh. Zane”, 1993, 2, p. 21-39.

- Contextul geopolitic European la finele primei conflagraţii mondiale (în colaborare cu Al. Tacu), în „Hierasus”, Anuarul Muzeului Judeţean Botoşani, 1994, IX, p. 463-471.

- Europa interbelică în faţa modelelor economice (în colaborare cu Al. Tacu), în „Anuarul Centrului de Cercetări Economice „Gh. Zane”, 1994, nr. 3, p. 25-36.

- Criza din 1929-1933, placă turnantă spre alte modele economice, în „Europa XXI”, 3-4, 1994-1995, p. 150-177

- Europa între criza economică (1929-1933) şi marea conflagraţie (1939-1945), (în colaborare cu Al. Tacu), în „Anuarul Centrului de Cercetări Economice „Gh. Zane”, 4, 1995, p. 29-38.

Referinţe:

- Enciclopedia istoriografiei româneşti, coordonator Ştefan Ştefănescu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978, p. 291; N. Busuioc, Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani. Dicţionar, Iaşi, Editura Vasiliana, 2002, p. 369-370 (cu bogate referinţe); Al. Zub, Ioan Saizu, în „Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol”, Iaşi, XLII, 2004, p. 833-834. Cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani, s-a editat volumul de studii Interferenţe: istorie şi literatură, Iaşi, 2001.

- Bibliografia istorică a României, vol. I şi IV-X, Bucureşti – Cluj-Napoca, 1970-2005.

- Ioan Saizu, Curriculum Vitae (1998), Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu”, Iaşi