© Toate drepturile rezervate Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană - Iaşi, 2010


MARIA MAGDALENA SZÉKELY

Contact: magdaszekely@yahoo.fr

Funcţionează la Centru din 2003 la proiectul Gesturi ale Puterii la urmaşii lui Ştefan cel Mare (1504-1552).

Locul şi data naşterii: Constanţa, 15 august 1969.

Studii: Este absolventă a Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, promoţia 1993.

Activitate profesională: În 1993 a fost angajată la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi. După stagiatură, în martie 1995, a fost promovată ca asistent de cercetare, iar în 1998 a fost avansată cercetător ştiinţific. În 1999 a devenit cercetător ştiinţific principal gradul III, în cadrul aceluiaşi Institut. În urma concursului din 26 mai 2003, a devenit lector la Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Din 2006, este conferenţiar în cadrul aceleiaşi Facultăţi. A susţinut examenul de doctorat la Universitatea din Iaşi, la 17 mai 1999, cu lucrarea Sfetnicii lui Petru Rareş. Studiu prosopografic, obţinând calificativul foarte bine şi distincţia magna cum laude.

Teme de interes ştiinţific: Genealogie, prosopografie, antropologie culturală, istoria vieţii cotidiene, istoria puterii.

Activitate editorială: Asistent de redacţie la „Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol” (1993-1995); asistent de redacţie la „Revue des Études Roumaines” (1993); membru al redacţiei revistei „Arhiva Genealogică” (din 1993); membru în colegiul de redacţie al „Revistei de Istorie Socială” (din 1995). Membru în colegiul de redacţie al publicaţiei „HERB. Revista Română de Heraldică” (din 1999); membru al redacţiei revistei „Analele Putnei” (din 2005).

Alte activităţi: Membru fondator al Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie – Filiala Iaşi (1993). În 1996 a devenit secretar al acestei Comisii. Este membru-fondator al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” (1996).

Burse: A efectuat stagii de cercetare şi documentare în Franţa, Grecia, Italia, Ucraina.

Funcţii onorifice, premii: A obţinut Premiul pentru debut acordat volumului Sfetnicii lui Petru Rareş în cadrul Salonului Internaţional de Carte Românească, ediţia a XI-a, Iaşi, 2002. Pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea profesională a fost decorată de Preşedenţia României în anul 2004 cu Medalia „Meritul Cultural”, clasa I, categoria H („Cercetare ştiinţifică”).

Publicaţii (volume şi studii, selectiv):

- Sfetnicii lui Petru Rareş. Studiu prosopografic, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2002, 675 p.

- Maria Magdalena Székely, Ştefan S. Gorovei, Princeps omni laude maior. O istorie a lui Ştefan cel Mare, cu un Cuvânt înainte şi Postfaţă de Înalt Prea Sfinţitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Sfânta Mănăstire Putna, 2005, 629 p. + 59 ilustraţii. Carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor.

Maria Asanina Paleologhina. O prinţesă bizantină pe tronul Moldovei, în colaborare cu Ştefan S. Gorovei, Sfânta Mănăstire Putna, 2006, 290 p. + 234 fig. + 5 planşe color. Carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor.

- „Vino să-ţi arăt pe mireasa, femeia Mielului”. Cădelniţa domnească de la Putna şi semnificaţia ei, în vol. Închinare lui Petre Ş. Năsturel la 80 de ani, Brăila, Editura Istros, 2003, p. 421-432.

- Ştefan cel Mare şi sfârşitul lumii, în „Studii şi materiale de istorie medie” (SMIM), XXI, 2003, p. 271-278.

- Bucate şi leacuri de altădată, în „Revista de istorie socială”, Iaşi, VIII-IX, 2003-2004, p. 205-236.

-„Semne şi minuni” pentru Ştefan voievod. Note de mentalitate medievală (în colaborare cu Ştefan S. Gorovei), în vol. Ştefan cel Mare şi Sfânt. Portret în istorie, Sfânta Mănăstire Putna, 2003, p. 67-85.

- Mănăstirea Putna – loc de memorie, în SMIM, XXII, 2004, p. 73-99.

- Însemnele imperiale ale doamnei Maria Asanina Paleologhina, în colaborare cu Ştefan S. Gorovei, în vol. Ştefan cel Mare şi Sfânt. Atlet al credinţei creştine, Sfânta Mănăstire Putna, 2004, p. 81-112.

- Antroponimie în Moldova medievală: între calendar şi cărţile populare, în vol. Confesiune şi cultură în Evul Mediu. In honorem Ion Toderaşcu, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2004, p. 197-210.

- Ştefan cel Mare şi cultul Sfintei Cruci, în „Analele Putnei” (AP), I, 2005, 1, p. 17-34.

- Călugărirea lui Ştefan cel Mare. De la temeiurile ipotezei la realitatea istorică, în colaborare cu Ştefan S. Gorovei, în AP, I, 2005, 1, p. 93-100.

- Gesturile puterii la Ştefan cel Mare, în AP, I, 2005, 1, p. 151-160.

- Un document de la Miron vodă Barnovschi, în SMIM, XXIII, 2005, p. 253-256.

- Cine a fost Sfântul Ghenadie de la Putna?, în AP, I, 2005, 2, p. 45-54.

- Les emblèmes impériaux de la princesse Marie Assanine Paléologuine, în colaborare cu Ştefan S. Gorovei, în vol. Études byzantines et post-byzantines, V, 2006, p. 49-87.

- Tripticul „lui Ştefan cel Mare” de la Mănăstirea Putna, în AP, II, 2006, 1-2, p. 105-110.

- „Aceşti pani au murit în război cu turcii”, în AP, II, 2006, 1-2, p. 127-136.

- Manifeste de putere la Ieremia Movilă, în vol. Movileştii. Istorie şi spiritualitate românească, II, Ieremia Movilă. Domnul. Familia. Epoca, Sfânta Mănăstire Suceviţa, 2006, p. 123-136.

-„Analele Putnei”, III, 2007, 2, 128 p. (ISSN 1841 – 625X), vol. îngrijit de Ştefan S. Gorovei şi Maria Magdalena Székely.

-„Analele Putnei”, IV, 2008, 1, 298 p. (ISSN 1841 – 625X), vol. îngrijit de Ştefan S. Gorovei şi Maria Magdalena Székely.

-Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, coordonatori, Pomenirea lui Ştefan cel Mare, II, carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Mănăstire Putna, 2009, 130 p.

-„Analele Putnei”, IV, 2008, 2, 332 p., volum îngrijit de Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely.

-„Arhiva Genealogică”, VII (XII), 2000, 1–4, 308 p., volum îngrijit de Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely.