© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


CRISTIAN SANDACHE

Contact: cristian_m_sandache@yahoo.com

A funcţionat la Centru în anii 1995-1999, la Colectivul de Istorie Contemporană.

Locul şi data naşterii: oraşul Galaţi, 1 septembrie 1967.

Studii: A urmat cursurile Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 1987-1992 (şef de promoţie).

Activitate profesională: Muzeograf la Secţia de Istorie a Complexului Naţional Muzeal „Moldova” (1993-1995); din 1999, lector, apoi (2003) conferenţiar la Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi, Catedra de drept public. Secretar ştiinţific al Senatului Universităţii „M. Kogălniceanu”. Doctor în Istorie al Universităţii din Craiova, specializarea Istoria relaţiilor internaţionale, din 2001, cu lucrarea Naţional şi naţionalism în viaţa politică românească interbelică. 1918-1940. Tipologii specifice şi percepţii internaţionale.

Teme de interes ştiinţific: Istoria contemporană a românilor şi universală, naţionalism, totalitarism, mişcările de extremă dreaptă şi extremă stângă în România.

Alte activităţi: Ca profesor la Universitatea „M. Kogălniceanu, a susţinut următoarele cursuri: Istoria statului şi dreptului românesc; Drepturile omului din perspectivă istorică; Istoria politică a lumii moderne; Istoria războiului rece; Fenomenul autoritar şi totalitar în secolul XX. A desfăşurat şi desfăşoară o intensă activitate publicistică, la diverse cotidiane naţionale şi ieşene, începând cu anul 1994, în calitate de redactor-colaborator şi editorialist. Din 2005 este editorialist la cotidianul „Flacăra Iaşului”, colaborator al revistei „Dacia Literară”, publicaţie a Muzeului Literaturii Române din Iaşi.

Publicaţii (cărţi şi studii, selectiv):

- Cristian Sandache, în colaborare cu Gh. Buzatu, Corneliu Ciucanu, Radiografia dreptei româneşti (1927-1941), Bucureşti, Editura F.F. Press, 1996, 426 p.

- Doctrina naţional-creştină în România, Bucureşti, Editura Paideia, 1997, 150 p. – 4 pl.

- Viaţa publică şi intimă a lui Carol al II-lea, Bucureşti, Editura Paideia, 1998, 145 p.

- Naţional şi naţionalism în viaţa politică românească interbelică (1918-1940), Iaşi, TipoMoldova, 2001, 319 p.

- Moartea democraţiei. Studii şi articole, Iaşi, Edict Production, 2002, 202 p.

- Istoria dreptului românesc (curs universitar), Iaşi, Editura Cugetarea, 2002 171 p.

- Istorie şi biografie: Cazul Corneliu Zelea Codreanu, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2005, 412 p.

- Literatură şi propagandă în România lui Gheorghiu-Dej, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2006, 387 p.

- Europa dictaturilor şi originile războiului româno-sovietic, Bucureşti, Editura Militară, 2007, 360 p.

- Unele consideraţii privind temele discursului oficial în regimul antonescian, în vol. România şi cel de-al doilea război mondial, Iaşi, Centrul de Studii Româneşti, 1996, p. 207-219.

- Armata şi Biserica în doctrinele partidelor politice interbelice: Partidul Socialist şi Partidul Naţional Creştin, în vol. Armata şi Biserica, 1996, p. 161-172.

- Pentru o reconsiderare a cercetării politicii externe a României în perioada interbelică, în vol. Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale, I, coordonator Mihai Timofte, Iaşi, Editura Ankarom, 1997, p. 127-134.

- Guvernul Goga-Cuza – Percepţii internaţionale şi reacţii interne, în „Europa XXI”, Iaşi, V-VI, 1996-1997, p. 163-169.

- Autoritate şi spiritualitate în tipologia regimului carlist, în vol. Colocviul Naţional de istorie. 20-22 iunie 1996, Bucureşti, Muzeul Naţional Cotroceni, V, 1997, p. 234-241.

- Colonia sfidează metropola, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, II, 1997, p. 27-29.

- Complexul sârb, în vol. Problema iugoslavă. Studii şi marginalii, Timişoara, Editura Meridian 21 Delta, 1998, p. 201-203.

- Regimul carlist şi sprijinirea culturii naţionale. Câteva secvenţe, în Timpul istoriei, II, Profesorului Dinu C. Giurescu, Bucureşti, 1998, p. 299-309.

- România şi Bulgaria în preajma primului război mondial, în vol. România şi primul război mondial, coordonatori Gh. Buzatu, Valeriu Florin Dobrinescu şi Horia Dumitrescu, Focşani, Editura Empro, 1998, p. 31-38.

- Societatea Naţiunilor şi Europa. Cu privire la raporturile dintre principiile naţionale şi principiile wilsoniene, în vol. Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale, II, Iaşi, Editura Antheros, 1998, p. 294-299.

- România şi Bulgaria în preajma şi în anii primului război mondial, în vol. România şi primul război mondial, coordonatori Gh. Buzatu, Valeriu Florin Dobrinescu şi Horia Dumitrescu, Focşani, Editura Empro, 1998, p. 31-38.

- Dreapta radicală europeană şi legionarismul românesc. Cu privire la elementele unei tipologii, în vol. Colocviul de istorie şi istoria artei decorative, secţiunea Istorie, 24-25 septembrie 1997, Bucureşti, Muzeul Naţional Cotroceni, VI, 1998, p. 131-137.

- Cu privire la politica externă a Italiei fasciste, în Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu, Focşani, 1999, p. 608-616.

- URSS şi Europa în perioada interbelică. Unele consideraţii, în vol. Interferenţe Geopolitică-Istorie. Historia Quo Vadis?, Bucureşti, 1999, p. 189-200.

- Activişti şi intelectuali comunişti în România anilor 1944-1946, în „Europa XXI”, Iaşi, VII-VIII, 1998-1999, p. 129-135.

- Războiul din Etiopia [1896], în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, IV, 1999, nr. 2, p. 31-32.

Referinţe:

- Bibliografia istorică a României, vol. VIII-X, Bucureşti – Cluj-Napoca, 1996-2005.